Julkaistu

Ilmaston lämpenemistä ei ratkaista ydinvoimalla

Ilmastonmuutosta aiheuttavia sähköntuotannon päästöjä vähennetään tehokkaimmin ilman ydinvoimaa. Lisäydinvoima pikemminkin lisää sähkönkäyttöä eikä kannusta energiatehokkuuteen. Tämä ilmenee kansainvälisen WWF:n tilaamasta raportista (1), jonka on tuottanut Pariisissa toimiva World Information Service in Energy (WISE).

Raportti analysoi ydinvoiman käyttöä eri puolilla maailmaa ja vertailee hiilidioksidipäästöjä vähentäviä teknologisia ratkaisuja. “Samansuuntaista tietoa on saatu myös Suomessa tehdyistä selvityksistä. Mm. ympäristöjärjestöjen viime keväänä julkaisema Uusiutuva energiapolitiikka –selvitys osoittaa, että CO2-päästöjä voidaan vähentää 40% vuoteen 2030 mennessä lisäämällä uusiutuvia energialähteitä ja energiatehokkuutta”, sanoo Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

“Päättäjien tulisi unohtaa ydinvoima kansallisista ilmastostrategioistaan ja Kioton sopimuksen mekanismeista”, sanoo WWF:n ilmastomuutoskampanjan johtaja Jennifer Morgan tänään Japanissa.

“Kioton sopimuksen tulee olla keino edistää uusia energiaratkaisuja ja laajentaa todella puhtaiden ja tehokkaiden energiamuotojen markkinoita.” Kanadan, Ranskan ja Japanin kaltaisilla ydinvoimaa suosivilla mailla on pyrkimyksiä rakentaa ydinvoimaa kehitysmaihin. WWF:n mielestä puhtaan kehityksen mekanismeihin ei pidä sisällyttää ydinvoimaa. Energiatehokkuuden parantaminen on kehitysmaille kannattavampi tie.

WWF:n tilaaman raportin mukaan ydinteollisuudella on paljon ongelmia: ala on taloudellisissa vaikeuksissa sähkömarkkinoiden vapautuessa, kehitys kulkee pois suurista voimalaitosyksiköistä kohti hajautettua energiantuotantoa ja turvallisuusongelmat ovat edelleen ratkaisematta.

Ydinvoimaloiden määrä väheneekin suurimmassa osassa länsimaita, mutta Japani ja Korea ovat rakentamassa lisää ydinvoimaa, Japani peräti 13-20 reaktoria. Japanin WWF:n mukaan Japani on esimerkki siitä, kuinka ydinvoiman lisääminen ehkäisee uusiutuvien energiamuotojen kehityksen. Japanin energiatuotannosta vain alle prosentti tulee uusiutuvista energioista.

“Suomenkin kannattaa tarkastella ilmastonmuutoksen torjuntakeinoja nykyistä ennakkoluulottomammin. Energiansäästön potentiaalista on paljon hyödyntämättä. Uusiutuvien energialähteiden käyttöä on mahdollista lisätä huomattavasti: puuhakkeen käyttö voidaan kaksinkertaistaa, ja tuulivoimalla voisi tuottaa varovaistenkin arvioiden mukaan 10-20% prosenttia sähköstä. Matalaenergiarakentaminen vähentää rakennuksen lämmitysenergian tarvetta 60-90%, ja esimerkiksi maalämpö mahdollistaa vielä suuremman säästön. Uudet energiateknologiat ovat myös tärkeä osa Suomen kilpailukykyä. Selvityksien mukaan ilmastomuutoksen torjunta voi tuoda Suomelle jopa kansantaloudellista hyötyä”, sanoo Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen.

Lisätietoja:

pääsihteeri Timo Tanninen, (09) 7740 100, 040 574 9266

Uusiutuva energiapolitiikka –selvityksen tilaukset: viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, 0400 425 666, paivi.rosqvist@wwf.fi

Kansainvälisen WWF:n lehdistötiedote ja siihen liittyvä materiaali: www.panda.org

1) Climate Change and Nuclear Power, Mycle Schneider, Director, WISE-Paris