Päivitetty

Golvkonst i matsalen

Med anledning av skolans gröna vecka gjorde man ett konstverk med miljötema på matsalens golv. Samtidigt spred man information om hur mycket mat som går till spillo i skolan.

Vad gjorde vi?

 
Eleverna gjorde en tankeväckande text med maskeringstejp i skolans matsal: Hur mycket mat går till spillo i Kaitans? Dessutom berättade man mängder för olika perioder: per dag, vecka eller månad.
 
Idén kom från eleverna. Eleverna frågade personalen i matsalen om mängden matsvinn per dag, och utifrån detta räknade man ut de övriga uppgifterna. Man kan också göra texten med färgade tejper.
 

Hur lång tid tog det?

 
Det tog en timme.
 

Vad åstadkom vi?

 
Under den första dagen väckte tejperna mycket uppmärksamhet, och eleverna och lärarna stannade upp och tittade noggrant på texten. Detta är ett lätt sätt att göra människor medvetna om hur mycket mat som går till spillo.
 

Idén delades av

 
Kaitaan koulu, Esbo
 

Kaitaan koulun ruokalateos WWF / Essi Aarnio-Linnanvuori
© WWF / Essi Aarnio-Linnanvuori