Päivitetty

Haasteita oppilaille

Joroisten yhtenäiskoulussa ympäristöryhmä järjesti ympäristöhaasteita oppilaille.

Mitä teimme?

Järjestimme ympäristöaiheisen haastekampanjan, joka perustui koulun ympäristötoiminnan senhetkiseen tilaan. Yritimme toden teolla muuttaa koulun käytäntöjä ympäristöystävällisempään suuntaan.

Ympäristöhaasteet olivat meillä päivän/viikon kestäviä kampanjoita, joiden tarkoituksena oli lisätä koulun ympäristöystävällisyyttä ja herättää oppilaita miettimään esimerkiksi kuluttamista.

Ympäristöryhmä tutki koulun ympäristöystävällisyyttä haastattelemalla koulun henkilökuntaa kuten rehtoria, siistijöitä, talonmiestä ja ruokalan henkilökuntaa. Näiden haastattelujen pohjalta ideoitiin erilaisia haasteita. Haasteista valittiin neljä suosituinta äänestämällä.

Ympäristöryhmäläiset jaettiin pienempiin ryhmiin, joista jokainen ryhmä suunnitteli yhden haasteen käytännön toteutuksen sekä tiedotteen ja julisteita. Tämän jälkeen ryhmät kiersivät luokissa tiedottamassa haasteesta.

Haasteita olivat:

Ei ruokaa roskiin -viikko

Sähkötön koulupäivä

Oma käsipyyhe - viikko

Vaihtotori

Onnistumiset:

Oppilaiden päästessä asiantuntijan rooliin he itsekin näyttivät vakuuttuvan asian tärkeydestä. Vaikutti myös sille, että vertaisryhmän esittämä haaste vakuutti muut oppilaat osallistumaan haasteeseen.

Idean jakoi:

Joroisten yhtenäiskoulu, Varkaus