© naturepl.com / Edwin Giesbers / WWF
Päivitetty

Tietoa meistä

Rakennamme tulevaisuuden, jossa ihmiset ja luonto elävät tasapainossa. Suojelemme luontoa ja ratkaisemme maapallon vakavimpia ympäristöongelmia innostamalla ihmiset mukaan muutokseen ympäristömme ja hyvinvointimme puolesta.

WWF Suomi on osa laajaa, kansainvälistä WWF-verkostoa, jolla on toimistoja noin 50 maassa ja toimintaa yli sadassa maassa. Kansainvälinen WWF perustettiin vuonna 1961 ja WWF Suomi sen itsenäiseksi, kansalliseksi rahastoksi vuonna 1972. Voit lukea verkoston toiminnasta lisää englanninkielisiltä sivuilta.

Olemme kasvaneet pienestä, uhanalaisten lajien suojeluun keskittyvästä järjestöstä maailman vaikuttavimmaksi ympäristöjärjestöksi.

Lue vuosikertomuksestamme ja tilinpäätöksestämme tilikauden 2017–2018 toiminnasta, saavutuksista ja varojen käytöstä. 

Miksi meitä tarvitaan?

Nykyinen ylikulutus ja tapamme elää uhkaa luonnon monimuotoisuutta. Vaadimme maapallolta paljon enemmän kuin se pystyy tuottamaan. Energian ja luonnonvarojen kulutuksen seurauksena maailman luonnon monimuotoisuus on vähentynyt 40 vuodessa yli 50 prosentilla, ja tropiikissa jopa 60 prosentilla. Tämä on tarkoittanut monien lajien ja niiden elinympäristöjen lopullista katoamista.

Kaikkien maailman ihmisten ekologinen jalanjälki on yhteensä puolitoista kertaa maapallon kantokykyä suurempi. Jos sama tahti jatkuu, tarvitsemme vuonna 2030 kaksi maapalloa tyydyttämään tarpeemme ja vuonna 2050 jo lähes kolme maapalloa.

Kotimaassa suurimmat ympäristöhaasteet ovat Itämeren rehevöityminen ja öljyonnettomuuden uhka, metsien ja perinnemaisemien monimuotoisuuden heikkeneminen, eliölajien uhanalaistuminen ja ilmastonmuutos.

Ratkaisumme

Ihmisten toiminnan ympäristövaikutuksia on pienennettävä. Jotta sekä luonto että ihmiset voisivat paremmin, tarvitsemme myös luonnonvarojen oikeudenmukaista hallintaa, kestävää tuotantoa ja järkevää kulutusta.

Tavoitteemme on, että luonnon monimuotoisuus on vuoteen 2050 mennessä turvattu ja hyvässä hoidossa maailman arvokkaimmilla luontoalueilla. Myös ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurien kannalta tärkeiden lajien luonnonkannat on palautettu kestävälle tasolle. Tämän saavuttamiseksi luonnon monimuotoisuuden ei tule heiketä vuoden 2020 jälkeen.

Tämän saavuttamiseksi luonnonvarojen kulutuksen tulee laskea vuoteen 2020 mennessä vuoden 2000 tasolle. Ihmisten ekologinen jalanjälki on pienentynyt ja luonnonvarojen kulutus laskenut vuoteen 2050 mennessä tasolle, joka ei uhkaa ekosysteemien kestokykyä ja joka on maailmanlaajuisesti oikeudenmukainen.Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi kasvihuonekaasujen päästöjä on vähennettävä vuoteen 2050 mennessä maailmanlaajuisesti 80 prosenttia. Tehokkaimmat keinot ovat energian säästö ja energiatehokkuus, uusiutuvien energiamuotojen käytön lisääminen sekä metsäkadon pysäyttäminen.

Luonnonsuojelualueita pitää laajentaa maailmanlaajuisesti sekä maalla että merellä. Luonnonvaraisia eläimiä on suojeltava salametsästykseltä, ylikalastukselta, elinympäristöjen tuhoamiselta, ympäristömyrkyiltä ja ilmaston lämpenemiseltä.

