Päivitetty

Trivselkartläggning

Man går omkring i skolan med öppna ögon och öron och tar reda på hur trivsam den egna skolan egentligen är.

Vad gör man?

 
Man undersöker den egna skolan: Vilka saker som ökar trivseln hittar man? Vilka saker som minskar trivseln finns det i skolan? Kartläggningen kan göras med en undersökningsblankett för lågstadieelever eller högstadieelever
 

Följande steg

 
Man diskuterar resultaten av kartläggningen med miljögruppen: Är skolan trivsam eller finns det något missförhållande som borde rättas till? Om det finns något som kan förbättras, utarbetar man ett initiativ och överlämnar det till skolledningen.
 

Hur lång tid tar det?

 
Det går snabbt att genomföra kartläggningen och diskussionen. Det räcker med till exempel ett möte på 45 minuter. Hur mycket tid som åtgår till att utarbeta förbättringsförslag och diskutera dem beror förstås på hur stora förändringar man föreslår.
 

Idén delades av

 
WWF