© Steve Morgan / WWF - Canon
Julkaistu

Himalajan ilmastohuippukokouksesta luvassa hyviä tuloksia

Bhutanissa järjestetään ensi marraskuussa ilmastohuippukokous, jossa Himalajan valtiot päättävät kymmenvuotisesta suunnitelmasta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumiseksi. Valtiot ovat jo kokousta edeltäneissä tapaamisissa esittäneet konkreettisia yhteistyösuunnitelmia. 

WWF:n Living Himalayas -suojeluohjelma on tiiviisti mukana kokouksen valmistelussa sekä siellä tehdyn suunnitelman toteuttamisessa.  WWF Suomelle kokous on erityisen tärkeä, koska järjestö vastaa suojeluohjelmasta WWF:n kansainvälisessä verkostossa.

Bhutanin, Nepalin, Intian ja Bangladeshin johtajat kokoontuvat 17.-19.11.2011 Bhutaniin Climate Summit for the Living Himalayas -huippukokoukseen. Kokous pyrkii sopimaan yhteisestä toimintasuunnitelmasta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisessa Itäisellä Himalajalla. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä ruoka-, energia- ja vesivarojen turvaamiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

WWF:n Living Himalayas – suojeluohjelman tavoitteena on luoda seitsemän miljoonan hehtaarin laajuinen suojelualueiden mosaiikki, joka turvaisi alueen makean veden saannin. WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder toimii suojeluohjelman ohjausryhmän puheenjohtajana ja kansainvälisen kehityksen päällikkö Sami Tornikoski sen sihteerinä.

Maailmanlaajuisten ilmastokokousten ohella alueelliset huippukokoukset ovat nousemassa yhä merkittävämpään rooliin ilmastonmuutoksen torjunnassa ja siihen sopeutumisessa.  Himalajan ilmastokokoukseen osallistuvien neljän maan edustajat ovat ilmoittaneet jo etukäteen olevansa sitoutuneita yhteisen toimintasuunnitelman tekemiseen ja toteuttamiseen. Tämä on ollut nähtävissä myös kokousta edeltäneissä teematapaamisissa, joissa valtioita edustavat asiantuntijat ovat luoneet viisi suunnitelmaa paikallisen yhteistyön toteuttamiseksi. Suunnitelmissa käsiteltiin muun muassa puhtaampien energiamuotojen käytön edistämistä ja energiatehokkuutta.

”Juuri päättyneet teemakokoukset ovat jo osoittaneet, kuinka ilmastonmuutos on saamassa osallistujavaltiot ryhtymään merkittäviin toimenpiteisiin esimerkiksi luonnonsuojelun sekä vihreän talouden edistämiseksi aivan uudessa mittakaavassa”, toteaa Sami Tornikoski.