Julkaistu

Keravan kaupunki suojeli Haukkavuoren Perintömetsän

Keravan kaupunki on suojellut vapaaehtoisesti Haukkavuoren luontoalueen WWF:n Perintömetsäohjelman avulla. Alue tullaan näin säilyttämään luonnontilassa tuleville sukupolville.

Haukkavuoren perintömetsässä kulkija saa aavistuksen siitä, millaiselta Keravanjoen varrella on näyttänyt joskus ennen. Alueella on Keravan arvokkaimmat ja laajimmat lehdot sekä aarniometsäisiä kuusikoita. Alueelta on löydetty myös useita Keravalla harvinaisia kasvilajeja. Alue on merkittävin luontokohde kaupungin omistukseen kuuluvilla mailla.

”WWF:n Perintömetsäohjelma tarjoaa metsänomistajille uudenlaisen keinon säästää rakkain pala metsäänsä. Perintömetsäkohteen arvo voi perustua esimerkiksi sen kauneuteen, tunnearvoihin tai luontoarvoihin”, sanoo metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa WWF Suomesta.

Haukkavuoren luonnon säilyttäminen edellyttää toimenpiteitä, sillä metsä ei kuulu valtakunnallisiin suojeluohjelmiin. Keravan kaupunki päätti suojella alueen Perintömetsäohjelman avulla ja on sitoutunut suojaamaan Perintömetsänsä luonnonarvot vaarantavilta toimenpiteiltä. Vapaaehtoisuus on hankkeen tärkeimpiä periaatteita.

Perintömetsä on kunnille yksinkertainen tapa suojella metsää nykyisten ja tulevien sukupolvien iloksi. Näin osallistutaan myös Etelä-Suomen metsien suojeluun ja edistetään biologisen monimuotoisuuden säilymistä.

"Haukkavuoren Perintömetsä turvaa tuleville sukupolville arvokkaan aarnialueen. Kerava alkaa olla tiiviisti rakennettu, joten Haukkavuoren metsäalueen merkitys on suuri niin asukkaille, eläimistölle kuin kasvikunnallekin", sanoo kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo.

Lisätietoja:
WWF, metsänhoitaja Sampsa Kiianmaa, 050 542 7017, etunimi.sukunimi@wwf.fi
Keravan Kaupunkitekniikka, kaupunginpuutarhuri Kari Hirvensalo, (09) 2949 2181
Keravan Kaupunkitekniikka, työnsuunnittelija Pekka Sorri, (09) 2949 2453

Lisätietoja toimittajille:

- Haukkavuoren perintömetsä sijaitsee Pohjois-Keravalla, Keravan vankilan ja Keravanjoen eteläpuolella.

- Haukkavuoren metsäpinta-ala on noin 12 hehtaaria. Perintömetsässä on merkitty noin 3 km pituinen luontopolkuverkosto. Perintömetsäalue on merkitty maastoon selvästi merkkipaaluin.

- Retkeilijä voi jättää autonsa kahdelle eri parkkialueelle, joista toinen on Lahdentien varressa lähellä vankilaa ja toinen Kaskelantiellä. Parkkipaikoilta löytyy alueen kartta sekä liikkumisohjeita retkeilijöille.

- Alueella pätevät normaalit jokamiehen oikeudet. Sienestys ja marjastus on sallittu, mutta tulenteko kielletty.

- WWF:n Perintömetsä-toiminnan tavoitteena on edistää vapaaehtoista metsien suojelua Suomessa. Kampanja täydentää muuta metsiensuojelua, ja sen toivotaan edistävän erityisesti Etelä-Suomenmetsien suojelua. Perintömetsäohjelma käynnistyi vuonna 1998.

- Kaikki metsänomistajaryhmät voivat perustaa perintömetsän. Tähän mennessä perintömetsiä ovat perustaneet niin yksityiset metsänomistajat, kunnat, seurakunnat kuin yrityksetkin.

- Metsänomistaja voi perustaa Perintömetsän lähettämällä hakemuksen WWF:lle. Perintömetsästä laaditaan sopimus metsänomistajan ja WWF:n kesken. Metsänomistaja voi purkaa sopimuksen, joten sopimus on lähinnä moraalisesti velvoittava. Perintömetsän suojelusta ei makseta korvausta. Metsänomistaja voi merkitä kohteen maastoon WWF:ltä saatavalla kyltillä.

Lisätietoa Haukkavuoren Perintömetsästä sekä alueen kartta

Lisätietoa WWF:n Perintömetsäohjelmasta