© R. Isotti A. Cambone Homo Ambiens / WWF-Canon
Julkaistu

Elinympäristöjen tuhoutuminen ajaa tiikerit ahdinkoon

Yhdysvaltain WWF:n tutkimusjohtaja Eric Dinerstein vieraili Helsingissä tiistaina. Vuosikymmeniä tiikereitä tutkinut ja suojellut Dinerstein esitteli tapoja, joilla tiikereiden (Panthera tigris) elinoloja on pystytty parantamaan Nepalin puoleisella Himalajan alueella. Dinerstein kuitenkin muistutti, että maailman tiikereiden tilanne on edelleen hälyttävä. Tiikereiden elinalue on maailmanlaajuisesti enää 7 % alkuperäisestä.

”Yksikään maailman 350 tiikereiden suojelualueesta ei ole riittävän iso tarjoamaan tiikereille niiden tarvitsemaa laajaa reviiriä”, Dinerstein kertoo.

Tiikerit vaativat runsaasti luonnontilaista elinympäristöä selviytyäkseen. Urostiikerin reviirin kaventuminen on uhka myös sen jälkeläisille. Uros ei voi elää samalla alueella omien sukukypsien urospuolisten jälkeläistensä kanssa, vaan surmaa ne elleivät nuoret tiikerit pääse vaeltamaan kauemmas reviiristä.

WWF pyrkii yhdistämään 12 hajanaista tiikereiden suojelualuetta Himalajan vuoristossa Nepalin ja Intian rajalla.

”Näin tiikerit pystyisivät liikkumaan suojelualueelta toiselle noin 1000 kilometrin pituisella matkalla”, tutkija kertoo.

Tiikereiden elinalueita on pystytty laajentamaan esimerkiksi aitaamalla metsissä vapaasti laiduntava karja omalle alueelleen ja jättämällä metsä toipumaan tiikereiden elinympäristöksi. Tällä tavoin ennen laidunkäytössä ollut metsä elpyy ja tiikerit pääsevät liikkumaan sitä pitkin suojelualueiden välillä.

”On ollut hämmästyttävä huomata kuinka nopeasti Himalajan metsät alkavat jälleen kukoistaa kun niitä aletaan suojella. Samalla tavalla tiikerikanta elpyy jos taistelua niiden elinolojen säilyttämiseksi pystytään edistämään päättäväisesti ja monipuolisesti”, Dinerstein sanoo.

Auta suojelemaan tiikereiden elinympäristöjä liittymällä sademetsä-kummiksi.

Lue Villi planeetta -blogista Milasta, tiikereiden pelastajasta.

Tutustu WWF:n TX2-kampanjaan, jolla pyritään kaksinkertaistamaan tiikereiden määrä vuoteen 2022 mennessä. (englanninkielinen sivusto)