Toimintatapamme

WWF yhtenä maailman vaikuttavimmista ympäristöjärjestöistä pystyy vaikuttamaan päätöksentekoon poliittisissa neuvottelupöydissä ja asiantuntijaryhmissä sekä toimimaan tehokkaasti kenttähankkeissa eri puolilla maailmaa.

Tutustu strategiaamme vuosiksi 2017–2020

1. Vaikutamme päätöksentekoon

• Olemme mukana kaikissa merkittävimmissä kansainvälisissä ilmasto- ja ympäristökokouksissa vaikuttamassa niiden lopputulokseen.

• Suomessa vaikutamme mm. lakien valmisteluun ja hallituksen ohjelmiin; esimerkiksi nykyiseen hallitusohjelmaan on kirjattu monia tavoitteitamme. 

• Teemme maailmanlaajuista yhteistyötä yritysten kanssa ja autamme niitä kehittämään toimintansa vastuullisuutta mm. säästämällä energiaa ja vähentämällä raaka-aineiden ja veden kulutusta.

• Edistämme vastuullisuudesta kertovia sertifikaatteja, kuten palmuöljyn RSPO:ta, kalastuksen MSC:tä ja metsätalouden FSC:tä.

• Suomalaisyritykset vähentävät Green Office -ympäristöjärjestelmämme avulla kasvihuonekaasupäästöjään.

2. Toimimme kentällä

• Kehitysyhteistyöhankkeissamme tuemme salametsästyksen ja laittomien hakkuiden vastaisia partioita, yhteisö- ja kylämetsien perustamista ja metsien istutuksia sekä koulutamme paikallisia tekemään itse suojelutyötä.

• Ympäristökasvattajamme tekevät materiaaleja, joilla innostetaan koululaisia ympäristön suojeluun.

• Osana Itämeren suojelutyötä suunnittelemme ja rakennamme maanviljelijöiden kanssa maatalouden valumavesiä puhdistavia ja monimuotoisuutta lisääviä kosteikkoja.

• Laskemme joka kevät merikotkan poikaset ja otamme osaa saimaannorpan pesälaskentoihin.

3. Tuotamme tietoa

• Joka toinen vuosi ilmestyvä Living Planet -raporttimme seuraa maapallon luonnon monimuotoisuuden tilan ja ihmisten ekologisen jalanjäljen kehitystä ja vaikutusta sekä esittää ratkaisuja tilanteen parantamiseksi. Tuotamme myös säännöllisesti selvityksiä esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista, uusiutuvasta energiasta, meristä ja maailman metsistä.

• Seuraamme tiiviisti eri lajien, kuten uhanalaisten sarvikuonojen, orankien ja tiikereiden tilannetta ja tuotamme ratkaisuja niiden suojelemiseksi. Suomessa seuraamme esimerkiksi kiljuhanhen, merikotkan, itämerennorpan ja saimaannorpan kantoja.

4. Otamme ihmiset mukaan

• Öljyntorjuntajoukkoihimme kuuluu Suomessa jo noin 8000 vapaaehtoista.

• Innostamme kuluttajia ympäristöystävällisempään kuluttamiseen tuottamalla tietoa paremmista valinnoista.

• Talkooleireillämme kunnostamme joka kesä arvokkaita ja uhanalaisia suomalaisia perinneympäristöjä.

• Yhdessä meissä on voimaa: maailmanlaajuiseen Earth Hour -ilmastotempaukseemme osallistuu vuosittain lähes pari miljardia ihmistä.

Nimen käyttö

WWF Suomen virallinen nimi on Maailman Luonnon Säätiö – World Wide Fund For Nature, Suomen Rahasto sr. Virallista nimeä käytetään sopimuksissa ja muissa virallisissa yhteyksissä.
Muuten käytetään nimeä WWF Suomi.
Jos tarkoitetaan koko kansainvälistä verkostoa, käytetään nimiä WWF, WWF (Maailman luonnonsäätiö) sekä WWF eli Maailman luonnonsäätiö.

Varojen käyttö

Yli puolet WWF Suomen rahoituksesta tulee yksityisiltä ihmisiltä. Jokaisesta lahjoitetusta eurosta käytetään noin 80 senttiä suoraan WWF:n suojelutyöhön luonnon hyväksi. Olemme Vastuullinen Lahjoittaminen ry:n jäsen.