© Aki-Pekka Sinikoski / WWF

WWF-LEHTI 3/2016

Yritysten kanssa maailmaa parantamassa

WWF tekee yhteistyötä yritysten kanssa edistääkseen ympäristön ja luonnon suojelua. Yhteistyökumppaneiden kanssa ei tarvitse olla kaikesta samaa mieltä, kertoo yritysyhteistyöjohtaja Kati Malmelin.

WWF tekee yhteistyötä varsin monenlaisten yritysten kanssa. Millaisilla perusteilla WWF valitsee yhteistyökumppaninsa?
Haluamme tehdä yhteistyötä sellaisten yritysten kanssa, joiden kanssa voimme parhaiten edistää suojelutavoitteidemme toteutumista. Yhteistyön sisältönä voi olla yrityksen liiketoimintaan tai toimialaan vaikuttamista, viestintää, varainhankintaa tai yhdistelmää näistä. Nyt teemme esimerkiksi ympäristökasvatustyötä Raision kanssa ja meikkituotteisiin liittyvää varainhankintayhteistyötä SOK Emotionin kanssa sekä edistämme elektroniikan uudelleen käyttöä Kuusakosken kanssa.

Etsiikö WWF kumppaneikseen edelläkävijäyrityksiä?
Kyllä, mutta emme pelkästään. Muutosta ei saa aikaiseksi toimimalla vain niiden kanssa, joilla asiat ovat mahdollisimman hyvin.

Millaisten yritysten kanssa WWF ei tee yhteistyötä?
WWF ei ota taloudellista tukea ydinvoimaan, fossiilisiin polttoaineisiin, aseisiin tai aikuisviihteeseen liiketoimintansa perustavilta yrityksiltä. Kriteerimme eivät rajoitu tähän. Ennen kumppanuuksiin ryhtymistä tehdään aina perusteelliset taustaselvitykset. Niillä varmistetaan, ettei yrityksen toiminnassa ole sellaisia merkittäviä asioita, jotka olisivat ristiriidassa WWF:n arvojen ja tavoitteiden kanssa.

Voivatko yhteistyökumppanit arvostella toistensa tuotteita tai toimintatapoja?
Kyllä voivat. Yhteistyö ei tarkoita, että olisimme kaikista asioista samaa mieltä. Jo kumppanuudesta keskustellessa molemmat osapuolet ymmärtävät tämän. Yritykset myös odottavat meiltä rakentavaa kritiikkiä.

Millainen yritysyhteistyö on viherpesua?
Viherpesu liittyy mielestäni virheellisiä mielikuvia luovaan viestintään. Siinä keskitytään ympäristövaikutusten kannalta pikkuruisiin asioihin ja esitetään, että on saatu aikaan suuria. Yhteistyön viestinnässä on mahdollisimman selkeästi tuotava esiin ja rajattava se, mitä yhteistyöllä halutaan saada aikaan. Kaikkia asioita ei voi yhdellä kertaa muuttaa, eikä tällaista kuvaa saa antaa. Viherpesun mahdollisuus on onneksi heikkenemässä, koska ihmisten mahdollisuudet saada tietoa ja kiinnostus selvittää asioita ovat lisääntyneet merkittävästi.

WWF:n yhteistyökumppaneita ovat kaikki Suomen merkittävät metsäyritykset. Nyt kampanjoidaan luonnon monimuotoisuutta edistävien metsänhoitokäytäntöjen puolesta WWF:n Metsähaaste -kampanjassa. Miten metsäyritykset ovat ottaneet kampanjan vastaan?
Useat metsäyritykset ovat ottaneet kampanjan kiinnostuneina vastaan. Niiden henkilökuntaa koulutetaan aiheesta, jotta he osaavat toimia, kun yritysten asiakkaat pyytävät heiltä kampanjamme mukaista metsänkäsittelyä.

Ovatko metsäyritykset vaikuttaneet kampanjan sisältöihin?
Eivät ole vaikuttaneet suuriin linjoihin ja olennaisiin suojelusisältöihin, mutta kyllä joihinkin yksityiskohtiin ja tapoihin, joilla viestitään. Metsäyrityksethän tuntevat oman henkilökuntansa ja metsänomistajat todella hyvin. WWF käy jatkuvasti keskustelua keskeisten sidosryhmien kanssa ja parhaassa tapauksessa keksimme yhdessä uusia ratkaisuja, jotka eivät muuten olisi tulleet esille.

Teksti: Anne Brax

Jaa tämä sivu: