Julkaistu

Kestävän kehityksen seminaari keskiviikkona 17.9.2003

Suomella hyvät valmiudet toteuttaa Kestävän kehityksen huippukokouksen toimintaohjelmaa

Suomen WWF, ulkoasiainministeriö ja Suomen Kestävän kehityksen toimikunta järjestävät tänään 17.9.2003 klo 14.00 - 16.30 seminaarin The Role of Finland in Promoting Sustainable Development (Suomen merkitys kestävän kehityksen edistäjänä). Seminaarissa tarkastellaan, miten Suomi on aloittanut vuosi sitten pidetyn Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokouksen ohjelman täytäntöönpanon.

Kestävän kehityksen suurimpia haasteita on kytkeä talouskasvu ja luonnonvarojen kulutuksen jatkuva kasvu irti toisistaan. Seminaari haastaa myös Suomen elinkeinoelämän ottamaan vetovastuuta tavoitteiden toteutumisen seurannasta ensi vuonna.

Seminaarijärjestäjät korostavat, että pohjoismainen osallistava ja avoin päätöksentekomalli on hyvä pohja kestävän kehityksen edistämiselle. Suomessa koko poliittinen kenttä on sitoutunut kestävän kehityksen edistämiseen: Suomen Kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtajana on pääministeri ja mukana on kuusi muuta ministeriä. Toimikunta koostuu valtiovallan, viranomaisten, elinkeinoelämän, kirkon, kansalaisjärjestöjen ja ammattiyhdistysliikkeen edustajista. Toimikunnan viisivuotisohjelma (2003-2007) koostuu yhdeksästä osa-alueesta, joiden toteuttamiselle on asetettu selkeä aikataulu. Osa-alueita ovat mm. kestävät liikenneratkaisut, kestävä tuotanto ja kulutus sekä yritysten yhteiskuntavastuu, Itämeren alueen valtioiden alueellinen yhteistyö, ihmisten hyvinvointi ja luonnon monimuotoisuus.

Konkreettisia toimia on kuitenkin syytä lisätä pikaisesti. Globaalisti tarkasteltuna esimerkiksi ekologinen jalanjälki, joka kuvaa uusiutuvien luonnonvarojen kulutusta suhteessa niiden uusiutumiskykyyn, on jo 1970-luvulta alkaen ylittänyt maapallon uusiutuvien luonnonvarojen uudistumiskyvyn ja edelleen ekologinen jalanjälki vain kasvaa. Henkilöä kohden laskettuna ekologinen jalanjälki on vauraissa maissa huomattavasti suurempi kuin muualla.

Suomessa luonnonvarojen kokonaiskulutus henkilöä kohden laskettuna kuuluu maailman korkeimpiin, eikä kasvu juuri näytä laantumisen merkkejä. Järjestäjät korostavatkin, että kestävän kehityksen suurimpia haasteita on kytkeä talouskasvu ja luonnonvarojen lisääntyvä kulutus irti toisistaan.

Järjestäjät toivovat myös elinkeinoelämän aktivoituvan entistä paremmin osallistumaan kestävää kehitystä edistävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. Tämän vuoden seminaari syntyi kansalaisyhteiskunnan, ts. Suomen WWF:n aloitteesta, mutta ensi vuonna vetovastuu halutaan antaa elinkeinoelämälle.

Yrityksiltä ja mm. tutkimussektorilta toivotaan aktiivisuutta Johannesburgissa sovitusta uudenlaisesta yhteistoimintamuodosta teollistuneiden maiden ja kehitysmaiden välillä eli kumppanuushankkeista. Tavoitteena on, että perinteisen, valtioiden harjoittaman kehitysavun rinnalle tulee uusia toteuttajia ja keinoja, niin että yritykset tai yhteisöt lähtevät liikkeelle yhteisiin kehitysponnisteluihin kehitysmaiden tuotannon kehittämisessä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Kumppanuus kestävässä kehityksessä voi merkitä paikallisia sitoumuksia kuten yliopistojen välistä yhteistyötä esim. tietoverkkojen kehittämisessä ja energia-alan yhteistyötä esim. kestävien energiamuotojen ja uusiutuvien energiavaihtoehtojen etsimisessä ja kokeilussa.

