Julkaistu

Itämeren norppalaskennat alkavat

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos aloittaa itämerennorpan lentolaskennat huhtikuussa. Hyvä jäätalvi mahdollistaa laajat laskennat norpan keskeisillä levinneisyysalueilla usean vuoden tauon jälkeen.

Laskennoissa selvitetään itämerennorpan runsautta ja levinneisyyttä Perämerellä, Lounaissaaristossa ja Suomenlahdella. Perämerellä laskennat tehdään yhteistyössä Ruotsin kanssa, joka on tehnyt norppakanta-arviot Perämerellä vuodesta 1988 lähtien. Lounaissaariston ja osin Suomenlahden norppien laskenta tehdään yhteistyössä WWF Suomen ja Metsähallituksen kanssa, ja laskennoissa käytetään myös ilmatyynyaluksia. Laskennat ajoittuvat huhtikuulle, jolloin norpat ovat karvanvaihdossa jäällä. Mikäli jäätilanne säilyy otollisena, myös Viro on tekemässä norppalaskentoja omilla merialueillaan.

Valtaosa itämerennorpista (75 prosenttia) elää Perämerellä, jossa kanta on kasvanut noin 4,5 prosenttia vuodessa. Tiedot Suomenlahden ja Lounaissaariston pienistä norppakannoista ovat viime vuosilta puutteelliset, mikä on vaikeuttanut kannan koon ja kehityssuunnan arvioimista. Nyt toteutettavien laskentojen tulokset ovat erittäin tärkeitä itämerennorppakannan hoidon suunnittelun kannalta.

Laskennat rahoittavat pääosin maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö.

Lisätietoja:
tutkija Mervi Kunnasranta, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos, puh. 040 532 9496
ohjelmapäällikkö Petteri Tolvanen, WWF Suomi, puh. 0400 168 939
erikoissuunnittelija Jouko Högmander, Metsähallitus, puh. 0400 826 440