Sampsa Vilhunen toimittajien arktiskoulutuksessa 12.10.2016 © Saara Tunturi / WWF Suomi
Päivitetty

Kannanotot ja lausunnot

Tällä sivulla on WWF:n kannanottoja, lausuntoja ja puheita vuodesta 2010 alkaen.

2019

Järjestöjen kirje ilmastokestävästä omistajaohjauspolitiikasta ministeri Paaterolle ja ilmasto- ja energiapoliittiselle ministerityöryhmälle (9.9.2019) 

Järjestöjen kirje ministeri Kulmunille ja yritystukityöryhmälle yritystuista (9.9.2019)

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi (6.9.2019)

WWF:n lausunto VesiPoke ja LupaMuutos -hankkeiden loppuraporteista (30.8.2019)

WWF Suomen lausunto yritystukien vähentämistä käsittelevälle valtioministerityöryhmälle (23.8.2019)

WWF Suomen lausunto maa‐ ja metsätalousministeriön asetuksesta koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämistä metsästysvuonna 2019–2020 (23.8.2019)

Pia Björkbacka ja Liisa Rohweder: Kohti entistä vahvempaa kestävän kehityksen toimikuntaa. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin ja SAK:n kansainvälisten asioiden asiantuntija Pia Björckbackan yhteinen blogi YK:n kestävän kehityksen seurantakokoukseen liittyen, julkaistu ulkoministeriön sivuilla 9.7.2019

WWF Suomen pääsihteerin Liisa Rohwederin blogikirjoitus ulkoministeriön verkkosivuilla liittyen YK:n kestävän kehityksen seurantakokoukseen New Yorkissa 9.7.2019

WWF Suomen lausunto luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin metsästystä metsästysvuosina  2019–2022 sekä itämerennorpan metsästystä metsästysvuonna 2019–2020 (MMM lausuntopyynnöt 27.5.2018 Dnro 766/01.03/2019 ja 6.6.2019 Dnro 915/01.03/2019).

Ihmisoikeusloukkaussyytöksiä selvittävä kansainvälinen paneeli nimetty (20.5.2019)

Ympäristöjärjestöjen ehdotukset Suomen maataloustukien uudistamiseksi (10.5.2019)

Miljöorganisationernas förslag till förnyelse av jordbruksstöden (10.5.2019)

WWF Suomen lausunto MMM:n luonnoksesta asetukseksi uhanalaisten ja taantuneiden kalojen arvosta (12.4.2019)

Ulkopuolinen ja riippumaton selvitys ihmisoikeusloukkaussyytöksistä Afrikassa ja Aasiassa (9.4.2019)

WWF Suomen lausunto kaupalliselle kalastukselle ja kalankasvatukselle vahinkoja aiheuttavien harmaahylkeiden poistamisesta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävästä avustuksesta (3.4.2019)

Ovatko puolueet tosissaan 1,5 asteen kanssa? Yhteenveto nykyisten eduskuntapuolueiden ilmastolinjauksista (20.3.2019)

WWF Suomen tiedonanto ihmisoikeusloukkaussyytöksistä Afrikassa ja Aasiassa (6.3.2019)

Lausunto kalatalousvelvoitteita koskevasta oikeusministeriön arviomuistiosta (28.2.2019)

Ratkaisuja 1,5 asteen Suomelle – Ympäristö- ja kehitysjärjestöjen ehdotukset hallituskaudelle 2019–2023 (25.2.2019)

WWF Suomen lausunto MMM:n luonnoksesta vapaa-ajan kalatalouden kehittämisstrategiaksi (22.2.2019)

WWF Suomen lausunto talousvaliokunnalle koskien kestävän rahoituksen taksonomiaa (20.2.2019)

WWF-lausunto Suomen ennakkovaikuttamisesta EU:n ilmastopolitiikkaan (19.2.2019)

Esitys maa- ja metsätalousministeriölle lohenkalastuksen säätelytoimenpiteiden muuttamiseksi (18.2.2019)

WWF:n lausunto Uudellemaalle perustettavia valtion luonnonsuojelualueita koskevista asetusluonnoksista (18.2.2019)

WWF Suomen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi (7.2.2019)

WWF Suomen ja Suomen luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piirin valitus Vaasan hallinto-oikeudelle vesiluvan määräaikojen jatkamisesta (28.1.2019)

WWF Suomen lausunto EU:n strategisesta pitkän aikavälin visiosta vauraasta, modernista, kilpailukykyisestä ja ilmastoneutraalista taloudesta (24.1.2019)

WWF Suomen lausunto saimaannieriän suojelusta Kuolimolla (23.1.2019)

WWF Suomen lausunto Itämeren meritaimenen elvytys- ja hoitosuunnitelmista (14.1.2019)

WWF Suomen lausunto ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2018–2019 (10.1.2019)

WWF Suomen lausunto riistavahinkolain muuttamisesta (10.1.2019)

2018

Suomen kommentit E-kirjeluonnoksesta koskien EU:n pitkän aikavälin ilmastostrategiaa (3.12.2018)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi kaupallisen kalastuksen saalisilmoituksissa annettavista tiedoista (30.11.2018)

WWF Suomen lausunto Kansallisen metsästrategian 2025 päivityksestä (28.11.2018)

WWF Suomen kommentit U-jatkokirjelmäluonnoksesta koskien kestävän rahoituksen taksonomiaa (16.11.2018)

WWF Suomen lausunto valtioneuvoston kanslian luonnoksesta meripolitiikan linjauksiksi (15.11.2018)

WWF Suomen lausunto hallituksen esitysluonnoksesta kalastuslain muuttamiseksi (5.11.2018)

