Julkaistu

Kampanja pyöriäishavaintojen keräämiseksi jatkuu

Kampanjan tukena maata kiertää julistenäyttely

Viime kesänä alkanut kampanja pyöriäistä koskevien havaintojen keräämiseksi jatkuu tänä kesänä. Ympäristöministeriö, WWF, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskus, eläinmuseo, Särkänniemen Delfinaario ja Ahvenanmaan maakuntahallitus haluavat rohkaista vesillä liikkujia ilmoittamaan mahdollisista pyöriäishavainnoistaan asiantuntijoille.

Pyöriäisen (Phocoena phocoena) tunnistamisen ja havaintojen ilmoittamisen helpottamiseksi muun muassa kalastus-, veneily- sekä luontojärjestöille jaetaan tänäkin kesänä pyöriäisestä kertovia esitteitä ja julisteita. Lisäksi Suomea kiertää kesän 2002 ajan julistenäyttely "Pyöriäinen - Itämeren uhattu valaslaji". Se on esillä kesäkuussa Helsingissä Luonnontieteellisessä keskusmuseossa, heinäkuussa Tampereella Särkänniemen Delfinaariossa, elokuussa Kasnäsin Sinisimpukassa ja syyskuussa Turussa Biologisessa museossa.

Viime kesänä erillisiä pyöriäishavaintoja kertyi kaikkiaan seitsemän. Näiden havaintojen perusteella Suomen merialueilla voidaan arvella oleskelleen 3-5 pyöriäisyksilöä. Pohjoisin havainto tehtiin heinäkuussa Vaasassa, Hietsaaren lähellä, josta raportoitiin kolmen pyöriäisen parvesta. Muut havainnot tehtiin heinä-syyskuussa Ahvenanmerellä, Saaristomerellä ja Suomenlahdella.

Itämeren pyöriäiskantaa elvytetään kansainvälisenä yhteistyönä

Suomi liittyi syksyllä 1999 ASCOBANS (Agreement on Conservation of small Cetaceans of Baltic and North Seas) -sopimuksen kahdeksanneksi osapuoleksi. Tämän ns. Bonnin sopimuksen alasopimuksella on tarkoitus suojella Itämeren ja Pohjanmeren pikkuvalaita.

Arvioiden mukaan Itämeren eteläosissa elää nykyisin noin 600 pyöriäistä. Tämä luku perustuu vuonna 1995 tehtyyn lentolaskentaan ja se on saatu kertomalla laskentojen tulokset tietyllä kaavalla. Itse laskennoissa ei montaa yksilöä havaittu. Luku on siis vain karkea arvio, josta voitiin kuitenkin päätellä, että Itämeren pyöriäinen on vaarassa.

ASCOBANS perusti työryhmän, jonka tulee esittää toimenpiteitä Itämeren pyöriäiskannan elvyttämiseksi. Tämän vuoden tammikuussa Puolassa, Jastarinassa, pidetyssä kokouksessa pidettiin elvytysyrityksen suurimpina ongelmina tiedon puutetta, joka koskee sekä pyöriäispopulaation kokoa että kalastuksen sivusaaliina saatujen pyöriäisten määriä. Ilman näitä tietoja on vaikea ryhtyä varsinaisiin suojelutoimiin.

Ensi viikolla alkavassa ASCOBANSin neuvoa-antavan komitean kokouksessa Göteborgissa käsitellään alustavia ehdotuksia pyöriäiskannan elvytysohjelman suosituksiksi. Suositukset koskevat muun muassa keinoja, joilla voitaisiin vähentää pyöriäisten joutumista sivusaaliiksi, tutkimuksen ja se rannan järjestämistä sekä merellisten suojelualueiden perustamista ja niiden merkitystä pyöriäisille.

Jos näet pyöriäisen, ota yhteyttä johonkuhun seuraavista:

Kai Mattsson, Särkänniemen Delfinaario, puhelin(03) 248 8111
Olavi Stenman, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos RKTL, puhelin 020- 575 1269
Torsten Stjernberg, eläinmuseo, puhelin (09) 1911/keskus
Håkan Kulves, Ahvenanmaan maakuntahallitus, puhelin (018) 19155/keskus
Anita Mäkinen, Suomen WWF, p. (09) 7740 1043
Penina Blankett, ympäristöministeriö, puhelin (09) 1603 9518


Tiedot menehtyneestä pyöriäisestä voi ilmoittaa:

Hanna Tenhu, Eläinlääkintä- ja elintarviketutkimuslaitos EELA, p.
(09) 393 1878


Www-sivuja pyöriäisestä:

www.ymparisto.fi/luosuo/lumo/pyoriain/pyoriain.htm
www.sarkanniemi.fi
www.ascobans.org


Lisätietoja:

Ylitarkastaja Penina Blankett, ympäristöministeriö, p. (09) 1603 9518
Meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF, p. (09) 7740 1034