Julkaistu

Hallit poikivat maalle merijäiden puutteessa

Monet Saaristomerellä syntyneet kuutit kuolivat

Viime vuosien leudot talvet ovat lisänneet hallien poikimista maihin ulkoluodoilla. Hallit synnyttävät kuuttinsa normaalisti ajojäille, jos niitä vain on. Viime talvena jäätilanne oli heikko ja satoja hallin poikasia syntyi keväällä ulkoluodoille. Viron saarilla laskettiin 600, Ruotsin Svenska Björnillä 300 ja Suomessa Saaristomerellä 130 kuuttia. Merenkurkussa ja Perämerellä syntyneiden kuuttien määrää ei tiedetä.

Kovat tuulet puhalsivat poikimisaikaan maaliskuussa, ja monet kuutit huuhtoutuivat mereen. WWF:n tutkijat löysivät Saaristomeren luodoilta 40 kuollutta kuuttia, mutta mereen joutuneista kuuteista suuri osa lienee hävinnyt. Matalat ulkoluodot ovat vaarallisia paikkoja kuuttien syntyä, sillä ne eivät kohoa aallokon mukana kuten jäät, vaan vesi vyöryy yli.

Manner-Suomen eteläisten alueiden hallikanta ei kestä metsästystä

Lounaisilla merialueilla nähtiin WWF:n hyljetyöryhmän ja Riistantutkimusosaston laskennoissa touko-kesäkuussa paljon halleja. Suurin osa niistä oli kuitenkin Ahvenanmaan itsehallintoalueella ja osa Ruotsin puolella.

"Tälle ja elokuussa alkavalle metsästyskaudelle maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt 100 hallin metsästyslupaa. Näistä 35 on myönnetty eteläisille riistanhoitopiireille. Ahvenanmaalla on toistasataa pyyntilupaa. Siellä kalastaja saa tappaa pyydykseen takertuneen hylkeen. Manner-Suomen eteläisten riistanhoitopiirien alueella halleja oleskelee vain muutamia satoja, esimerkiksi Uudenmaan rannikolla noin 150. Täällä hallikanta ei vielä kestä metsästystä", toteaa WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Lisätietoja:

WWF:n hyljetyöryhmä, prof. Martti Soikkeli p. 02-2355638 tai 049-800235 ja
WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen p. 040 527 1425