WWF:n lausunto luonnoksesta HE riistavahinkolain muuttamiseksi (31.10.2018)

WWF Suomen lausunto Suomen EU-puheenjohtajuuden painopistealueista (17.10.2018)

Tiivistelmä Arctic Youth Summitin osallistujien julkilausumasta arktisen alueen ympäristöministereille (11.10.2018)

Arctic Youth Summitin osallistujien julkilausuma arktisen alueen ympäristöministereille (11.10.2018)

WWF:n lausunto ehdotuksesta neuvoston asetukseksi eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Itämerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2019 (5.10.2018) 

WWF:n lausunto luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2018–2019 (4.10.2018)

WWF:n lausunto ankeriaan rauhoittamisesta (20.9.2018)

WWF:n lausunto EU-komission esitykseen eräiden kalakantojen kalastuskiintiöiksi vuodelle 2019 (12.9.2018)

Järjestöjen yhteinen kannanotto EU-komission esitykseen Itämeren kalakantojen kalastuskiintiöiksi vuodelle 2019

WWF:n lausunto EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta annetun lain muuttamiseen (11.9.2018) 

WWF:n lausunto luonnoksista asetuksiksi eräiden vesilintujen metsästyksen rajoittamisesta (27.7.2018)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2018-2019
 (23.7.2018)

WWF:n lausunto vesienhoidon kuulemisesta
(3.7.2018) 

WWF Suomen lausunto saimaannorpan lisäämisestä Puruveden Natura 2000 -alueen suojeluperusteisiin (28.6.2018)

WWF:n kommentit maa- ja metsätalousministeriölle kuhan kalastuksen säätelystä (19.6.2018)

WWF:n lausunto eduskunnan valiokunnille Itämeren kalastuskiintiöistä vuodelle 2019 (14.6.2018)

Europe Beyond Coal -kampanjan kirje ministeri Tiilikaiselle kivihiilen käytön lopettamisesta (6.6.2018)

Ympäristöjärjestöjen esitys Euroopan komissiolle ankeriaskannan elvyttämiseksi (11.5.2018)

WWF:n lausunto kestävän kasvun rahoitusta koskevasta toimintasuunnitelmasta (8.5.2018)

WWF:n lausunto öljy- ja kemikaalivahinkojen torjuntavastuun siirrosta sekä öljysuojamaksusta luopumisesta (4.5.2018)

WWF:n työkaluja kestävään kehitykseen – eduskuntavaaliohjelma 2019 (2.5.2018)

WWF Suomen kanta ekologisiin kompensaatioihin (1.5.2018)

Järjestöjen päivitetty kannanotto vesilain tarkistamiseksi (24.4.2018)

WWF:n lausunto kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä (19.4.2018)

WWF:n lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista (13.4.2018)

WWF:n lausunto maakuntauudistuksen täytäntöönpanosta sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisoinnista (12.4.2018)

WWF:n lausunto metsästysasetuksen muuttamisesta (6.4.2018)

WWF:n lausunto ympäristöllisten lupamenettelyiden yhdistämisestä (22.3.2018)

WWF:n lausunto komission esitykselle yhteisen maatalouspolitiikan uudistamisesta (23.2.2018)

WWF:n lausunto kalastuksen seuraamusjärjestelmästä ja valvonnasta (16.2.2018)

WWF:n lausunto päivitettävänä olevasta ilveksen hoitosuunnitelmasta (16.2.2018)

WWF:n lausunto Pohjanlahden silakan kalastuskuolevuudesta ja suojatasoista (9.2.2018)

WWF:n lausunto Suomen meriympäristön tilasta (9.2.2018)

Järjestöjen avoin kirje Fortumin Pekka Lundmarkille koskien Uniperin kivihiililaitoksia (7.2.2018)

WWF:n lausunto yleisen edun valvonnasta (19.1.2018)

2017

WWF:n lausunto luonnoksesta ahma-asetukseksi (15.12.2017)

WWF:n lausunto öljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan järjestämisestä (15.12.2017)

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puhe pääministerin tulevaisuustyöpajassa (8.12.2017)

Järjestöjen kirje Kemijoki Oy:n hallitukselle (28.11.2017)

WWF Suomen lausunto metsätietolaista (16.11.2017)

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puheenvuoro Luonnonvarakeskuksen seminaarissa (9.11.2017)

WWF:n lausunto luonnoksesta ilveksen metsästystä koskevaksi kiintiöksi metsästysvuonna 2017–2018 (28.9.2017)

WWF Suomen lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2018 (7.9.2017)

WWF Suomen kannanotto budjettiriihen tuloksiin (31.8.2017)

WWF Suomen lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsähanhen metsästyksen kieltämisestä metsästysvuosina 2017–2019 (21.7.2017)

WWF Suomen lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2017–2018 (11.7.2017)

WWF Suomen, Luonto-Liiton ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteinen lausunto Lapin ELY-keskukselle Sierilän voimalaitosalueen luontoarvoista (19.6.2017)

WWF Suomen lausunto eduskunnan valiokunnille kalastuskiintiösuosituksista vuodelle 2018 (7.6.2017)

Järjestöjen kirje ministeri Tiilikaiselle EU:n taakanjako- ja LULUCF-asetuksista  (7.6.2017)

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puhe YK:n merikonferenssissa (5.–9.6.2017)

WWF Suomen lausunto eduskunnan valiokunnille Itämeren lohen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (31.5.2017)

WWF Suomen lausunto Nord Stream 2 -kaasuputken ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta ja koko hanketta koskevasta arviointiraportista (31.5.2017)

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puhe Arktisen neuvoston puheenjohtajuuskauden avajaisissa (18.5.2017) 