Johannesburgin kestävän kehityksen huippukokous kokosi valtionpäämiehet yhteen YK:n laajimmista huippukokouksista päättämään kestävän kehityksen periaatteista. Kokouksessa hyväksyttiin lähes 30 aikataulutettua tavoitetta köyhyyden poistamisesta, veden ja sanitaation ja kunnollisen asunnon saamiseen valtaosalle väestöä, joka on tällä hetkellä vailla perustoimeentuloa.

Kestävän kehityksen seminaari järjestetään tänään iltapäivällä 17.9. Helsingissä. Puhujina ovat tasavallan presidentti Tarja Halonen, Nokian pääjohtaja ja hallituksen puheenjohtaja Jorma Ollila, UPM-Kymmenen varatoimitusjohtaja Martin Granholm, Suomen kuluttajaliiton pääsihteeri Sinikka Turunen sekä Suomen WWF:n pääsihteeri Timo Tanninen. Mukana seminaarijärjestelyissä oli myös Nordic Partnership -organisaatio, joka on kestävää kehitystä edistävien yritysten pohjoismainen verkosto.

Englanninkielinen selostus seminaarin sisällöstä sekä referaatit puheista ovat ympäristöministeriön internet-sivuilla.

Seminaarin englanninkielinen ohjelma ja englanninkielisiä lainauksia puhujilta ovat alla.

Lisätietoja:

Suomen WWF, pääsihteeri Timo Tanninen, gsm 040 574 9266
Ulkoasiainministeriö, yksikön päällikkö Kari Karanko, gsm 040 837 8562
Suomen kestävän kehityksen toimikunta, pääsihteeri Sauli Rouhinen, gsm 050 565 8394

Programme and some quotes from the speakers

13.30-14.00
Coffee

Chair of the Seminar: Sauli Rouhinen, Secretary General, The Finnish National Commission on Sustainable Development

14.00 - 14.05
Welcome,
Elisabeth Rehn, chairperson, WWF Finland

14.05 -14.10
Welcome,
Michael Brinch-Pedersen, Managing Director, Nordic Partnership

14.10 - 14.30
Implementing the Johannesburg Commitments,
President of the Republic Tarja Halonen

14.30 - 14.50
Life Goes Mobile - Threat or Opportunity for Sustainable Development,
Jorma Ollila, CEO and Chairman, Nokia Corporation

“By conducting business in a responsible way, socially responsible companies can make a significant contribution towards sustainable development, at the same time building a strong foundation for economic growth.”

14.50 - 15.10
UPM-Kymmene´s Path Towards Sustainability,
Martin Granholm, Senior Executive Vice President, Deputy CEO, UPM-Kymmene

"The basic requirement for a globally operating company is to be profitable without compromising the well-being of people and the environment. At UPM-Kymmene the well-being of people and society is recognized to be the goal of sustainable economic growth. Continuous improvement and learning to implement the principles of sustainable development are an integral part of modern corporate life."

15.10 - 15.25
Consumers as a Driving Force for Sustainable Development,
Sinikka Turunen, Secretary General, The Finnish Consumers´ Association

"The following elements are needed to reach a better understanding of the concept of sustainable consumption:

  • Applying a global approach, while respecting local values and cultures;
  • Relaying positive signals and highlighting the relationship between people and nature, not moralising and preaching;
  • Concentrating on simple and concrete messages to achieve the same or better quality of life with less environmental and social impact, starting with actions and issues relevant to local concerns; and
  • Empowering the consumers by suggesting positive actions they could take to protect the environment and improve sustainability."

15.25 - 15.40
Sustainable Development - a Challenging Necessity,
Timo Tanninen, CEO, WWF Finland

"One of the biggest challenges sustainable development is facing is to disconnect economic growth from the accelerating consumption of natural resources. The government programme of the Finnish government aims at doing this by formulating a National Programme for Sustainable Production and Consumption. WWF wants this programme to be formulated into a challenging, methodologically versatile, and feasible programme, and the time for action to start this process has now come. WWF also wants to challenge the corporate sector to take the lead in organising the next Johannesburg+2 follow-up seminar in Finland next autumn."

15.40 - 16.20
Government, Business and Civil Society as Agents for Sustainable Development. Discussion facilitated by Taisto Huimasalo, Ambassador of Sustainable Development, Ministry of Foreign Affairs

16.20 - 16.30
Final remarks,
Sauli Rouhinen

16.30 - 17.30
Cocktails hosted by Sirkka Hautojärvi, Permanent Secretary for the Ministry of the Enviroment