Talkooleiri  Långholmen © Matti Ovaska/WWF
Julkaistu

Harvinaiset lajit hyötyvät Tvärminnessä järjestettävistä talkoista

WWF:n kuluvan kesän toinen pitkä talkooleiri on parhaillaan käynnissä Hankoniemen Tvärminnessä. Yhteistyössä Metsähallituksen luontopalvelujen kanssa järjestettävälle talkooleirille osallistuvat vapaaehtoiset kunnostavat vanhaa lammaslaidunta. Laitumen raivaus hyödyttää avoimempaa elintilaa kaipaavia harvinaisia lajeja.

Hankoniemen itäosassa sijaitsevan Tvärminnen luontoa leimaavat laajat hiekkapohjaiset lintulahdet ja männikköiset dyynimetsät. Hiekkainen ja kalkkinen maaperä sekä ihmisten harjoittama toiminta, kuten laiduneläinten pitäminen, ovat yhdessä luoneet edellytykset alueen rikkaalle eliölajistolle.

”Alue on toiminut aiemmin lammaslaitumena, mutta vähäisen käytön vuoksi se on hiljalleen alkanut kasvamaan umpeen. Umpeenkasvu uhkaa monia perinnemaisemissa viihtyviä lajeja. Niinpä laidunalueen kunnostaminen ja raivaaminen on äärimmäisen tärkeää”, Metsähallituksen luontopalvelujen suunnittelija Hanna-Leena Keskinen sanoo.

”Peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista elää perinnemaisemissa, jotka ovat syntyneet vanhan maatalouden maankäyttötapojen seurauksena. Onneksi lajeja voidaan auttaa esimerkiksi talkooleireillä. Näin konkreettinen luonnonsuojelutyö on innostavaa, ja tälläkin leirillä mukana on parinkymmenen vapaaehtoisen joukko”, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska sanoo.

WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea.

”Talkooleireillä on tarjolla hikeä, hyötyliikuntaa ja hyvää tunnelmaa. Monet vapaaehtoiset osallistuvat leireille vuosi vuoden jälkeen”, Ovaska sanoo.

Helsingin yliopiston eläintieteellisen aseman omistamalla yksityisellä luonnonsuojelualueella järjestettävä talkooleiri päättyy 11. heinäkuuta. Talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta.

Lisätiedot:
Hanna-Leena Keskinen, suunnittelija, Metsähallituksen luontopalvelut, 040 772 3831
Matti Ovaska, suojeluasiantuntija, WWF, 040 727 3149

Luonnonhoito-LIFE-hanke
Tvärminnen talkooleiri on osa Euroopan unionin rahoittamaa ja Metsähallituksen luontopalvelujen johtamaa Luonnonhoito-LIFE-hanketta, jossa hoidetaan uhanalaista luontoa Natura 2000 -alueilla. Hankkeessa hoidetaan yhteensä lähes 1000 hehtaaria niittyjä, ketoja, puustoisia perinneympäristöjä, lehtoja ja valkoselkätikan asuttamia vanhoja lehtimetsiä.

WWF
WWF on maailmanlaajuisesti toimiva, aikaansaava luonnonsuojelujärjestö, joka innostaa ihmisiä ja yhteisöjä toimimaan ympäristön suojelemiseksi. 
WWF on järjestänyt talkooleirejä vuodesta 1977 lähtien eri puolilla Suomea. Leirit tarjoavat joka kesä noin sadalle vapaaehtoiselle mahdollisuuden konkreettiseen luonnonsuojelutyöhön.

Metsähallituksen luontopalvelut
Metsähallituksen luontopalvelut vastaa Suomen upeimman luonnon hoidosta ja toimii leirin isäntänä. Suurin osa WWF:n talkooleireistä järjestetään Metsähallituksen luontopalvelujen hallinnoimilla alueilla, kuten kansallispuistoissa.

 

Luonnonhoitolife