WWF:n kannanotto Arktisen neuvoston ministerikokouksessa annettuun julkilausumaan (12.5.2017)

WWF Suomen lausunto Kylmäluoman retkeilyalueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta (27.4.2017)

WWF:n lausunto "Sidosryhmäkuuleminen liikenteen päästövähennyksistä" (21.4.2017)

WWF:n lausunto Valtioneuvoston selonteosta ruokapolitiikasta Ruoka2030 Suomi-ruokaa meille ja maailmalle (27.3.2017)

WWF Suomen lausunto Hossan kansallispuiston perustamisesta (20.3.2017)

WWF:n lausunto Valtioneuvoston selonteosta kestävän kehityksen globaalista toimintaohjelmasta Agenda 2030:sta (15.3.2017)

WWF:n lausunto kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (9.3.2017)

WWF:n lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista (28.2.2017)

WWF:n lausunto kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030 (23.2.2017)

WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohwederin puheenvuoro Suomen IUCN-komitean Paras luontoteko 2015-2016 -kilpailun voittajan palkitsemistilaisuudessa 7.2. 2017: Niin sudet kuin ahmatkin kaipaavat suojelua (7.2.2017)

WWF:n lausunto ahmakiintiöasetuksesta metsästysvuodelle 2016–2017 (1.2.2017)

2016

WWF:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi metsästyslain muuttamisesta (9.12.2016)

WWF:n lausunto susikiintiöasetuksesta metsästysvuosille 2016–2018 (7.12.2016)

WWF:n kommentti metsähanhen metsästyksen säätelystä AEWA-sopimuksen puitteissa (7.12.2016)

Järjestöjen yhteiset tavoitteet Marrakechin ilmastoneuvotteluihin (1.11.2016)

WWF:n lausunto Valtioneuvoston ruokapoliittisesta selonteosta eduskunnalle (28.10.2016)

WWF:n lausunto Natura-verkoston täydentämisestä (26.10.2016)

WWF:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton yhteisvalitus Sankapalonsuon turvetuotantoalueesta (20.10.2016)

WWF:n lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF) (14.10.2016)

WWF Suomen kannanotto hallituksen esityksestä eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (13.10.2016)

WWF:n lausunto Valtioneuvoston kirjelmästä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (Maankäyttö, maankäytön muutos ja metsätalous, LULUCF) (11.10.2016)

WWF:n lausunto ”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi päästökaupasta johtuvien epäsuorien kustannusten kompensoimisesta" (5.10.2016)

WWF:n lausunto Puruveden Natura 2000 -alueen tietojen päivittämisestä (30.9.2016)

WWF:n kommentti tuulivoimarakentamisen oppaan päivitysluonnoksesta (30.9.2016)

WWF:n lausunto ilveksen metsästyskiintiöstä (28.9.2016)

WWF:n lausunto MARPOL-yleissopimuksen liitteisiin tehtyjen muutosten hyväksymisestä (28.9.2016)

WWF:n lausunto Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi (taakanjakoasetus) (27.9.2016)

WWF:n lausunto ympäristövaliokuntaan vuoden 2017 kalastuskiintiöistä (21.9.2016)

WWF:n lausunto EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (15.9.2016)

WWF:n lausunto sinisen biotalouden kansallisesta kehittämissuunnitelmasta (13.9.2016)

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta vuoden 2017 kalastuskiintiöiksi (5.9.2016)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta uhanalaisten lajien suojelun toimintaohjelmaksi (5.9.2016)

WWF:n lausunto taimenen pyyntimitan nostosta Suomenlahdella (29.8.2016)

WWF:n lausunto koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämistä (18.8.2016)

WWF:n lausunto Tenojoen kalastussopimuksesta (5.8.2016)

WWF:n lausunto hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästyksestä (21.7.2016) 

Ympäristöjärjestöjen yhteinen kirje Junckerille päästökaupan ulkopuolisen sektorin taakanjakopäätöksestä (18.7.2016)

Liisa Rohwederin (WWF Suomi) ja Geneviève Ponsin (WWF European Policy Office) kirje EU-komission varapuheenjohtajalle Jyrki Kataiselle: LULUCF-sektorin ei pidä antaa vesittää ei-päästökauppasektoria (13.7.2016)

WWF:n kirje sekä elinkeinoministeri Rehnille että maatalous- ja ympäristöministeri Tiilikaiselle koskien Euroopan energiaunionille sopivaa hallintojärjestelmää (8.7.2016)

WWF:n lausunto metsä- ja merihanhen metsästyksestä (15.6.2016)

WWF:n lausunto kalastuskiintiöistä (7.6.2016)

WWF:n lausunto öljyntorjunnan operatiivisen johtovastuun siirtämisestä (30.5.2016)

Ympäristöjärjestöjen kannanotto koskiensuojelulakiin liittyen (26.5.2016)

WWF:n lausunto ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (13.5.2016) 

WWF:n lausunto maa- ja metsätalousministeriölle EU:n yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta (4.5.2016)

Kirjallinen lausunto maa- ja metsätalousvaliokunnalle kalastuksen teknisistä toimenpiteistä EU-vesillä (3.5.2016)

WWF:n lausunto merialuesuunnittelusta (26.4.2016)

WWF:n kirje ministeri Stubbille ilmastonmuutoksen aiheuttamista riskeistä rahoituslaitoksille (17.4.2016)

WWF:n lausunto valtioneuvoston asetuksesta saimaannorpan suojelemiseksi tehdyistä kalastusrajoituksista (8.4.2016)

WWF Suomen kannanotto turkistuotantoon Suomessa
(22.3.2016)

Vetoomus ministeri Tiilikaiselle METSO-ohjelman puolesta (21.3.2016)

