Päivitetty

Viihtyisyyskartoitus

Kierrellään koulua silmät ja korvat auki ja otetaan selvää, miten viihtyisä meidän koulumme oikein on.

Mitä tehdään?

Tutkitaan omaa koulua: Mitä viihtyisyyttä lisääviä asioita löytyy? Entä mitä viihtyisyyttä vähentäviä asioita koulussa on? Kartoituksen voi tehdä oppilaan tutkimuslomakkeilla alakouluun tai yläkouluun

Seuraavat askeleet

Keskustellaan ympäristöryhmän kanssa kartoituksen tuloksista: onko koulu viihtyisä, vai pitäisikö jokin epäkohta korjata? Jos korjattavaa löytyy, laaditaan aloite asian parantamiseksi ja toimitetaan se koulun johdolle.

Kauanko vie aikaa?

Kartoituksen ja keskustelun toteuttaa nopeasti. Esimerkiksi yksi 45 minuutin tapaaminen riittää. Parannusehdotusten laatimiseen ja niistä neuvottelemiseen kuluva aika riippuu tietenkin siitä, miten vaativia muutoksia ehdotetaan.

Idean jakoi

WWF