Julkaistu

Nokia ja WWF jatkavat yhteistyötä ympäristöasioiden kehittämiseksi

Nokian ja WWF:n kolme vuotta kestänyt maailmanlaajuinen yhteistyö Nokian työntekijöiden ympäristötietoisuuden parantamiseksi, ympäristöasioiden kehittämiseksi uusin tavoin ja WWF:n luonnonsuojelutavoitteiden toteuttamiseksi jatkuu. Sopimus allekirjoitettiin uudelle kolmivuotiskaudelle.

Nokian ympäristöasioiden painopistealueet ovat energiatehokkuus, materiaalien hallinta sekä laitteiden takaisinotto ja kierrätys. WWF tukee Nokiaa tässä ympäristötyössä seuraavien kolmen vuoden aikana, ja Nokian henkilöstön ympäristötietoisuuden lisääminen säilyy edelleen yhteistyön kulmakivenä. Lisäksi Nokia aikoo pilotoida WWF:n One Planet Business -konseptia, jonka tavoitteena on yritysten ympäristövaikutusten pienentäminen.

Molemmat yhteisöt pitävät yhteistyötä erinomaisena mahdollisuutena oppia toinen toiseltaan ja siten edistää kestävää kehitystä. Yhdessä toteutetut toimenpiteet, kuten Nokian sisäinen oppimisportaali Connect to Protect, linjaorganisaatiolle ja keskijohdolle suunnatut koulutustyöpajat, joissa käsitellään liiketoimintaa ympäristönäkökulmasta sekä sidosryhmäseminaarit, ovat lisänneet Nokian työntekijöiden ympäristötietoisuutta.

"Nokia on osoittanut todellista halukkuutta työskennellä kanssamme ympäristönsuojelullisesti kestävän liiketoiminnan edistämiseksi. Olemme tyytyväisiä, että jatkossa voimme panostaa Nokian ympäristötyön tiettyjen osa-alueiden kehittämiseen yhdessä Nokian innostuneen henkilöstön kanssa, joka on hyötynyt muun muassa Connect to Protect -oppimisportaalista ja työpajoista viimeisen kolmen vuoden aikana", sanoo toimitusjohtaja Paul Steele kansainvälisestä WWF:stä.

”WWF Suomi on tehnyt yhteistyötä Nokian kanssa jo vuodesta 2001. Sopimuksen laajeneminen globaaliksi kolme vuotta sitten ja sen jatkuminen seuraavalla kolmivuotiskaudella on yksi osoitus Nokian vahvasta sitoutumisesta ympäristötyöhön. Suomessa WWF ja Nokia aikovat yhteistyön puitteissa painottaa muun muassa energia- ja kierrätyskysymyksiä”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Timo Tanninen.

"Ympäristövaikutusten ymmärtäminen ja vähentäminen on tärkeää liiketoiminnassamme. Yhteistyö WWF:n kanssa on antanut meille arvokasta tukea ympäristöasioiden hallinnassa ja ympäristötietoisuuden lisäämisessä. Näin se on auttanut meitä varmistamaan, että ympäristöstä huolehtiminen on jokaisen nokialaisen asia", sanoo Nokian yhteistyösuhteista ja yhteiskuntavastuusta vastaava johtaja Veli Sundbäck.

Taustatietoa toimittajille:

Nokia on johtava langattoman viestinnän yritys, joka pyrkii edistämään langattoman teollisuudenalan kasvua ja kehittymistä. Sen tavoitteena on helpottaa ihmisten arkea tarjoamalla helppokäyttöisiä ja innovatiivisia tuotteita ja ratkaisuja, kuten matkapuhelimia, kuvaviestintä-, peli- ja mediasovelluksia. Nokia tarjoaa laitteita, ratkaisuja ja palveluita sekä operaattoreille että yrityksille.

WWF on yksi maailman suurimmista riippumattomista luonnonsuojelujärjestöistä. WWF:llä on aktiivinen toimistojen ja luonnonsuojeluhankkeiden verkosto ja lähes viisi miljoonaa tukijaa yli 100 maassa viidessä maanosassa. Perustamisestaan lähtien vuonna 1961 WWF on saavuttanut jatkuvasti huomattavia luonnonsuojelutuloksia. Tällä hetkellä WWF rahoittaa noin 2 000 luonnonsuojeluhanketta, ja sen palveluksessa on yli 4 000 työntekijää eri puolilla maailmaa. WWF:n tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden jatkuva väheneminen ja siten rakentaa tulevaisuus, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tähän tavoitteeseen WWF pyrkii suojelemalla luonnonvaraisia eliölajeja ja niiden luontaisia elinympäristöjä, edistämällä uusiutuvien luonnonvarojen kestävää käyttöä ja edistämällä saastuttamisen ja tuhlaavan kulutuksen vähentämistä.

One Planet Business -konsepti

One Planet Business -filosofian mukaan elinkeinoelämän on kannettava vastuunsa sekä ympäristökysymyksistä että tarvittavista muutoksista, jotta toimimme maapallon ekologisten reunaehtojen puitteissa. Tavoitteena on saada johtajat yhteiskunnallisen päätöksen teon alueelta, kuluttajajärjestöistä, sijoitusyhtiöistä, yrityksistä, tiedeyhteisöstä ja ympäristötieteistä tekemään yhteistyötä innovaatioiden edistämiseksi elinkeinoelämän avainsektorien alueilla.

Lisätietoja tiedotusvälineille:

Nokia, viestintä: puh. 07180 34900, sähköposti press.office@nokia.com
Kansainvälinen WWF: Moira O’Brien-Malone, puh. +41 22 364 9111, sähköposti mobrien@wwfint.org
WWF Suomi, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist (myös soittopyynnöt Timo Tanniselle), gsm 0400 425 666, sähköposti paivi.rosqvist@wwf.fi