© Staffan Widstrand / WWF
Julkaistu

Kataisen hallitukselle tyydyttävä arvosana ympäristötavoitteiden toteutumisesta

Pääministeri Jyrki Kataisen hallitus täytti vuoden 22.6. Ympäristöjärjestöt arvioivat hallitusohjelman toteutuneen toistaiseksi tyydyttävästi, joskin hallituksen luonnonvarapolitiikka herättää kasvavaa huolta.

Ympäristöjärjestöt tukevat Suomen toimia kansainvälisissä ilmastoneuvotteluissa, vaikka metsien hiilinielukysymys hiertää edelleen hallituksen rivejä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) rahoitusta on lisätty, mutta 96.000 hehtaarin suojelutavoitteen saavuttaminen on yhä epävarmaa. Myös keväällä toteutettua kalatiestrategiaa, vieraslajistrategiaa, tuulivoimaselontekoa ja päätöstä lopettaa allin kevätmetsästys pidetään myönteisenä.

Moni hallitusohjelman ympäristötavoitteista on kuitenkin yhä toteutumatta. Päätös suostrategiasta ja soidensuojelun täydennysohjelman rahoituksesta on yhä kesken. Kansainvälisten sopimusten edellyttämät toimet luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat unohtuneet. Ympäristöjärjestöt vaativat muutosta  myös energiansäästötavoitteita ja biomassan kestävyyskriteereitä koskeviin kysymyksiin. Suomi on toistaiseksi toiminut määrätietoisesti EU:n energiansäästödirektiivin vesittämiseksi ja biomassan yhteisten kestävyyskriteereiden laatimista vastaan.

Myös hallituksen petopolitiikka herättää huolta. Valtio on antanut luvan tappaa sudet lähes kokonaisuudessaan poronhoitoalueelta. Hallitus ei ole myöskään pystynyt ehkäisemään salametsästystä eikä ole puuttunut luonnonsuojelurikoksiin asiaan kuuluvalla vakavuudella.

Heikoimman arvosanan järjestöt antavat ympäristö- ja aluehallinnon alimitoitetulle rahoitukselle. Sen seurauksena kaivos- ja turveteollisuuden aiheuttamia ympäristöhaittoja ei kyetä enää arvioimaan asianmukaisesti. Ympäristöministeriön osuus valtion talousarviosta laskee edelleen, ja se on hallituskauden päättyessä enää 0,4 prosenttia valtion kokonaisbudjetista. ELY-keskukset eivät enää suoriudu lakisääteisistä ympäristövaikutusten arvioinneista, ja aluehallintovirastojen ympäristövastuupäälliköt kuvaavat tilannetta kestämättömäksi.

Kataisen hallituksen toimintaa arvioivat BirdLife Suomen, Geenpeacen, Luonto-Liiton, Maan Ystävien, Natur & Miljön, Suomen luonnonsuojeluliiton ja WWF Suomen johtajat ja asiantuntijat.

Lisätietoja:

Pääsihteeri Liisa Rohweder WWF Suomi, puh. 040 840 74 61

Julkaistu 25.5.2012