WWF:n lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahaston innovaatio-ohjelmia koskevasta käyttösuunnitelmasta (14.3.2016)

WWF:n lausunto Suomen kehityspoliittisesta selonteosta (1.3.2016)

WWF:n lausunto ilmastonmuutosta koskevan Pariisin sopimuksen
allekirjoittamisesta (26.2.2016)

WWF:n kirje ministeri Tiilikaiselle EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta (11.2.2016)

WWF:n lausunto ympäristövaliokunnalle metsähallituslaista (11.2.2016)

WWF:n lausunto metsähallituslaista (5.2.2016)

WWF:n vetoomus UPM:lle Ärjän hakkuiden lopettamiseksi
(3.2.2016)

2015

WWF:n lausunto merialuesuunnittelusta (27.1.2016)

WWF:n eriävä mielipide Saimaannorppa ja kalastus -seurantaryhmän raporttiin (18.12.2015)

WWF:n lausunto alusten painolastivesien käsittelyä koskevan kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä (8.12.2015)

WWF:n lausunto susikiintiöasetuksesta (4.12.2015)

WWF:n lausunto metsähallituslaista (24.11.2015)

WWF:n lausunto luonnonsuojelulain muuttamisesta (13.11.2015)

WWF:n lausunto kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyen (23.10.2015)

WWF:n lausunto koskien hallituksen esitystä (HE 34/2015 vp) eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi (16.10.2015)

Kepan ja WWF:n kirje valtiovarainministeri Stubbille ja ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Toivakalle: Pariisin ilmastosopimus vaakalaudalla ilman ilmastorahoitusta (14.10.2015)

WWF:n kommentit kalastusasetusehdotukseen (13.10.2015)

WWF:n lausunto ilveksen metsästyskiintiöstä (7.10.2015)

WWF:n lausunto päästökauppadirektiivin muuttamisesta (6.10.2015)

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2016 (8.9.2015)

WWF:n lausunto Suomen kantaan ”Pariisin pöytäkirja – suunnitelma ilmastonmuutoksen torjumiseksi vuoden 2020 jälkeen.” (8.9.2015)

WWF:n kannanotto GLACIER-kokoukseen liittyen (27.8.2015)

WWF Suomen kanta: onnistuneen ilmastosopimuksen sisältö (20.8.2015)

WWF Suomen lausunto maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta koskien metson, teeren, pyyn ja riekon metsästyksen kieltämisestä metsästysvuonna 2015–2016
(19.8.2015)

WWF:n kannanotto kehitysyhteistyövarojen leikkauksiin (14.8.2015)

WWF:n lausunto luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan, euroopanmajavan ja saukon metsästystä metsästysvuonna 2015-2016 (21.7.2015)

Biotalous ja puhtaat ratkaisut, WWF Suomen suositukset (1.7.2015)

WWF Suomen lausunto karhun metsästyskiintiöistä (17.6.2015)

WWF Suomen lausunto koskien metsähanhen metsästyksen kieltämistä (17.6.2015)

WWF Suomen lausunto Itämeren kalastuskiintöistä (10.6.2015)

WWF Suomen lausunto vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta ja luonnonsuojelulain muuttamisesta (4.6.2015)

WWF Suomen kannanotto: Monimuotoinen luonto turvaa naisten ja lasten hyvinvoinnin (4.6.2015)

WWF Suomen kirje valmistelevalle vientiluottoryhmälle: Kivihiiltä tukevat vientiluotot lopetettava (22.5.2015)

WWF Suomen lausunto kalastusasetusluonnoksesta (13.5.)

METSO-ohjelman rahoituksen turvaaminen vuosille 2015–2019 (28.4.)

Ympäristöjärjestöjen kirje ministeri Orpolle Itämeren turska-, silakka-ja kilohailikantojen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (15.4.)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta Valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta (8.4.)

WWF Suomen lausunto ehdotuksesta Suomen merenhoitosuunnitelman toimenpideohjelmaksi (31.3.)

WWF Suomen lausunto Metsähallituksen selvityksestä Suomenlahden merikansallispuistojen täydennystarpeista ja -mahdollisuuksista (30.3.)

WWF Suomen lausunto liito-oravaohjeeseen (18.3.2015)

WWF Suomen lausunto metsätilastoinnista (6.2.2015)

WWF Suomen lausunto Itämeren lohikannan monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (4.2.2015)

WWF Suomen lausunto koskien kalataloushallinnon uudelleen organisointia (2.2.2015)

WWF Suomen lausunto selvityksestä Pienimuotoisen energiantuotannon edistämistyöryhmän loppuraportti (30.1.2015)

WWF:n kirje ministereille: Aika sanoa ei kivihiilihankkeiden vientiluotoille (22.1.2015)

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen susikannan hoitosuunnitelmaksi (14.1.2015)

WWF Finland’s comments on NKF Bothnian Bay vendace trawl (12.1.2015)

WWF:n lausunto poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuonna 2014—2015 (14.1.2015)

WWF:n lausunto koskien hallituksen esitystä laiksi uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (9.1.2015)

2014

Muistutus koskien Jakkuvärkin tuulivoimapuiston osayleiskaavaehdotusta (18.12.2014)

WWF:n lausunto luonnonsuojelu- ja ympäristörikossäännösten tarkistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (12.12.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta Kansallinen metsästrategia 2025 (1.12.2014)

WWF:n lausunto hallituksen esityksestä kalastuslaiksi (21.11.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelmaksi (21.11.2014)

WWF:n suositus ministereille: Vientiluotot hiili-intensiivisille hankkeille tulee lakkauttaa ennen ensi vuoden Pariisin ilmastokokousta (13.11.2014)

