Päivitetty

Luokalta luokalle -haasteketju

Luokka kerrallaan sai viikoksi haasteen parantaa jotain kestävään elämäntapaan tai sosiaaliseen kestävyyteen liittyvää toimintatapaansa. Muutkin kuin haastettu luokka tekivät muutoksia toiminnassaan.  

Mitä teimme?

Kevätlukukauden aikana joka maanantai aamunavauksen yhteydessä yksi luokka esitti toiselle nimeämälleen luokalle haasteen seuraavaksi viikoksi. Tämä luokka pyrki sen viikon aikana tekemään parhaansa tässä asiassa ja kertoi sitten seuraavan maanantain aamunavauksessa tekemisestään sekä esitti seuraavan haasteen jollekin toiselle luokalle. Näin jatkettiin, kunnes kaikki luokat olivat käyttäneet yhden viikon tiettyyn haasteeseen vastaamiseen.

Esitetyt haasteet koskivat esimerkiksi siisteyttä, kierrätystä, kännykänkäyttöä, valojen sammutusta, hyvää käytöstä, liikuntaa, ostostapoja, ruokalakäytöstä, koulumatkoja, ulkoilua. 

Kauanko meni aikaa?

Toteutettiin kevätlukukauden aikana. Viikkoja kului yhtä monta kuin luokkiakin. Jos aikaa ei ole niin pitkään, voidaan haastaa myös luokka-aste kerrallaan. Haasteluokan luokanvalvojan tuokio käytettiin seuraavan haasteen keksimiseen ja muutamalta valitulta oppilaalta kului lisäksi aikaa aamunavaustekstin laatimiseen haastekokemuksesta ja uuden haasteen taustasta. He saivat käyttää aikaa äidinkielen tunneista.

Mitä saimme aikaiseksi?

Erilaisia kestävään kehitykseen kouluympäristössä liittyviä teemoja saatiin oppilaiden tietoisuuteen monia ja uusia toimintatapojakin syntyi. Myös muut luokat tulivat kiinnittäneeksi huomiota kyseiseen seikkaan, vaikka haaste koski varsinaisesti vain yhtä luokkaa kerrallaan. Myös luokkien aamunavausvuorot helpottuivat, kun ei tarvinnut keksiä alusta asti uutta ideaa. 

Idean jakoi

WWF. Tämä toteutus on kuvitteellinen esimerkki WWF:n kestävän kehityksen -opintopiirien ideasadon pohjalta. Alkuperäinen idea: Puistolan peruskoulu, Helsinki