Valkoselkätikka © Tuomas Seimola / Tarsiger.com
Julkaistu

Metsähallitus ja WWF: Kylmä kevät hyydytti valkoselkätikkojen pesintää

Metsähallituksen, WWF Suomen, lintutieteellisten yhdistysten ja alueellisten ELY-keskusten valkoselkätikkaseurannoissa löytyi lähes 150 parireviiriä ja niiltä varmistettiin 98 pesintää, joista yksi oli ennätyksellinen viiden poikasen pesintä.  Lisäksi löydettiin kymmeniä yksittäisiä havaintopaikkoja, joista monet voivat muodostua erittäin uhanalaisen lajin pesimäreviireiksi.

”Pesimäkausi venyi ennätyksellisen pitkäksi, sillä joillakin pesillä poikasia varttui lentokykyisiksi vasta juhannuksen tienoilla, kolmisen viikkoa tavallisesta aikataulusta jäljessä.  Kylmä kevät ja pitkään viipynyt lumi epäilemättä hyydyttivät tikkojen pesimisvirettä ja saattoivat myös olla syynä keskeytymisiin ja tuhoutumisiin pesinnän alkuvaiheessa. Tällaisissa tilanteissa uusintapesinnät ovat mahdollisia” toteaa suunnittelija Timo Laine Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalveluista.

Valkoselkätikkojen pesimäalueet painottuvat vahvasti maan itäosiin. Varmistettuja pesintöjä löytyi eniten Etelä-Karjalasta (36). Muut löytyivät Etelä-Savosta (15), Pohjois-Karjalasta (13), Päijät-Hämeestä (10), Keski-Suomesta (9), Uudeltamaalta (6), Pohjois-Savosta (3), Kymenlaaksosta (2), Kanta-Hämeestä (2) ja Pirkanmaalta (2).

”Rankoista olosuhteista huolimatta pesintä sujui yllättävän hyvin, eikä viimevuotisesta varmistettujen pesintöjen ennätyslukemasta jääty kuin viidellä. Kylmyys karsi heikompia yksilöitä, eikä poikastappioilta voitu välttyä, mutta vanhat kokeneet emot pystyivät paikoitellen kasvattamaan suuria ja elinvoimaisia poikueita. Luhangan Onkisalon reviirillä pesätarkastajat riemuitsivat ensimmäistä kertaa Suomessa löydetystä viiden poikasen pesyeestä ” kertoo Laine.

Valkoselkätikkojen parhaimmat elinympäristöt, varttuneet lehti- ja lahopuustoiset metsät vähenivät merkittävästi tehokkaan metsätalouden seurauksena viimeisten viiden- kuuden vuosikymmenen aikana.  Hyvä pesimätulos, suojelu ja elinympäristöjen hoito sekä idästä tulevat tikat ovat elvyttäneet ja vahvistaneet Suomen kantaa.  Etelä-Karjalan Luumäellä varmistettiin kaksi valkoselkätikan pesintää, joissa toinen emoista oli Karjalan kannaksella rengastettuja pesäpoikasia vuodelta 2008.

Valkoselkätikkaseurannoissa tarkastetaan lajin tunnettuja esiintymisalueita ja kartoitetaan uusia elinympäristöjä. Suomen lintuharrastajat ansaitsevat suuret kiitokset, sillä monet uudet elinpiirit löydetään harrastajilta satujen tietojen ja vihjeiden perusteella.

”Tikkametsien hoito ja ennallistaminen sekä elinympäristövaatimusten huomioiminen talousmetsissä lisäävät lajin elinmahdollisuuksia, mutta Suomen kanta on edelleen erittäin uhanalainen ja vaatii aktiivisia suojelutoimia selviytyäkseen”, Laine muistuttaa.

Lisätiedot:

Suunnittelija Timo Laine, Etelä-Suomen luontopalvelut, puhelin 040 588 1766

Julkaistu 18.7.2012