WWF:n lausunto Itämeren turska-, silakka- ja kilohailikantojen monivuotisesta hoitosuunnitelmasta (24.10.2014)

WWF:n kirje Suomen pääministerille EU:n ilmasto- ja energiapolitiikasta (20.10.2014)

WWF:n kommentti kalataloushallinnon organisointiin liittyen (14.10.2014)

WWF:n lausunto Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta (7.10.2014)

WWF:n lausunto Itämeren alueen ajoverkkokiellosta (7.10.2014)

WWF Suomen kirje Suomen eduskunnalle: Ei toisteta energiapolitiikan vanhoja virheitä (6.10.2014)

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2015 (19.9.2014)

WWF Suomen avoin kirje Suomen hallitukselle: Ei toisteta energiapolitiikan vanhoja virheitä (18.9.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta koskien rakennusten energiatehokkuutta (11.8.2014)

WWF:n lausunto luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan, euroopanmajavan ja saukon metsästystä metsästysvuonna 2014-2015 (15.7.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen metsähanhikannan hoitosuunnitelmaksi (11.7.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien metsähanhen metsästyksen kieltämistä (13.6.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi, joka koskee karhun suurimman saalismäärän asettamista metsästysvuodelle 2014-2015 (13.6.2014)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta ruokaketjun toiminnan edistämisen avustamisesta (13.6.2014)

WWF Suomen lausunto liittyen ICES:n tieteellisiin suosituksiin Itämeren kalakantojen TAC:ksi vuodelle 2015 (10.6.2014, Eduskunnan ympäristövaliokunnan kokous)

WWF Suomen lausunto liittyen ICES:n tieteellisiin suosituksiin Itämeren kalakantojen TAC:ksi vuodelle 2015 (6.6.2014, Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan kokous)

WWF Suomen suositukset koskien hiilihankkeita ja vientiluottoja (6.6.2014)

WWF Suomen lausunto Helenin ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta (7.5.2014) 

WWF Suomen lausunto luonnoksesta Suomen merenhoitosuunnitelman seurantaohjelmaksi (23.5.2014)

WWF Suomen lausunto maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamista koskevaan valtioneuvoston asetukseen (19.5.2014) 

WWF Suomen lausunto luonnoksesta ilmastonmuutoksen kansalliseksi sopeutumisstrategiaksi 2022 (16.4.2014)

WWF Suomen lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi Etelä-Konneveden kansallispuistosta
(5.5.2014)

WWF Suomen lausunto ehdotuksesta laiksi Teijon kansallispuistosta (1.4.2014)

WWF Suomen lausunto luonnonsuojelulain muutoksista (21.3.2014)

WWF Suomen muistio Metsäpoliittisen selonteon ongelmista metsäluonnon suojelun kannalta (20.3.2014)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ilmastolaiksi (12.3.2014)

WWF Suomen muistio Metsäpoliittisen selonteon ongelmista metsäluonnon suojelun kannalta (5.3.2014)

WWF Suomen lausunto lohistrategiasta (26.2.2014)

WWF Suomen lausunto NOx-päästönormien käyttöönotosta (26.2.2014)

WWF Suomen lausunto MARPOL 73/78 yleissopimuksen liitteen VI toimeenpanosta (26.2.2014)

Vetoomus suurpetokantojen yhteispohjoismaisen hoitosuunnitelman puolesta (17.2.2014)

WWF:n lausunto luonnoksesta Suomen ahmakannan hoitosuunnitelmaksi (14.2.2014)

WWF Suomen lausunto pohjavesien suojelusta (14.2.2014)

WWF Suomen lausunto Suomen meriliikennestrategiasta (14.2.2014)

WWF Suomen lausunto Euroopan yhteisen kalastuspolitiikan toimeenpanosta (saaliin purkamisvelvoite) (7.2.2014)

WWF Suomen lausunto koskien lohi- ja siikapitoisia vesistöjä ja niiden koski- ja virtapaikkoja (4.2.2014) 

Lausunto Pinsiö-Matalusjoen kalliolouhinnasta (31.1.2014)

WWF Suomen lausunto uuden kalastuslain esitysluonnoksesta (24.1.2014)

2013

WWF Suomen lausunto kalojen poisheittokiellon toimeenpanoa koskevista kysymyksistä (20.12.2013, 175 kt)

WWF suomen lausunto metsäpoliittisesta selonteosta (26.11.2012, 114 kt)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (15.11.2013, 201 kt)

WWF:n lausunto Metsähallituksen selvityksestä Käsivarren kansallispuiston perustamisedellytyksistä (14.11.2013, 102 kt)

WWF Suomen lausunto Olvassuon kansallispuiston perustamisedellytyksistä (14.112013, 196 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa suden metsästystä poronhoitoalueen ulkopuolella metsästysvuosina 2013–2016 (4.11.2013, 157 kt)

WWF Suomen lausunto Teijon kansallispuiston perustamisesta (24.10.2013, 122 kt)

WWF:n muistio eduskunnan ympäristövaliokunnalle: Metsälakiesityksen ongelmat luonnon monimuotoisuuden kannalta (26.9.2013, 235 kt)

WWF:n kirje Itämeren alueen keskeisille ministereille (23.9.2013, 143 kt)

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2014 (17.9.2013, 135 kt)

WWF:n lausunto öljyvahinkojen torjuntaa koskevasta asetusluonnoksesta (22.8.2013, 494 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta maa‐ ja metsätalousministeriön asetukseksi koskien riekon metsästyksen kieltämistä (19.8.2013, 121 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi painolastivesiyleissopimuksen hyväksymisestä (16.8.2013, 112 kt)

