Julkaistu

Från klass till klass -utmaningskedja

En klass åt gången utmanades att under en vecka förbättra ett handlingssätt som hör samman med hållbar livsstil eller social hållbarhet. Även andra än den utmanade klassen gjorde förändringar i sin verksamhet.

Vad gjorde vi?

 
Varje måndag under vårterminen utmanade en klass i samband med morgonsamlingen en annan klass, som de valt, för följande vecka. Klassen som utmanades strävade att under den veckan göra sitt bästa i det ämne som utmaningen gällde och berättade sedan under följande måndags morgonsamling om vad de hade gjort samt utmanade en annan klass. Man fortsatte på detta sätt tills varje klass hade använt en vecka till att svara på en viss utmaning.
 
Utmaningarna gällde till exempel renhet, återvinning, användning av mobil, att släcka lampor, gott uppförande, motion, inköpsvanor, beteende i matsalen, resor till och från skolan samt friluftsliv. 
 

Hur lång tid tog det?

 
Projektet genomfördes under vårterminen. Det tog lika många veckor som det fanns klasser. Om man inte har så mycket tid, kan man utmana en årskurs åt gången. Den utmanade klassens klassföreståndartimme användes för att hitta på följande utmaning, och därtill tog det en viss tid för några utvalda elever att utarbeta en morgonsamlingstext om utmaningserfarenheten och om bakgrunden till den nya utmaningen. De fick använda modersmålslektioner till skrivandet.
 

Vad åstadkom vi?

 
Eleverna blev medvetna om flera olika teman som i skolmiljön hör samman med hållbar utveckling, och nya handlingssätt uppstod. Även andra klasser fäste uppmärksamhet vid ämnet trots att utmaningen egentligen gällde bara en klass åt gången. Det blev också lättare för klasserna att hålla morgonsamling när man inte behövde hitta på en ny idé från början. 
 

Idén delades av

 
WWF. Detta projekt är ett fiktivt exempel utgående från idéskörden i WWF:s studiecirklar inom hållbar utveckling. Ursprunglig idé: Puistolan peruskoulu, Helsingfors