© WWF
Julkaistu

Helsingin edustan saarten luontoarvot turvattava

Kolme Helsingin edustalla sijaitsevaa saarta on vapautumassa puolustuskäytöstä. Luonnonsuojelujärjestöt toivovat, että uudesta käytöstä päätettäessä turvataan saarten merkittävät luonto- ja kulttuuriarvot ja kehitetään niiden virkistyskäyttöä kestävästi.

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä valmistelee parhaillaan ehdotusta Vallisaaren, Kuninkaansaaren ja Kuivasaaren käytöstä. Tällä hetkellä saaret ovat vuokrattuina Puolustusvoimille.

WWF Suomi, Suomen luonnonsuojeluliitto, BirdLife Suomi ja Luonto-Liitto muistuttavat, että Vallisaarella ja Kuninkaansaarella on valtakunnallisesti merkittäviä luontoarvoja, ja yhdessä Santahaminan kanssa ne muodostavat erittäin merkittävän luontokokonaisuuden.

”Saarilla elää suuri joukko uhanalaisia ja harvinaisia eläin- ja kasvilajeja. Saaret lukeutuvat kasvistollisesti Helsingin monimuotoisimpien alueiden joukkoon. Saaret ovat myös kulttuurihistoriallisesti ja arkeologisesti arvokkaita kohteita, joiden hoitoon tarvitaan valtion rahoitusta”, sanoo WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu.

Luonnonsuojelujärjestöt esittävät, että saarten keskeisistä osista perustetaan pikaisesti luonnonsuojelulain mukaisia suojelualueita ja että saaret jätetään valtion omistukseen ja Metsähallituksen luontopalveluiden hallintaan. Luontoarvojen riittävä turvaaminen saarilla on kuitenkin taattava riippumatta siitä, mikä alueen tulevan hallinnan ja käytön suunnittelu- ja toteutusvastuu on.

”Saarilla tulisi tehdä luonnonhoitotöitä perinneympäristöjen avaamiseksi, jotta lajistoltaan arvokkaat niityt ja kedot säilyvät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakenteiden esille tuominen ja kunnostaminen on tärkeää”, Kunttu listaa.

Täysin vapaaseen virkistyskäyttöön luonnonsuojelujärjestöt eivät saaria avaisi.

”Saaret soveltuvat hallittuun ja rajattuun virkistyskäyttöön, joka tulisi pyrkiä ohjaamaan olemassa oleville vanhoille tiepohjille. Myös opastetut retket olisivat yksi hyvä keino lisätä saarten kestävää virkistyskäyttöä”, sanoo suojeluasiantuntija Keijo Savola Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiristä.

”Järjestöt toivovat työryhmältä viisaita päätöksiä saarten tulevasta käytöstä, hallinnasta sekä hoidon resurssien turvaamisesta. Lisäksi tulisi selvittää mahdollisuudet laajentaa Suomenlinnan maailmanperintökohdetta Vallisaari–Kuninkaansaari-alueella, jolloin syntyvällä kokonaisuudella olisi huomattavaa merkitystä sekä kulttuuri- että luonnonperinnön suojelun kannalta”, Savola toteaa.

Tutustu järjestöjen esitykseen.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Panu Kunttu, WWF Suomi, 050 305 5086, panu.kunttu@wwf.fi

Suojeluasiantuntija Keijo Savola, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, 045 652 1974, keijo.savola@sll.fi