Julkaistu

Merikotkien poikastuotanto ennätyksellinen - Ahvenanmaalla takaiskuja

Asuttuja reviirejä todettiin tänä vuonna 243, ja niistä pesintä onnistui 141 pesässä. Poikasia varttui kuluvana kesänä ennätyksellisesti vähintään 229 poikasta.

WWF:n merikotkatyöryhmä on värirengastanut lähes kaikki vuoden poikaset. Kuudella pesällä, joista neljä sijaitsee Merenkurkussa, tavattiin poikkeuksellisesti kolme poikasta. Tehokkaaksi suojelukeinoksi osoittautuneen järjestelmällisen talviruokinnan lopettamisesta huolimatta merikotkakantamme on elpynyt edelleen myönteisesti. Viime kesänä, vuonna 2003, asuttuja reviirejä todettiin 222 kappaletta, ja pesintä onnistui 132 pesässä. Poikasia varttui 205.

Poikastuotto laski Ahvenanmaalla viimevuotisesta: yli puolet pesinnöistä epäonnistui. Lisäksi siellä koettiin valitettava takaisku, kun keskenkasvuinen poikanen ammuttiin pesäänsä. Toisaalla yritettiin pesä pudottaa luotiaseella, mutta pesän tukioksa kesti tihutyön yrityksen ja poikanen varttui normaalisti. Molemmat tapaukset ovat Ahvenanmaalla poliisitutkinnassa. Myös eräillä muilla pesäpaikoilla eri puolilla maata on epäiltävissä tahallista häirintää ja kiusantekoa. Merikotkatyöryhmä toivookin, etteivät nämä tapaukset ole ennusmerkkejä kasvavasta petovihasta.

Metsänhoito- ja hakkuutoimenpiteet ovat edelleen yleinen syy pesintöjen epäonnistumiseen. Yksi merikotkan pesäpuu on jopa kaadettu viime kesän jälkeen. WWF toivookin metsäviranomaisilta aktiivisempaa otetta merikotkan suojelutyössä. Hyvällä suunnittelulla ja oikealla ajoituksella metsätalouden harjoittaminen ja merikotkien suojelu ovat yhdistettävissä.

Lisätietoja:

  • Uusimaa: Gustav Munsterhjelm, gsm 0400 478 290, Hannu Ekblom, gsm 040 765 3602
  • Turun seutu: Jouko Högmander, gsm 0400 826 440
  • Satakunta: Seppo Keränen, gsm 0400 151 353
  • Merenkurkku: Juhani Koivusaari, gsm 0400 881 349
  • Pohjois-Suomi: Seppo Ojala, gsm 0400 342 711, Tuomo Ollila, gsm 0400 241 448
  • Merikotkatyöryhmän sihteeri: Ismo Nuuja, gsm 0400 876 469 (Jyväskylä)

Lisätietoa merikotkista: www.wwf.fi/kotimaisetlajit/merikotka.html

Liite tiedotteeseen: Merikotkien poikasmäärän kehitys Suomessa vuosina 1970-2004

1970 = 8
1971 = 5
1972 = 5
1973 = 5
1974 = 10
1975 = 4
1976 = 6
1977 = 16
1978 = 20
1979 = 6
1980 = 17
1981 = 18
1982 = 20
1983 = 28
1984 = 30
1985 = 27
1986 = 26
1987 = 35
1988 = 43
1989 = 52
1990 = 62
1991 = 63
1992 = 77
1993 = 86
1994 = 86
1995 = 85
1996 = 95
1997 = 115
1998 = 140
1999 = 143
2000 = 172
2001 = 165
2002 = 192
2003 = 205
2004 = 229