Päivitetty

Lajitteluneuvojina urheilukilpailuissa

Ympäristöryhmä voi antaa asiantuntemustaan myös koulun ulkopuolelle, esimerkiksi urheilukilpailujen ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Lahden Jalkarannan koulun kokemuksesta voi saada ideoita siihen, millaista yhteistyötä omalla paikkakunnalla voisi tehdä urheiluseurojen kanssa.

Mitä teimme?

Jalkarannan koulun ympäristöryhmäläiset sekä kolme ympäristöryhmän aikuista pääsivät Salpausselän kisoihin töihin talvella 2016. Kuulumme Lahden MM17-kisojen Green teamiin yhdessä muutaman muun lahtelaisen koulun kanssa ja Salpausselän kisoissa toimiminen oli vähän kuin kenraaliharjoitusta MM-kisoihin. MM17-kisojen organisaatio ja kaupungin koulut ovat suunnitelleet kisayhteistyötä syksystä 2015 alkaen.

Ympäristöryhmäläisten työtehtäviin kuului jätteiden lajittelun tarkkailua, palautteen antoa ja ”mestarilajittelija” -kisaturistien kuvaamista. Työtehtävät jaettiin etukäteen oppilaiden kesken ja koululla opastettiin, miten kisapaikalla toimitaan. Ympäristöryhmäläiset jaettiin pienryhmiin, joissa oli sekä pienempiä että isompia oppilaita.

Ryhmällä oli töitä 2x45 min ja samoin vapaa-aikaa 2x45 min. Työtehtäviin kuului:

  • Kisavieraiden lajittelua tarkkailtiin ja merkittiin tukkimiehen kirjanpidolla oikein/väärin koontilomakkeeseen. Eriteltävinä olivat bio-, energia- ja sekajäte sekä pullot ja tölkit.
  • Lajittelussa onnistuneita kiitettiin ja halukkailta otettiin tabletilla kuva Mestarilajittelija- kehyksessä. 

Kauanko meni aikaa?

Oppilaiden koulupäivä kesti klo 10.30-17, kisapaikalla olimme klo 16 asti. Opettaja osallistui suunnittelukokouksiin ja hoiti sähköpostiyhteyden sekä tiedottamisen oppilaiden koteihin.

Yhteistyökumppanit

Teimme yhteistyötä Salpausselän kisojen ympäristöpäällikön kautta kisaorganisaation kanssa. Green team-ryhmässä on mukana muutamia lahtelaisia kouluja ja niiden ympäristöryhmiä. Ympäristöneuvonnasta apuna oli ympäristökasvattaja.

Kustannukset

Koulu maksoi matkakulut kisapaikalle paikallisbussilla, kisaorganisaatio hoiti akkreditoinnit kisoihin.

Onnistumiset

+ Green teamin yhteistyö, yhteishenki ja iloinen meininki. Suunnittelu ja ohjeistus.

+ Ympäristöryhmäläiset hoitivat työtehtävät esimerkillisesti ja hyvällä asenteella, opettajina saimme olla tosi ylpeitä!

+ Ympäristöryhmäläiset itsekin tykkäsivät päivästä.

+ Ihmisille puhumista oli opeteltu etukäteen, se auttoi oppilaita.

+ Akkreditoinnit loivat "virallisen" olon oppilaille.

+ Ympäristöryhmäläisten kotiväeltä on tullut kiitosta, että lapset saivat olla osallisena ja muilta opeilta kiitosta että ollaan mukana kisatouhuissa ja viedään oppilaat koulun ulkopuolelle.

Kehitysideat

- Kaivattiin lisää kisaturisteja ja sitä kautta tekemistä jäteastioilla. Oppilaiden ensimmäiset ja viimeiset vuorot olivat todella hiljaisia, oppilaat olisivat toivoneet enemmän töitä.

- Tekniikan pelaaminen täytyy varmistaa: Tarvitaan hyvin pakkasta kestävät tabletit ja niissä pitäisi olla sim-kortit ja oma nettiyhteys, muuten netin käyttö on liian hidasta.

- Yhtenäinen asustus neuvojille, jotta erottuvat yhtenäisenä joukkona.

- Todella moni kisavieras kieltäytyi kuvan ottamisesta. Tarvitaan selkeä paikka, johon kuvat tulevat esille, jotta ihmiset uskaltavat helpommin antaa kasvonsa.  

Idean jakoi

Jalkarannan koulun ympäristöryhmä, opettaja Satu Mälkiä  #jalkarannan_keke