Julkaistu

Kansallinen vastuullisen metsänhoidon FSC-standardi on historiallinen askel suomalaisessa metsänhoidossa

WWF pitää tänään tehtyä päätöstä kansallisesta hyvän metsänhoidon FSC-standardista historiallisena askeleena suomalaisten metsien kestävässä käytössä. Suomen FSC -yhdistyksen tekemän päätöksen ansiosta suomalaiset metsänomistajat voivat nyt hyötyä kansainvälisestä vastuullisen puun ja paperin kysynnästä ja turvata samalla entistä paremmin metsäluonnon monimuotoisuuden talousmetsissään.

Tänään tehty päätös kansallisesta hyvän metsänhoidon FSC-standardista on historiallinen askel kohti suomalaisten metsien kestävää ja vastuullista käyttöä. WWF Suomen tavoitteena viime vuosina on ollut luoda Suomeen uskottava metsien sertifiointijärjestelmä yhdessä muiden sidosryhmien kanssa.

”WWF Suomi kehottaa metsäyhtiöitä lisäämään kotimaisen vastuullisen FSC-sertifioidun puun osuutta hankinnoissaan nyt voimakkaasti, ja näin omalta osaltaan kannustamaan metsänomistajia sertifioimaan metsänsä vastuullisesta metsänhoidosta kertovalla FSC-sertifikaatilla", sanoo WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen.

FSC-standardista on neuvoteltu Suomessa pitkään useiden sidosryhmien kesken. Neuvotteluissa on kiinnitetty erityistä huomiota taloudellisesti kannattavan metsätalouden, ympäristökysymysten sekä alkuperäiskansojen oikeuksien yhteensovittamiseen. Koko Suomen kattava vapaaehtoinen FSC-sertifiointi edistää talousmetsissä arvokkaiden elinympäristöjen suojelua sekä takaa muun muassa laajemmat suojavyöhykkeet vesistöjen ja uhanalaisten lajien elinpaikkojen ympärille. Lisäksi FSC-sertifiointi ottaa kattavasti huomioon pohjoisen Suomen poronhoitoalueiden erityisaseman sekä metsätalouden- ja poroelinkeinon harjoittamisen yhteensovittamisen. Uuteen standardiin pohjautuva metsien FSC-sertifiointi voi alkaa, kun se on hyväksytty kansainvälisessä FSC-organisaatiossa.

Lisätietoja:
suojelujohtaja Jari Luukkonen, WWF Suomi, 040 585 0020

Taustatietoa toimittajille:
- FSC (Forest Stewardship Council) on kansainvälinen organisaatio, joka on luonut kriteerit metsien sertifioinnille. FSC-merkki on puolueeton laatutakuu luonnon ja ihmisen huomioon ottavasta metsänhoidosta.
- WWF pitää FSC-järjestelmää tällä hetkellä luotettavimpana metsiensertifiointijärjestelmänä.
- Metsien FSC-sertifioinnin tavoitteena on edistää metsätalouden kannattavuutta, muun muassa parantaen sertifioitujen puutuotteiden myyntiä, markkinoillepääsyä ja parempaa hinnoittelua.
- FSC on maailman nopeimmin kasvava metsäsertifiointijärjestelmä. Vuonna 2010 yli 134 miljoonaa hehtaaria maailman metsistä oli FSC-sertifioituja. Sertifioituja metsiä oli vuoden 2010 syyskuussa 81 eri maassa viidessä maanosassa.
- FSC-sertifioitujen tuotteiden vuosittainen kaupan arvo on kasvanut nopeasti kymmenen viime vuoden aikana ja se ylittää maailmanmarkkinoilla jo 15 miljardia euroa.
- WWF Suomi on Suomen FSC -yhdistyksen jäsen.
- Vastuullisen metsänhoidon lisäksi suojelullisesti korkean arvon metsät tulee suojella ja metsien riittävä kytkeytyneisyys toisiinsa varmistaa ennallistamalla tärkeimmät alueet.

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.