WWF:n lausunto luonnoksista MMM:n asetuksiksi koskien metsähanhen ja merihanhen metsästyksen kieltämistä (23.7.2013, 153 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetukseksi koskien poikkeusluvalla sallittavaa ilveksen metsästystä metsästysvuonna 2013‐2014 (17.7.2013, 182 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta MMM:n asetuksiksi koskien hallin, itämerennorpan, saukon ja euroopanmajavan metsästystä metsästysvuonna 2013‐2014 (17.7.2013, 157 kt)

WWF Suomen kommentit Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 luonnokseen (25.6.2013, 205 kt)

WWF: lausunto koskien Kioton pöytäkirjan toisen velvoitekauden ratifiointia EU:ssa, sen
yleisjärjestelyjä ja metsäkatokompensaatiota (19.6.2013)

WWF: lausunto ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi kalastusasetuksen muuttamisesta (17.6.2013, 327 kt)

Kriteerit luonnonlaidunlihan tuotannolle Suomessa (3.6.2013, 129 kt)

WWF:n lausunto Suomen suojelualueiden luokittelemiseksi IUCN:n suojelualueluokituksen mukaan (31.5.2013, 132 kt)

WWF:n muistio kansanedustajille: Metsälaki- ja metsätuholakiesitysten ongelmat luonnon monimuotoisuuden kannalta (31.5.2013, 184 kt)

WWF:n kommentit luontodirektiivin raportointiin (29.5.2013, 93 kt)

WWF Suomen lausunto siiankalastuksen säätelyehdotuksesta (29.5.2013, 262 kt)

WWF Suomen lausunto eduskunnan ympäristövaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta (3.5.2013, pdf-tiedosto, 199 kt)

WWF Suomen lausunto eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisestä kalastuspolitiikasta (2.5.2013, pdf-tiedosto, 199 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta valtioneuvon asetukseksi metsästysasetuksen muuttamisesta (hallin metsästys) (3.5.2013, pdf-tiedosto 49 kt)

WWF Suomen lausunto metsätuhojen torjuntaa koskevan lain luonnoksesta (12.4.2013, pdf-tiedosto, 309 kt)

WWF Suomen lausunto esityksestä metsälaiksi ja valtioneuvoston asetukseksi metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (22.3.2013, pdf-tiedosto, 336 kt)

WWF Suomen lausunto vesiviljelyn kansallisesta sijainninohjaussuunnitelmasta (8.3.2013, pdf-tiedosto, 356 kt)

WWF Suomen kirje kansanedustajille metsälain uudistamisesta (5.3.2013, pdf-tiedosto, 186 kt)

WWF Suomen mielipide soidensuojelun täydennysohjelman valmistelusta (28.2.2013, pdf-tiedosto, 185 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta asetukseksi, jonka tarkoituksena on lisätä kiintiötä viidellä sudella poronhoitoalueen ulkopuolella metsästyskaudella 2012–2013 (18.2.2013, pdf-tiedosto, 114 kt)

WWF:n täydentävä lausuma siikatyöryhmän mietintöön (15.2.2013, pdf-tiedosto, 86 kt)

WWF:n lausunto luonnoksesta luonnonsuojeluasetuksen liitteiden muuttamiseksi (15.2.2013, pdf-tiedosto, 84 kt)

WWF Suomen alustavat toimenpide-ehdotukset lohistrategiatyöryhmälle (12.2.2013, pdf-tiedosto, 191 kt)

WWF:n kommentit vesienhoidon toimenpiteiden suunnitteluun (31.1.2013, pdf-tiedosto, 258 kt)

WWF Suomen esitys uhanalaisimpien kalalajien / -kantojen rauhoittamiseksi (22.1.2012, pdf-tiedosto, 86,5 kt)

WWF Suomen lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi ympäristönsuojelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (9.1.2013, pdf-tiedosto, 71,3 kt)

2012 

 

WWF:n lausunto muun muassa meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmän sallitun silmäkoon nostamisesta Uudenmaan Ely-keskuksen toimialueella (18.10.2012, pdf-tiedosto, 175 kt)

WWF:n lausunto komission ehdotuksesta Itämeren kalastusmahdollisuuksista vuodelle 2013 (7.9.2012, pdf-tiedosto, 199,7 kt)

Eriävä mielipide Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -jatkotyöryhmän loppuraporttiin ja esitykseen metsälaiksi (17.8./20.7.2012, pdf-tiedosto, 191,9 kt)

WWF:n lausunto asetusluonnoksista koskien hallin, itämerennorpan, saukon, euroopanmajavan, metsähanhen, metson, riekon ja merihanhen metsästystä (23.7.2012, pdf-tiedosto, 102,9 kt)

WWF Suomen lausunto valtioneuvoston selontekoon valtiontalouden kehyksistä vuosille 2013 - 2016. (29.5.2012, pdf-tiedosto, 144 kt)

WWF:n lausunto rakennuksen energiatodistuksesta (1.6.2012, pdf-tiedosto, 124 kt)

WWF Suomen lausunto kalastuslain kokonaisuudistusta valmistelleen työryhmän mietinnöstä (25.5.21012, pdf-tiedosto, 194,2 kt)

WWF:n lausunto Suomen merenhoitosuunnitelman valmisteluun kuuluvan merenhoidon nykytilan arviosta, hyvän tilan määrityksestä sekä ympäristötavoitteista ja indikaattoreista (15.5.2012, pdf-tiedosto, 409,77 kt)

WWF Suomen lausunto MMM:n luonnoksesta asetukseksi koskien karhun metsästystä metsästysvuonna 2012-2013 (15.5.2012, pdf-tiedosto, 36,5 kt)

WWF:n lausunto hiilidioksidin talteenottamisesta ja varastoinnista, ympäristönsuojelulain muuttamisesta ja merensuojelulain 7 §:n muuttamisesta (9.5.2012, pdf-tiedosto, 341 kt)

