© Alain Compost / WWF-Canon
Julkaistu

Metsälain muutos uhkaa Brasilian arvokkaita sademetsäalueita

Brasilian senaatti on äänestänyt Amazonin ja muiden arvokkaiden sademetsien todennäköiseen häviämiseen johtavan lain muutoksen puolesta. Pahimmassa tapauksessa 70 miljoonaa hehtaaria metsää saatetaan hakata lakimuutoksen seurauksena ja jopa 25 miljardia tonnia metsien sitomaa hiilidioksidia voi näin päätyä lämmittämään ilmakehää. Kansainvälinen WWF vetoaa voimakkaasti Brasilian presidenttiin Dilma Rousseffiin, että hän estäisi lakimuutoksen veto-oikeuttaan käyttämällä ja pelastaisi tuhon partaalla olevat arvokkaat sademetsät.

Erityisesti teollisen maatalouden ajama lakimuutos mahdollistaa laajojen uusien metsäalueiden ottamisen maanviljelyn sekä karjatalouden käyttöön. Lakimuutos poistaisi myös kokonaan rangaistuksen ennen vuotta 2008 tehdyistä laittomista hakkuista.  Muun muassa eroosiolle herkät jyrkkämaastoiset metsät sekä vesiensuojelun kannalta elintärkeät metsät ovat nyt vaarassa joutua hävitetyiksi.

Brasilia on viime vuosina näyttänyt maailmalle esimerkkiä erityisesti metsäkadon hidastamisessa sekä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Brasilia on sitoutunut leikkaamaan lähes 40 % kasvihuonekaasupäästöistään vuoteen 2020 mennessä sekä hidastamaan Amazonin sademetsien häviämistä 80 % vuosien 1996-2005 keskimääräiseen vauhtiin verrattuna. Nämä maailmanlaajuisestikin tärkeät tavoitteet jäävät saavuttamatta uuden metsälakimuutoksen seurauksena.

Metsien häviäminen vahvistaa ilmastonmuutoksen aiheuttamia säiden ääri-ilmiöitä, kuten tulvia, maanvyöryjä ja kuivuutta, minkä seurauksena Brasilian köyhän väestön elinolot heikkenevät entisestään.

Brasilian senaatin päätös metsälain muuttamisesta ajoittui juuri keskelle Durbanin kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja, joissa osapuolimaiden ympäristöministerit pyrkivät tällä viikolla sopimaan muun muassa metsäkadon ja siitä aiheutuvien kasvihuonepäästöjen pysäyttämisestä. Brasilia toimii ensi kesänä kestävää kehitystä sekä vihreää tulevaisuutta edistävän Rio +20 – kokouksen isäntämaana. Brasilian uskottavuus Rion kokouksen isäntänä kuitenkin kärsii metsien hävittämistä suosivan lakimuutoksen seurauksena.

Allekirjoita WWF:n vetoomus Brasilian presidentti Dilma Rousseffille

Lisätiedot
Metsäasiantuntija Maija Kaukonen, WWF Suomi, puh. +358 400 422659, maija.kaukonen@wwf.fi