Päivitetty

Hävikistä on moneksi

Simolan koulussa ruokahävikki innosti opettajat toimimaan yhdessä monialaisen oppimiskokonaisuuden toteuttamiseksi. Tämän seurauksena oppilaat pääsivät havainnollistamaan ruokahävikin määrää ja toimimaan ruokahävikin vähentämiseksi.

Mitä teimme?

Simolan koulussa toteutettiin monialainen oppimiskokonaisuus 3.-4. luokkalaisten kanssa ruokahävikkiteemasta. Ruokahävikin tarkastelu aloitettiin koulun ruokalasta, jossa yhteistyössä keittiötyöntekijän kanssa mitattiin ruokahävikin määrää kahden viikon ajan. Näin saatiin selville, kuinka paljon koulussa keskimäärin syntyi hävikkiä. Tämän jälkeen oppilaat tekivät mittaustulosten pohjalta diagrammeja matematiikan tunneilla.

Kuten kuvasta näkyy, diagrammien laatiminen luonnistui oppilailta mainiosti.

Simolan diagrammi
Simolan koulun diagrammi

Tämän jälkeen laadittiin kampanjajulisteita kuvaamataidon tunneilla. Julisteiden tarkoituksena oli motivoida oppilaita ja koulun henkilökuntaa vähentämään ruokahävikin määrää.

Simolan oppilaita

Julisteet olivat esillä koulussa ruokahävikkikampanjaviikon ajan.

Onnistumiset

Oppilaat hämmästyttivät opettajat diagrammin muodostustaidoillaan. Tämän lisäksi ruokahävikkiteema motivoi opettajia jatkamaan yhteistyötä tulevaisuudessakin. Pian oppimiskokonaisuuden päätyttyä oli jo valittu seuraava matematiikan, ympäristöopin ja kuvaamataidon oppiainerajat ylittävä tutkimusaihe!

Idean jakoi

Simolan koulu, Lappeenranta