WWF Koulussa © Heta Happonen / WWF
Päivitetty

Kaikkea tarpeellista

Ympäristöryhmän toiminta sujuu mukavasti, kun kaikki tietävät missä mennään. Suunnittelulomake, tapaamisten muistilista ja valmiit julistepohjat helpottavat toimintaa. 

Näillä pääsette alkuun

Perustiedot toiminnan aloittamisesta. Ohjaava opettaja yleensä perustaa ympäristöryhmän. Hän ilmoittaa ensimmäisestä tapaamiskerrasta ja kutsuu mukaan kaikki halukkaat.

Muistilista ensimmäisten kokoontumisten pohjaksi. Ryhmän kannattaa tavata ensimmäisen kerran pian koulun alkamisen jälkeen, jotta toiminta saadaan käyntiin.

Toimintatapoja, joilla toiset tulevat tutuksi. On kiva tuntea toiset ryhmäläiset hyvin. Silloin ryhmässä toimiminen on mukavampaa.

Infoa WWF Koulussa -nettisivustosta ja sosiaalisen median käytöstä. Sisältää helposti kopioitavaa tekstiä vaikkapa Wilmaan lisättäväksi sekä luonnoksen kuvauslupa-lomakkeesta.

Julistepohjat

Lomake, johon on helppo suunnitella yhden idean toteutus. Kerralla ei tarvitse kirjata kaikkea, suunnitelmaan voi palata monta kertaa ja täydentää sitä.

Kun järjestätte tapahtumia tai haluatte tiedottaa toimistanne, voitte käyttää hyödyksi hauskoja pandajulistepohjia. Yhdessä sovitut ryhmän säännöt voi myös kirjata valmiiseen pohjaan.

Lisämateriaaleja toimintaan

Kuinka päätetään asioista yhdessä tai edetään, jos meinaa syntyä erimielisyyksiä? Helpotusta hankaliin tilanteisiin sekä esimerkki tapaamisen kulusta.

Sustainable Schools NSW -verkoston tuottama englanninkielinen video, jossa havainnollistetaan ympäristöryhmän kokoontumisen hyviä käytäntöjä. Vinkkejä kaikkien huomioimiseen ja tasa-arvoiseen puheenvuorojen jakamiseen.

Helsingin seudun ympäristöpalvelujen tuottama Kummikoulukansio sisältää toimintaideoita jätteen vähentämiseen ja kierrätykseen. Kummikoulun ohjelmarunko ja ympäristökasvattajien tuntivaihtoehdot on tarkoitettu HSY:n ja Kierrätyskeskuksen Ympäristökoulu Polun nykyisille kummikouluille. Kansion materiaali on kuitenkin kaikkien vapaasti käytettävissä.

Ekotiimit ovat kestävän elämäntavan ryhmiä, jotka pyrkivät omassa arjessa pienentämään ekologista jalanjälkeä. Gap Finland - Kestävän elämäntavan yhdistys ry:n tuottamat materiaalit antavat vinkkejä, miten muuttaa toimintaa ympäristöystävällisempään suuntaan.

 

Tavoitteelliseen ympäristötyöhön

Kun haluatte tehdä ympäristötyötä koulussa pitkäjänteisemmin, voitte lähteä mukaan Suomen ympäristökasvtuksen seuran ylläpitämään Vihreä lippu -ohjelmaan. Se tarjoaa tukea ja materiaaleja eri ympäristöteemojen toteuttamiseksi aina yhden lukuvuoden kerrallaan. 

Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifiointi on Opetus-, kasvatus- ja koulutusalojen säätiö - OKKA-säätiön ylläpitämä järjestelmä, joka tarjoaa arviointityökaluja, materiaaleja, neuvontaa ja koulutusta koulujen ja oppilaitosten kestävän kehityksen työn tueksi. Järjestelmä mahdollistaa myös ulkoisen arvioinnin ja sertifikaatin hakemisen.

Jäikö jotain uupumaan?

Mitä materiaalia vielä kaipaisitte ryhmän toimintaan tueksi? Laita ehdotuksesi tulemaan hanna.seimola@wwf.fi 

Monenlaista hyödyllistä löydät myös WWF:n materiaalipankista ja Kierrätyshuoneesta