WWF Suomen esitys metsälain uudistamisessa sivuun jääneistä teemoista (30.4.2012, pdf-tiedosto, 103 kt)

WWF:n lausunto Suomen luonnon monimuotoisuuden suojelun ja kestävänkäytön strategian 2012–2020 luonnoksesta (13.4.2012, pdf-tiedosto, 89,6 kt)

WWF:n lausunto tuulivoimarakentamisen oppaan luonnoksesta (2.4.2012, pdf-tiedosto, 226,01 kt)

WWF Suomen näkemyksiä päivitystarpeiksi valtioneuvoston periaatepäätökseen Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO 2008–2016 (30.3.2012, pdf-tiedosto, 136 kt)

WWF Suomen lausunto vesien kunnostustyöryhmän ehdotuksesta (30.3.2012, pdf-tiedosto, 185,15 kt)

WWF Suomen esitys Saaristomeren kansallispuiston ja Saaristomerellä sijaitsevien Natura-alueiden suojelun kehittämiseksi (26.3.2012, pdf-tiedosto, 

WWF Suomen lausunto allin kevätmetsästyksestä (22.3., pdf-tiedosto, 88,8 kt)

WWF Suomen lausunto selvityksestä hallituksen Itämeren lohenkalastusta koskevasta kansallisesta ja EU-politiikasta (13.3.2012, pdf-tiedosto, 314,15 kt)

Ympäristöjärjestöjen kirje hallituspuolueiden edustajille leikkauslistasta haitallisille tuille (16.2.2012, pdf-tiedosto, 108,66kt)

 

 

2011

Ympäristöjärjestöjen kannanotto EU:n energiatehokkuusdirektiiviin (27.10.2011, 1,26mt)

WWF:n lausunto koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmasta ”Koulutus ja tutkimus vuosina 2011- 2016” (24.10.2011, pdf-tiedosto, 132kt)

WWF:n lausunto lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmasta 2012-2015 (24.10.2011, pdf-tiedosto, 87kt)

WWF Suomen lausunto komission asetusehdotuksesta lohen monivuoti-seksi hoitosuunnitelmaksi Itämerelle (29.9.2011, pdf-tiedosto, 208kt)

WWF Suomen lausunto Komission yhteisen kalastuspolitiikan uudistusta koskevista asetusehdotuksista (15.9.2011, pdf-tiedosto, 170kt)

WWF Suomen lausunto hiilidioksidin talteenottamista, siirtämistä ja geologista varastointia (CCS) koskevasta kansallisesta lainsäädännöstä (11.8.2011, pdf-tiedosto, 301,34kt)

WWF Suomen lausunto MMM:n pyyntilupia koskevista määräyskirjeluonnoksista (22.7.2011, pdf-tiedosto, 111,98kt)

WWF Suomen Merikotkatyöryhmän lausunto Mustasaaren tuulipuistohankkeen arviointiselostuksesta (7.7.2011, pdf-tiedosto, 39,22kt)

Maatalouspolitiikan seuraava askel - ympäristöhyödyt Ympäristöjärjestöjen kanta EU:n maatalouspolitiikan uudistukseen (21.6.2011, pdf-tiedosto, 347kt)

WWF:n lausunto tuulivoimaa koskevasta ohjeistuksesta (21.6.2011, pdf-tiedosto, 179kt)

WWF Suomen vetoomus Joutsenmerkin paperikriteerien tiukentamiselle (14.6.2011, pdf-tiedosto, 274kt)

WWF:n lausunto kansallisesta vieraslajistrategiasta (1.6.2011, pdf-tiedosto, 36 kt)

WWF:n lausunto saimaannorpan suojelustrategiasta (30.5.2011, pdf-tiedosto, 54 kt)

WWF:n lausunto merien tutkimuksen kansallisesta strategiasta YM8/400/2011 (20.5.2011, pdf-tiedosto, 44 kt)

WWF:n lausunto luonnonsuojelulainsäädännön toimivuusarvioinnista (9.5.2011, pdf-tiedosto, 166 kt)

WWF:n lausunto Maa- ja metsätalousministeriön ehdotuksesta kansalliseksi kalatiestrategiaksi (29.4.2011, pdf-tiedosto 38 kt)

WWF:n lausunto MMM:n asetusluonnoksesta koskien metsästyslain 41 B §:n 2 momentin mukaisten poikkeuslupien rajoittamista (4.4.2011, pdf-tiedosto 80 kt)

Lausunto ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (1.4.2011, pdf-tiedosto 44 kt)

Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen tuulivoimahankkeissa (10.2.2011, pdf-tiedosto, 73kt)

WWF:n lausunto saimaannorppaa koskevista asetusluonnoksista (11.3.2011, pdf-tiedosto 48 kt)

WWF:n tuulivoimakannanotto helmikuu 2011 (9.2.2011, pdf-tiedosto 76 kt)

WWF:n lausunto luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin(LuTU) toimintasuunnitelmasta (28.1.2011, pdf-tiedosto 152 kt)

Ympäristöjärjestöjen esitykset hallitusohjelmaan: Ympäristövastuullinen ja hyvinvoiva Suomi (18.1.2011, pdf-tiedosto 52 kt)

Lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi riistahallinnosta, metsästyslaissa säädetyistä poikkeusluvista sekä metsästysasetuksen muuttamiseksi (14.1.2011, pdf-tiedosto, 56 kt)

2010

Esitys uhanalaisimpien kalalajien / -kantojen rauhoittamiseksi (8.12.2010, pdf-tiedosto, 37 kt)

