Julkaistu

Ilmastoystävälliset ohjauskeinot elvyttävät taloutta

Ilmastoystävälliset ohjauskeinot tuovat ympäristöhyötyjen ja päästövähennysten ohella lukuisia muita hyötyjä. Ne myös monipuolistavat ja elvyttävät taloutta, kertoo tuore raportti. Raportissa arvioitiin sata ilmastopoliittista politiikkaa ja ohjauskeinoa johtavissa teollisuusmaissa, ns. G20 -maissa.

Raportin laativat WWF:lle Ecofys ja Germanwatch. Raportti arvioi ilmastopolitiikan ohjauskeinoja maissa, joiden yhteenlasketut päästöt ovat noin kolme neljännestä koko maailman kasvihuonekaasujen päästöistä. Se myös listaa parhaita ja huonoimpia esimerkkejä sekä kokemuksia.

Raportissa arvioiduista ohjauskeinoista tehokkaimpia olivat saksalainen ohjelma, joka paransi rakennusten tehokkuutta sekä saksalainen uusiutuvan energian syöttötariffialoite. Rakennusten tehokkuutta parantava ohjelma vähentää päästöjä, luo työpaikkoja rakennusalalla ja on monistettavissa muihin maihin. Syöttötariffialoite takaa uusiutuvan energian tuottajalle kiinteän syöttötariffin 20 vuodeksi.

Ns. Bus Rapid Transit (BRT) -järjestelmä Meksikossa puolestaan on näyttänyt, että vihreillä ratkaisuilla voidaan parantaa mukavuutta ja elämänlaatua. Tämä on tärkeä havainto erityisesti nopeasti kasvaville talouksille. Kiinassa tuhannelle energiaintensiivisimmälle yritykselle asetetut tavoitteet johtivat näissä yrityksissä pysyviin parannuksiin energiankäytön hallinnassa ja tehokkuudessa.

”Tämä raportti näyttää, että hallitukset, jotka toteuttava vihreitä ja ilmastoystävällisiä ratkaisuja, hyötyvät ja saavat johtoaseman maailmassa”, totesi Kim Carstensen, WWF:n globaalin ilmasto-ohjelman johtaja.

”Hallitukset, jotka eivät investoi vähähiilisiin ratkaisuihin, tulevat lopulta kärsimään tappioita ja menettämään äänestäjiä”, Kim Carstensen varoitti. ”Me kannustamme G20-ryhmää esittämään strategian, jolla edistetään investointeja ympäristöystävälliseen talouteen. Olisi lyhytnäköistä olla nyt investoimatta vähähiilisiin ratkaisuihin.”

G20-maiden talousministerit tapaavat St. Andrewsissa Iso-Britanniassa 6.-7. marraskuuta. WWF kannustaa näitä päättäjiä ottamaan tarvittavat askeleet sen varmistamiseksi, että tulevat teolliset investoinnit ovat ympäristöystävällisiä. Näiden askeleiden tulee sisältää myös konkreettinen esitys ilmastorahoituksesta kehitysmaiden ilmastotoimiin, kuten G20-maiden johtajat sopivat Pittsburgissa syyskuussa.

WWF arvioi, että teollisuusmaiden tulee antaa 115 miljardia euroa kehitysmaiden päästövähennys- ja sopeutumistoimiin vuositasolla. Rahaa tulee suunnata erityisesti ilmastonmuutoksen vaikutuksille haavoittuvimmille.

Vaikka maakohtaiset ohjauskeinot voivat olla tehokkaita, olisi myös ohjauskeinojen yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta lisättävä. WWF:n mielestä kaikkien teollisuusmaiden tulisikin laatia nollahiili-toimintasuunnitelmat (Zero Carbon Action Plan).

Toimittajille tiedoksi:
Ecofys on konsulttiyritys, joka on erikoistunut uusiutuvaan energiaan, energiankäytön tehostamiseen ja ilmastopolitiikkaan.

Germanwatch on valtioista riippumaton ja voittoa tavoittelematon ympäristö- ja kehitysjärjestö, jonka keskuspaikka on Bonnissa, Saksassa.

Lataa koko raportti

Lataa lyhennelmä

Lisää tietoa:
Martin Hiller, WWF, mhiller@wwfint.org, M +41 79 3472256
Natalia Reiter, WWF, nreiter@wwfint.org, M: +41 798 738099

 

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi