© Aki-Pekka Sinikoski/WWF Suomi
Julkaistu

Isoja tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita Suomeen

Suomeen valmistuu tämän ja ensi vuoden aikana isoja uusia tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita. WWF:n Näytä voimasi -kampanjaan ilmoitetuista hankkeista suurin on Saloon nouseva tuulivoimapuisto, jonka tuulivoimalat ovat valmistuessaan Suomen tehokkaimpia. WWF Suomi haastoi keväällä kaikki Suomen kaupungit, yliopistot ja avainyritykset investoimaan tuuli- ja aurinkoenergiaan Näytä voimasi -kampanjassa. Kampanjaan ensimmäisessä vaiheessa ilmoittautuneiden edelläkävijöiden joukossa on sekä kotitalouksia että julkisen ja yksityisen puolen toimijoita.

Kestävästi tuotetun uusiutuvan energian lisääminen on tärkein ratkaisu ilmastokriisin hillinnässä. Energiateollisuus ry:n selvityksen mukaan yhdeksän kymmenestä suomalaisesta haluaa lisää tuuli- ja aurinkoenergiaa. Tästä huolimatta Suomi on investointien suhteen EU-maiden häntäpäässä ja tuuli- ja aurinkoenergian osuus on alle 0,2 prosenttia Suomen energiankulutuksesta.

WWF:n kampanjaan on sen alkuvaiheessa ilmoittautunut viisi kaupunkia: Helsinki, Espoo, Tampere, Lappeenranta ja Oulu. Yliopistoja on mukana kaksi: Aalto yliopisto sekä Lappeenrannan teknillinen yliopisto. Julkisen puolen toimijoista mukaan on tähän mennessä ilmoittautunut lisäksi ympäristöministeriö. Mynämäellä edelläkävijöitä ovat yksityishenkilöt, jotka ovat ottaneet osaa aurinkopaneelien yhteistilaukseen.

Yrityksistä S-ryhmä on mukana Tuuliwatin hankkeessa, jossa rakennetaan Suomen tähän asti tehokkaimmat tuulivoimalat Salon Märynummelle. Voimalat valmistuvat vuonna 2014.

”S-ryhmä investoi merkittävästi tuulivoimahankkeisiin. Tavoitteena on, että vuonna 2016 puolet S-ryhmän sähkön kulutuksesta tuotetaan omalla tuulivoimalla. Uusiutuvaan, ympäristöystävälliseen ja päästöttömään tuulienergiaan panostaminen on investoimista tulevaisuuteen. Se on yksi keino, jolla S-ryhmä voi omalta osaltaan vaikuttaa globaaleihin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen”, sanoo S-Voiman toimitusjohtaja Mikko Halonen.

”Suomessa on hyvin vähän tuulivoimaa ja aurinkoenergia on niin alkutekijöissään, ettei sitä vielä edes tilastoida. Arvioiden mukaan aurinkopaneelit löytyvät 40–100 suomalaisen sähköverkossa olevan kotitalouden katoilta. Suomessa aurinkopaneelien asennuskustannukset ovat vielä todella korkeat verrattuna muuhun Eurooppaan”, sanoo WWF Suomen ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas.

Mynämäellä kokeillaan parhaillaan aurinkopaneelien yhteistilausta, jolloin kustannukset saadaan putoamaan huomattavasti. Aiemmin vastaava tilaus on tehty Lappeenrannan alueella. Mynämäen tilauksessa on tähän mennessä mukana 22 tilaajaa.

"Uusiutuva energia kiinnostaa ja jollei nyt tällä tilauksella maapalloa pelasteta, niin oikeaan suuntaan mennään kuitenkin. Myös oman energian säästäminen kiinnostaa. Yhteistilauksella esimerkiksi 5 kW:n järjestelmän hinta, joka on normaalisti noin 11 000 euroa, saatiin putoamaan 8190 euroon”, tilauksessa mukana oleva Jaakko Loikas kertoo.

”On hienoa, että Suomesta löytyy edelläkävijöitä, jotka ovat uskaltaneet tarttua haasteeseen ja investoida uusiin teknologioihin. Suomessa on aurinkoenergia-alan huippuosaamista, mutta olemattomat kotimarkkinat vaikeuttavat suomalaisten innovaatioiden pääsyä maailmanmarkkinoille”, Kangas sanoo.

Tiedoksi toimituksille:

WWF Suomen Näytä voimasi -kampanja edistää tuuli- ja aurinkoenergiaa. Kampanjaa tekee WWF:n kanssa parinkymmenen 17–24-vuotiaan nuoren joukko, jotka innostavat sekä julkisia ja yksityisiä toimijoita tuuli- ja aurinkoenergiainvestointeihin Suomessa. Nuorten tavoitteena on myös kerätä 50 000 suomalaisen nimet vetoomukseen aurinkoenergian puolesta. Vetoomus luovutetaan pääministeri Jyrki Kataiselle maaliskuussa 2013. Vetoomuksen allekirjoittajat vaativat, että aurinkoenergiainvestoinneista tehdään kotitalouksille yhtä kannattavaa kuin fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Tällä hetkellä Suomesta puuttuu kokonaan aurinkoenergian tukijärjestelmä.

WWF Suomen Näytä voimasi -kampanjaan ilmoitettuja uusia tuuli- ja aurinkoenergiahankkeita voi tarkastella kartalla: http://www.wwf.fi/naytavoimasi/yritykset-ja-yhteisot/

Lue lisää kampanjasta: www.wwf.fi/näytävoimasi

 

Lisätietoja:

Eroon fossiilisista – WWF:n kaupunkienergiaraportti: http://www.wwf.fi/mediabank/4476.pdf

Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas, WWF Suomi, 0456318353, hanna-liisa.kangas@wwf.fi

Toimitusjohtaja Mikko Halonen, S-Voima, 0107682064, mikko.halonen@sok.fi

Suunnitteluinsinööri Pasi Tainio, Suomen ympäristökeskus (Mynämäen yhteistilaus), 040 350 7361,pasi.tainio@ymparisto.fi