Päivitetty

Villapaitapäivä

Koko koulun villapaitapäivänä kiinnitettiin huomio lämpimään sisäpukeutumiseen, joka mahdollistaa energiansäästön kodin ja koulun lämmityksessä. Suomen olosuhteissa keskeinen ilmastovaikutuksen aiheuttaja on lämmitys.

Mitä teimme?

Joulukuussa järjestettiin villapaitapäivä, jolloin koulun oppilaita kehotettiin pukeutumaan villapaitoihin. Halusimme tuoda esille sen seikan, että kun koulussa ja kotona pukeutuu lämpimästi, voivat rohkeimmat pudottaa sisälämpötilaa asteella tai parilla, jolloin säästyy energiaa. Koulun sisälämpötilaa ei kuitenkaan laskettu tapahtuman aikana. 

Myimme villapaitapäivänä ruokavälitunnilla kuumaa glögia ja pipareita. Glögin ja piparin yhteishinta oli 10 senttiä. Omaan mukiin glögin sai ilmaiseksi. Lisäksi aiheeseen liittyvää tietoa kerättiin päivän ajaksi raadin ilmoitustaululle koulun käytävälle.

Kauanko meni aikaa?

Toteutettiin yhden päivän aikana.

Mitä saimme aikaiseksi?

Saimme heräteltyä koulumme oppilaita ajattelemaan energian säästämistä ja sitä, kuinka lämmin pukeutuminen mahdollistaa sisälämpötilan laskemisen kotona ja koulussa.

Idean jakoi

Ressun lukio, Helsinki