Päivitetty

Tarkastusisku lajittelupisteeseen

Millä mallilla ovat koulun jäteasiat? Tehkää ympäristöryhmän kanssa tarkastusisku lajittelupisteeseen ja ottakaa selvää, osataanko koululla lajitella.

Mitä tehdään?

Aluksi otetaan selvää, mitä eri jätelajeja koulussa voi lajitella. Sitten tarkastetaan yksi lajittelupiste. Tutkitaan lajitteluastioiden sisältö: Onko astiassa vain sinne kuuluvia asioita? Eihän sekajäteastiaan ole joutunut sellaisia asioita, jotka voisi lajitella jonnekin muualle? Lajittelun tulosten kirjaamiseen voi käyttää oppilaan tutkimuslomaketta

Seuraavat askeleet

Oliko jätteiden lajittelussa puutteita? Jos oli, voidaan suunnitella tietoisku tai muu kampanja, jolla kerrotaan muille oikeasta lajittelusta. Tärkeää on myös pohtia yhdessä tapoja, joilla jätteiden syntymistä voi ehkäistä.

Paljonko vie aikaa?

Yhden tarkastusiskun tekee nopeasti, vaikka vartissa. Jos halutaan tarkastaa koulun kaikki astiat, se vie enemmän aikaa. 

Idean jakoi

WWF