Julkaistu

Elinkaariajattelulla ekotehokkuuteen

WWF:n Kuluttajaseminaarissa 17.11. liikutaan kestävän elämäntavan jäljillä

Raaka-aineen otto, tuotanto, jatkojalostus, pakkaaminen ja jätehuolto kuuluvat elintarvikkeen elinkaareen. Eri alojen asiantuntijat kertoivat kuluttamiseen liittyvistä ympäristönäkökulmista Kuluttajaseminaarissa 17.11. Helsingissä. Seminaarissa esiteltiin myös Naturewatch-ympäristökasvatusohjelmaa ja elinkaariajattelua osana opetusta sekä koulujen kestävän kehityksen projekteja.

Kuluttajaseminaarin pääteema on tuotteiden elinkaari. "Elinkaari sisältää tuotteen kaikki vaiheet raaka-aineiden käyttöönotosta jätehuoltoon. Elinkaariajattelulla voidaan saada esiin haittojen siirtäminen elinkaareen vaiheesta tai maailman kolkasta toiseen. Esimerkiksi tuotteen kierrätettävyys ei automaattisesti tarkoita, että tuote olisi harmiton elinkaarensa muissa vaiheissa. Maapallo kaipaa muutoksia; tavoitteeksi on esitetty globaalisti nelinkertaista ja teollisuusmaissa kymmenkertaista ekotehokkuutta", ekotehokkuuskonsultti Michael Lettenmeier toteaa. Lettenmeier on pääpuhujana WWF:n Kuluttajaseminaarissa.

Kestävää kuluttamista tarkastellaan seminaarissa myös elintarvikepakkausten ja pakkausteollisuuden näkökulmasta. "Tulevaisuudella pakkauksella voi olla uudenlaisia tehtäviä. Se voi aktiivisesti toimimalla parantaa tuotteen säilyvyyttä esimerkiksi poistamalla pakkaukseen jäänyttä happea tai estämällä ja hidastamalla tuotetta pilaavien mikrobien kasvua (aktiivinen pakkaus). Pakkaus tai siihen liitetty erillinen indikaattoritarra voi myös seurata tuotteen laatua ja kertoa siitä kuluttajalle tai jakeluketjun muille osapuolille. Tällainen älykäs pakkaus voikin ’haistaa’ siihen pakattua tuotetta, kertoa onko tuote säilytetty oikeassa lämpötilassa sekä tarkistaa onko tuotteen pakkaus ehjä", tutkija Maria Smolander VTT Biotekniikasta sanoo.

WWF:n ympäristökasvatusohjelma Naturewatch käsittelee kulutuskysymyksiä

Kestävän elämäntavan edistäminen on yksi Suomen WWF:n kolmesta pääohjelmasta. Se käsittää toimia ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi, tuotannon ja kulutuksen ympäristörasituksen pienentämiseksi sekä erityisesti lasten ja nuorten ympäristötietoisuuden lisäämiseksi. "WWF:n ympäristökasvatusohjelma Naturewatchissa kuluttajakysymykset ovat keskeisessä asemassa. Luonnonvarojen kulutuksen vähentäminen on ainoa tie kestävään elämäntapaan", WWF:n ympäristökasvattaja Eeva-Liisa Ryhänen sanoo.

Kuluttajaseminaarissa ympäristökasvatusta esitellään käytännön esimerkein. "Kotitalousluokka on erinomainen paikka ympäristöasioiden käytännön harjoitteluun. Tänä syksynä oppilaat ovat saaneet ympäristöekspertin tehtävän: heidät jaettiin ryhmiin ja kukin seuraa vuorotellen oman ja muiden ryhmien toiminnan ympäristöystävällisyyttä. Ympäristöekspertin tehtävä on tarkistaa, kuinka hyvin kukin ryhmä on oppinut tekemään ympäristöystävällisiä valintoja", opettaja Maija Asu Apollon yhteiskoulusta kertoo.

Kuluttajaseminaarin järjestävät WWF, Oy Ingman Foods Ab sekä kotitalouden, biologian ja maantieteen opettajat. "Ympäristöstä huolehtiminen on ollut Ingmanille tärkeä arvo perheyrityksemme alkuajoilta lähtien. Siksi haluamme myös osallistua WWF:n ympäristökasvatustoimintaan, jonka tavoitteena on lasten ja nuorten
ympäristötietoisuuden lisääminen", markkinointijohtaja Marika Ingman toteaa.

Lisätietoja:

WWF / ympäristökasvattaja Eeva-Liisa Ryhänen, 040 764 6165, eeva-liisa.ryhanen@wwf.fi
WWF / Tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860, laura.saarilahti@wwf.fi
Oy Ingman Foods Ab / markkinointijohtaja Marika Ingman, 050 63 547, marika.ingman@ingmanfoods.fi

Kuluttajaseminaarin referaatit osoitteessa http://www.wwf.fi/naturewatch/kuluttajaseminaari.html