Kannanotto haja-asutusalueiden jätevesien käsittelystä (24.11.2010, pdf-tiedosto, 62 kt)

Lausunto MMM:n ilvesmääräyksestä (15.11.2010, pdf-tiedosto, 194 kt)

Lausunto Sipoonkorven kansallispuiston perustamisesta (15.11.2010, pdf-tiedosto, 69 kt)

Lausunto biopolttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä (27.10.2010, pdf-tiedosto, 192 kt)

Lausunto valtion talousarvioesitykseen (14.10.2010, pdf-tiedosto, 16 kt)

Lausunto luontotyyppien uhanalaisuuden arvioinnin (LuTU) toimintasuunnitelman luonnoksesta (10.9.2010, pdf-tiedosto, 171 kt)

Lausunto ehdotuksesta uudeksi opetussuunnitelmaksi (30.8.2010, pdf-tiedosto, 152 kt)

Lausunto ehdotuksesta suurten alusöljyvahinkojen torjunnan järjestämisestä, johtamisesta ja viestinnästä (30.8.2010, pdf-tiedosto, 175kt)

Lausunto maa- ja metsätalousministeriön pyyntilupia koskevista määräyskirjeluonnoksista (26.7.2010, pdf-tiedosto, 49kt)

Lausunto yhteisen maatalouspolitiikan tulevaisuudesta (17.6.2010, pdf-tiedosto, 78kt) (ks. myös raportti "A vision for a new contact between land-managers and society. A Common Environment and Rural Policy" pdf-tiedosto, 1,7 Mt)

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (7.6.2010, pdf-tiedosto, 30kt)

Lausunto hallituksen esityksestä laiksi Selkämeren kansallispuistosta (25.5.2010, pdf-tiedosto, 122 kt)

Lausunto metsähallituksen selvityksestä Sipoonkorven kansallispuiston perustamisedellytyksistä (29.4.2010, pdf-tiedosto, 39kt)

Lausunto maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta (20.4.2010, pdf-tiedosto, 36kt)

Lausunto Kuolimon nieriän suojelutarpeesta ja oikaisupyyntö kalastusalueen vuosikokouksen päätökseen (7.4.2010, pdf-tiedosto, 32 kt)

Lausunto allin kevätpyyntilupia koskevasta määräysluonnoksesta (6.4.2010, pdf-tiedosto, 64kt)

Kannanotto metsälain uudistamiseen (10.3.2010, pdf-tiedosto, 30kt)

Vetoomus Pallas-Yllästunturin kansallispuistoa koskevan lainmuutosesityksen hylkäämiseksi (3.3.2010 pdf-tiedosto, 22 kt)

Lausunto Valtioneuvoston tulevaisuusselonteon ilmasto- ja energiapolitiikasta (5.2.2010, pdf-tiedosto, 30kt)

Lausunto esityksestä Valtioneuvoston asetukseksi metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä sekä maa- ja metsätalousministeriön asetukseksi metsänkäyttö- ja taimikon perustamisilmoituksesta (12.1.2010, pdf-tiedosto, 25kt)

Puheet

 

2013

Liisa Rohwederin puhe presidentti Tarja Halosen 70-vuotisjuhlaseminaarissa (10.12.2013, pdf-tiedosto, 91 kt)

2012

Liisa Rohwederin puheenvuoro metsälakiesityksen luovutustilaisuudessa maa- ja metsätalousministerille (17.8.2012, pdf-tiedosto, 133 kt)

2011 

Liisa Rohwederin puhe Merien aluesuunnitteluseminaarissa (12.12.2011, pdf-tiedosto, 233,78kt)

Liisa Rohwederin puhe Maaemon huuto -taidenäyttelyn avajaisissa (13.10.2011, pdf-tiedosto, 97,12kt)

Liisa Rohwederin juhlapuhe Lappeenrannan teknillisen yliopiston lukuvuoden 2011-2012 avajaisissa (8.9.2011, pdf-tiedosto, 40,74kt)

Liisa Rohwederin puhe WWF:n Pulp and Paper -metsäseminaarissa Sanomatalossa (5.5.2011, pdf-tiedosto, 103 kt)

Liisa Rohwederin puhe Eduskunnan Ympäristö- ja luontoryhmän tilaisuudessa koskien WWF:n laatimia vaaliteesejä (21.2.2011, pdf-tiedosto 39 kt)

Liisa Rohwederin puhe Metsänkäsittelymenetelmien monipuolistaminen -työryhmän loppuraportin luovutustilaisuudessa (19.1.2011, pdf-tiedosto 32 kt)

Liisa Rohwederin puhe Tieteiden päivillä Helsingin yliopistolla (14.1.2011, pdf-tiedosto, 34 kt)

2010

Liisa Rohwederin alustus Päättäjien Metsäakatemiassa Eurajoella (29.9.2010, pdf-tiedosto, 38 kt)

Liisa Rohwederin puhe Pallas-laista Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa (22.9.2010, pdf-tiedosto, 31 kt)

Liisa Rohwederin puhe ympäristöjärjestöjen Pallas-kannanoton luovutustilaisuudessa eduskunnan ympäristövaliokunnalle (23.2.2010 pdf-tiedosto, 24 kt)

Vastaväittäjän esipuhe MMM Sanna Koskiselle (Liisa Rohweder) (15.1.2010, pdf-tiedosto, 37 kt)

Kööpenhaminasta Meksikoon, Liisa Rohwederin puhe Helsingin yliopisto (14.1.2010, pdf-tiedosto, 64 kt)

  1. WWF:n lausunto eduskunnan valiokunnille kalastuskiintiösuosituksista vuodelle 2018

WWF:n lausunto ympäristöllisten lupamenettelyiden yhdistämisestä (22.3.2018)