Julkaistu

Luontomatkailijan unelmakohteille PAN Parks -tunnus

Oulangan kansallispuistosta ensimmäinen suomalainen PAN Park

Euroopan laajimmat, kauneimmat ja luontomatkailuun sopivimmat kansallispuistot ovat saaneet kansainvälisen laatumerkinnän, PAN Parks -sertifikaatin. Tiukan seulan läpäisivät ensimmäisinä Oulanka Suomesta, Fulufjället Ruotsista ja Bieszczady Puolasta. PAN Parks (Protected Area Network) on uusi keino edistää luonnonsuojelua kestävän matkailun avulla.

Oulangan kansallispuistossa vierailee vuosittain noin 150 000 kävijää. Alueen monipuolisiin metsiin ja soihin sekä komeisiin kanjoneihin voi tutustua merkittyjä polkuja pitkin tai vesitse kanootilla meloen. Suosituimpia kohteita ovat Kiutaköngäs ja Juuman alue. Kestävän luontomatkailun ohjelmaa laaditaan parhaillaan PAN Parks -vaatimuksia vastaavaksi Metsähallituksen, Kuusamon ja Sallan kuntien, alueen matkailuyrittäjien, kylätoimikuntien ja luonnonsuojelijoiden yhteistyönä.

"Kansallispuiston luonto ja maisemat täyttävät mainiosti PAN Parks -kriteerit. Samoin puiston hoito ja käyttö on arvioitu hyvin laadukkaiksi, mikä on erinomainen tunnustus suomalaiselle kansallispuistojärjestelmälle. Oulangan kansallispuistoon on tehty vuonna 1999 luontomatkailusuunnitelma. Sitä päivitetään tämän talven ja kevään aikana. Tavoitteena on varmistaa puiston käytön kestävyys pitkällä tähtäimellä", puistonjohtaja Matti Tapaninen sanoo.

PAN Parks -tunnus tae luonnonsuojelusta ja kestävästä matkailusta

PAN Parks on WWF:n ja hollantilaisen Molecaten-matkailuyrityksen kehittämä konsepti. Tavoitteena on luoda eurooppalainen luonnonsuojelualueverkosto, edistää luonnonsuojelua kestävän matkailun keinoin ja kehittää tuotemerkki, joka on tae luonnonsuojelusta ja kestävästä matkailusta. Merkki myönnetään riippumattoman tarkastuksen perusteella puistoille, jotka ovat luonnonarvoiltaan Euroopan arvokkaimpia, laajoja (yli 20 000 hehtaaria) ja joissa luontomatkailu on järjestetty kestävällä, luonnonarvoja vaalivalla tavalla. PAN Parks -verkostoon on pyrkimässä 12 kansallispuistoa tai suojelualuetta etenkin Itä-Euroopasta ja Välimeren maista.

Tuoreen WWF:n selvityksen mukaan Euroopassa on 134 kansallispuistoa 28 maassa, jotka voivat tulevaisuudessa saavuttaa PAN Parks -statuksen. Tämä on vain noin prosentti selvityksessä mukana olleista noin 3000 suojelualueesta 39 maassa. Luontomatkailun kannalta kiinnostavimpia kohteita löytyy Pohjoismaista, Venäjältä, Itä-Euroopasta sekä itäisistä Välimeren maista, koska niiden kansallispuistoissa on säilynyt alkuperäistä luontoa kohtuullisesti.

"Luontomatkailu on nopeimmin kasvava matkailun muoto, ja Suomi voi hyötyä tästä kasvusta. Etenkin Pohjois- ja Itä-Suomessa on hienoja, hyvin hoidettuja kansallispuistoja. Tavoitteemme on, että PAN Parks -tuotemerkki tekee Oulangan ja yhä useamman kansallispuiston tunnetuksi luontomatkailijan unelmakohteina, Euroopan luonnon metropoleina", sanoo Harri Karjalainen Suomen WWF:stä.

Kansallispuistojen hoitoa ja luontomatkailua käsittävä PAN Parks -kriteeristö on laadittu WWF:n, useiden kansallispuistojen ja luontomatkailun asiantuntijoiden yhteistyönä. Järjestelmä on myös saanut Euroopan unionin suositukset. PAN Parks -tunnus voidaan tulevaisuudessa myöntää myös matkailuyrittäjille, jotka ovat sitoutuneet kestävän matkailun kriteereihin PAN Parks -puistoissa. Käyttämällä PAN Parks -merkittyjä palveluja matkailija tukee kansallispuiston hoitoa sekä paikallisia tuottajia ja yrittäjyyttä.

Lisätietoja:
WWF / Pohjois-Euroopan PAN Parks -koordinaattori Harri Karjalainen, gsm 040 563 7179
WWF / viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, gsm 0400 425 666
Oulangan kansallispuisto / puistonjohtaja Matti Tapaninen,
gsm 040 7270453
Internet: www.panparks.org