Julkaistu

Kansalaiset haluavat laittoman puun pois Euroopan markkinoilta

Suuri enemmistö eurooppalaisista haluaa Euroopan unionilta tiukemmat lait laittoman puukaupan torjumiseksi. 92 prosenttia WWF:n ja Maan ystävien Euroopan laajuiseen kyselyyn vastanneista kansalaisista pitää tärkeänä, että laittoman puun kauppa EU:n alueella saadaan loppumaan. WWF ja Maan ystävät vetoavatkin Euroopan parlamenttiin ja maiden hallituksiin, jotta ne kuuntelisivat kansan mielipidettä ja toimisivat sen mukaisesti viivyttelemättä.

Kysely toteutettiin 14 Euroopan maassa. Sen mukaan 56 prosenttia kansalaisista ei usko, että kaikki EU:n alueella myytävät puutuotteet olisivat laillisia. Lisäksi 19 prosenttia ei ole varmoja puutuotteiden laillisuudesta. Tulos vesittää niiden yritysten pyrkimykset, jotka ovat yrittäneet poistaa laittoman puun markkinoilta ja ovat todistaneet sitoutumisensa uskottaviin ja tehokkaisiin ratkaisuihin.

”Laiton puu on edelleen merkittävä ongelma EU:n alueella, sillä arvioiden mukaan 16–19 prosenttia kaikesta EU:n alueelle tuodusta puusta tulee hämäristä oloista. Me tarvitsemme selkeän ja tehokkaan lain, jolle on laaja kansan tuki”, sanoo WWF Suomen metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa.

Suomessa kyselyyn vastasi 502 aikuista, joista 62 prosenttia ei usko kaikkien puutuotteiden laillisuuteen. 91 prosenttia suomalaisista pitää erittäin tärkeänä tai melko tärkeänä sitä, että EU:n alueella myytävä puu on laillista. Sama määrä pitää erittäin tai melko tärkeänä myös EU:n laajuista lakia laittoman puukaupan estämiseksi ja rangaistuksia niille, jotka rikkovat lakia. Tulokset ovat samansuuntaisia kaikissa kyselyyn osallistuneissa maissa.

EU:n puukauppaa koskevasta lainsäädännöstä keskustellaan tällä hetkellä Euroopan parlamentissa ja siitä äänestetään Ministerineuvostossa lähikuukausina. WWF haluaa parlamentin ja hallitusten hyväksyvän puukauppaa säätelevän lainsäädännön ennen Euroopan parlamentin vaaleja kesäkuussa.

”Parlamentin ja ministerineuvoston tulee huomioida kansan mielipide ja tukea sellaista lainsäädäntöä, joka antaa kaikille puualan toimijoille selvät suuntaviivat siitä, mitä heidän on tehtävä todistaakseen myymänsä puutuotteiden laillisuus. Ollakseen reilu niitä toimijoita kohtaan, jotka ovat jo nyt toimineet eettisesti, lainsäädännön pitää sisältää tuntuvampia rangaistuksia niille, jotka eivät huomioi sääntöjä”, sanoo Kiianmaa.

Kyselyyn vastasi kaikkiaan lähes 9 000 eurooppalaista ja se toteutettiin Suomen lisäksi, Isossa-Britanniassa, Ranskassa, Italiassa, Saksassa, Espanjassa, Ruotsissa, Unkarissa, Tshekissä, Puolassa, Itävallassa, Portugalissa, Hollannissa ja Bulgariassa.

Kyselytutkimuksen tulokset löytyvät kokonaisuudessaan osoitteesta www.panda.org/eu.

Lisätietoja:
WWF Suomi, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, etunimi.sukunimi@wwf.fi
WWF European Policy Office, Press Officer Stefania Campogianni, tel. +32 (0)2 743 8815, mob. +32 (0)499 539 736

Lisätietoa toimittajille:

- Laittomat hakkuut ovat erityisen vakava ongelma Etelä- ja Väli-Amerikan, Keski-Afrikan ja Kaakkois-Aasian sademetsissä, jossa jopa yli puolet kaikista hakkuista tehdään laittomasti. Sademetsistä peräisin olevia puu- ja paperituotteita päätyy myös Suomen markkinoille.

- Sademetsien laittomilla hakkuilla on erityisen tuhoisia vaikutuksia niin luonnon monimuotoisuudelle kuin ilmastonmuutoksen kiihtymiselle.

- Laittomat hakkuut ovat maailmanlaajuinen ympäristöongelma, sillä laittomia hakkuita esiintyy varsin yleisesti esimerkiksi Venäjällä, josta Suomi tuo edelleen miljoonia kuutioita puuta vuosittain.

- Ongelma on maailmanlaajuinen myös siksi, että termi pitää sisällään paitsi puun luvattoman kaatamisen myös laittoman puun kansainvälisen kaupan.

- Arvioiden mukaan maailmassa tehdään laitonta puukauppaa noin 120 miljardilla eurolla joka vuosi. Salakaupan myötä köyhät, kehittyvät valtiot menettävät vuosittain satoja miljoonia euroja verotuloja.