©  Lode Saidane/WWF
Päivitetty

Työpaikat

WWF:ssä on töissä monenlaisen koulutuksen saaneita ihmisiä: ympäristökysymysten, viestinnän, markkinoinnin, talouden ja hallinnon asiantuntijoita. Alta löydät nyt avoinna olevat työpaikkamme. Tahdotko joukkoomme tekemään työtä ihmisten ekologisen jalanjäljen pienentämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi?

WWF on maailmanlaajuinen, aikaansaava ympäristöjärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. Tavoitteenamme on rakentaa tulevaisuus, jossa ihminen ja luonto elävät tasapainossa. WWF on kansainvälisesti perustettu vuonna 1961 ja Suomessa olemme toimineet vuodesta 1972. Suojelustrategiamme mukaiset painopisteet ovat ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja luonnon monimuotoisuuden tilan parantaminen. Toimimme ilmastonmuutoksen hidastamiseksi, kestävien tuotanto- ja kulutustapojen edistämiseksi, merten, metsien ja uhanalaisten lajien suojelemiseksi sekä ympäristökasvatuksen tekemiseksi Suomessa ja kehitysyhteistyöhankkeissamme. 

WWF on yksi Suomen parhaista työpaikoista

WWF Suomi valittiin vuoden 2014 Great Place to Work -kilpailussa yhdeksi Suomen parhaista työpaikoista. Great Place to Work Institute Finland tekee vuosittain tutkimuksen Suomen parhaista työpaikoista, jotka valitaan pääosin organisaatioiden omien työntekijöiden mielipiteiden perusteella.

Lue lisää

Meriasiantuntija WWF Suomen Meret ja arktinen luonto -ohjelmaan

Haemme tavoitteidemme saavuttamiseksi määräaikaista (sijaisuus, kesto vähintään vuoden 2017 loppuun, mahdollisuus jatkaa myös 2018) MERIASIANTUNTIJAA vuoden 2017 maaliskuun alusta alkaen.

Meriasiantuntijan vastuulla on päivittäistä asiantuntijatyötä, kansallisen ja kansainvälisen tason työryhmätyöskentelyä sekä WWF:n meriaiheiseen viestintään osallistumista. Asiantuntija toteuttaa WWF:n strategisten tavoitteiden mukaista toimintasuunnitelmaa, osallistuu WWF:n kansainvälisen Itämeri-ohjelman työhön ja raportoi Meret ja arktinen luonto -ohjelman päällikölle. Asiantuntijan työn keskeiset aihealueet liittyvät Itämeren tilaan, meriliikenteen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin, merien aluesuunnitteluun, suojelualueisiin ja rehevöitymiseen. Lisäksi odotamme valmiutta osallistua WWF:n vapaaehtoisten öljyntorjuntajoukkojen koulutustoimintaan.

Toivomme sinulta valmiutta laajojen kokonaisuuksien ja monien samanaikaisesti etenevien asioiden hallintaan sekä itsenäiseen työn suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi toivomme vahvaa vuorovaikutus- ja kirjoittamisvalmiutta, erinomaista esiintymistaitoa, ja reipasta, positiivista asennetta sekä yhteistyökykyä toimistollamme ja useiden eri yhteistyötahojen kanssa Suomessa ja ulkomailla. Akateeminen loppututkinto meribiologiassa ja työkokemus Itämeren suojelussa ovat tarpeen. Helcomin tuntemus on hyödyksi. Edellytämme lisäksi sujuvaa suomen kielen kirjallista ilmaisutaitoa sekä hyvää englannin ja ruotsin kielen taitoa. Valittava henkilö vastaa myös mertensuojeluun liittyvistä ruotsinkielisistä mediakontakteistamme. Tehtävä edellyttää matkustamisvalmiutta.

Hakemukset palkkatoiveineen viimeistään 16.1.2017 klo 16:30 osoitteeseen info@wwf.fi. Otsikkoon teksti: ”meriasiantuntija”. Liitä hakemus ja CV yhteen liitetiedostoon. Valinnat pyritään tekemään tammikuun aikana ja työ alkaa mahdollisimman pian valinnan jälkeen, mielellään helmikuun aikana ja viimeistään maaliskuun alusta.
 
Lisätietoja:

Meret ja arktinen luonto -ohjelman päällikkö Sampsa Vilhunen, puh 040 550 3854, sähköposti sampsa.vilhunen@wwf.fi

Suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. 040 585 0020, sähköposti jari.luukkonen@wwf.fi

 

Harjoittelupaikat

WWF ottaa säännöllisesti harjoittelijoita erilaisiin projekteihin ja muihin tehtäviin.

Suojelutiimi (suomalainen luonto, Itämeri, ekologinen jalanjälki, kansainvälinen kehitys ja ympäristökasvatus) tarjoaa harjoittelupaikkoja alan opiskelijoille. Ilmoitamme avoimista paikoista tällä sivulla.

Yksityisvarainhankinnassa ei ole tänä vuonna harjoittelupaikkaa.

Yritysyhteistyön harjoittelupaikoista tiedustelut kehityspäällikkö Leena Oivalle, puh. 040 539 8338 tai leena.oiva@wwf.fi.