Julkaistu

Matkailun ympäristönäkökohdat huomioon: Best Western -hotellit vähentävät ympäristövaikutuksiaan

Best Western –hotellit ovat yhteistyössä WWF:n kanssa pienentäneet hotelliensa ympäristörasitusta laatimalla jokaiselle ketjun hotellille oman räätälöidyn Green Hotel –ympäristöohjelman. Lisäksi hotellit tukevat WWF:n luonnonsuojelutyötä lahjoittamalla markan jokaisesta asiakkaastaan WWF:lle. Vuosi sitten alkaneessa yhteistyössä on nyt päästy käytännön toimiin ympäri maata sijaitsevissa 22 hotellissa.

Best Western -hotellien valtakunnallisia tavoitteita ovat sähkö- ja lämmitysenergian kulutuksen vähentäminen sekä jätteiden lajittelu ja erilliskeräys. Toiminnoissa ja hankinnoissa otetaan huomioon niistä syntyvät ympäristövaikutukset sekä tuotteen elinkaareen liittyvät huolto ja kierrätys. Henkilökunta on mukana ympäristötyössä ja sen kehittämisessä. ”Best Westernin ympäristöpolitiikan tavoitteena on tarjota tasokasta hotellipalvelua välttäen ympäristön turhaa kuormittumista sekä luonnonvarojen tuhlaamista”, toimitusjohtaja Ari Björkqvist sanoo.

WWF tekee yhteistyötä Best Western –ketjun kanssa myös Tanskassa ja Norjassa. Suomessa yhteistyö alkoi vuosi sitten, ja hotellien ympäristöohjelmat ovat nyt valmiit. Hotelleissa on panostettu ympäristövaikutusten vähentämiseen mm. vaihtamalla valaisimiin energiaa säästäviä lamppuja, sammuttamalla valot ja televisiot aina siivouksen yhteydessä, vaihtamalla kylpyhuoneisiin palasaippuoiden tilalle saippua-annostelijat, lajittelemalla jätteet ja siirtymällä suurpakkauksiin ravintolapalveluissa.

Myös asiakkaat voivat osallistua ympäristötyöhön. Heitä neuvotaan esimerkiksi käyttämään samaa pyyhettä enemmän kuin yhden kerran, sammuttamaan television, radion ja valaistuksen poistuessaan huoneesta, tuulettamaan tehokkaasti ja nopeasti, käyttämään vettä säästeliäästi suihkun aikana ja liikkumaan hotellin ympäristössä luontoa kunnioittaen.

”Matkailu on yksi nopeimmin kasvavista teollisuuden aloista. WWF:n tavoitteena on matkailun kielteisten ympäristövaikutusten pienentäminen. Best Western on yksi merkittävä edelläkävijä ja toimija tämän tavoitteen edistämisessä. Pelkästään energiankulutuksen seurannan aikaansaaminen luo paineita tuhlaavan kulutuksen vähentämiseksi, koska se on järkevää myös taloudellisesta näkökulmasta”, WWF:n suojelujohtaja Jari Luukkonen toteaa.

Hotellien ja kuluttajien lisäksi matkanjärjestäjät ja viranomaiset ovat keskeisessä asemassa matkailun ympäristöhaittojen vähentämisessä. ”Esimerkiksi Varkaudessa kunnan jätehuoltoneuvoja tuli Best Western Hotel Oscariin kertomaan, miten lajittelu on järjestetty kunnassa ja miten hotellissa kannattaa lajitella”, Björkqvist kertoo.

Lisätietoja:

Best Western / toimitusjohtaja Ari Björkqvist, puh. (09) 622 64 900, ari.bjorkqvist@bestwestern.fi
WWF / suojelujohtaja Jari Luukkonen, puh. (09) 7740 1045, 040 585 0020, jari.luukkonen@wwf.fi
WWF / tiedottaja Laura Saarilahti, puh. (09) 7740 1074, 040 556 9860, laura.saarilahti@wwf.fi 

Lisätietoa Internetissä: www.bestwestern.fi