Julkaistu

Öljyyntyneiden lintujen pesu- ja hoitoyksikkö käyttövalmis

WWF, Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö tiedottavat

Suomi on edelläkävijöiden joukossa öljyyntyneiden lintujen hoitamisessa, kun öljyonnettomuuksissa tahriintuneiden lintujen pesu- ja hoitoyksikkö vihittiin tänään käyttöön Porvoossa. Yksiköt vihki käyttöön ympäristöministeri Paula Lehtomäki. Yksikkö on ensimmäinen laatuaan maailmassa ja parantaa huomattavasti mahdollisuuksia auttaa öljyyntyneitä lintuja. Konttijärjestelmä on osa Itämeren öljyntorjuntavalmiuden parantamista.

Kolmesta kuljetuskontista koostuva yksikkö voidaan nopeasti siirtää maanteitse tai meritse öljyonnettomuuspaikan läheisyyteen antamaan ensiapua linnuille. Yksikössä pystytään käsittelemään noin 100-150 öljyyntynyttä lintua vuorokaudessa. Konttien varustelun suunnitteli työryhmä, jossa oli edustajia SYKEstä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja WWF:stä. Ryhmä käytti myös eläinlääkinnällisiä ja lintutieteellisiä asiantuntijoita. Kontit varusteli pesu-, hoito- ja kuivauslaitteilla suomalainen Oy Morehouse Ltd Rautalammilta.

Yksikkö on sijoitettu Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen yhteyteen Porvooseen. Laitos huolehtii siitä, että yksikkö on lähtövalmis ja se pystytään viivytyksettä siirtämään lähelle onnettomuuspaikkaa. Pelastuslaitoksen henkilöstöä on koulutettu pitämään yllä konttien teknistä käyttövalmiutta. WWF kouluttaa lintujen käsittelyssä, pesussa ja hoidossa tarvittavia vapaaehtoisia yhteistyössä SYKEn ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kanssa. Vapaaehtoiset öljyntorjujat toimivat näin viranomaisten tukena öljyonnettomuuksien jälkitorjunnassa.

Konteissa linnut pestään, kuivataan ja lääkitään

Yksi konteista on varustettu eläinlääkinnällisiä toimenpiteitä varten, toisessa kontissa linnut pestään ja kolmannessa kuivataan. Jos öljyyntyneitä lintuja on suuri määrä, hoitoon ottamisen perusteita ovat pääasiassa lajin uhanalaisuus ja kunto. Hoitoyksikössä linnun kunnon tarkistaa eläinlääkäri, ja hoitoon otetaan lähinnä ne linnut, joiden eloonjäämisen todennäköisyys on riittävä. Kaikki öljyyntyneet linnut tuodaan onnettomuuspaikalta hoitolaan, mutta osa niistä jouduttaneen lopettamaan turhien kärsimysten vähentämiseksi.

Öljy vahingoittaa linnun höyhenpeitteen rakennetta niin että se menettää vedenhylkivyyskykynsä. Lintuja pidetään hoidon ajan lämpiminä ja tarvittaessa niille annetaan nestettä ja ravintoa. Ennen vapauttamista linnut siirretään konteista ulkoaltaisiin, jossa niiden lopullinen kunto tarkistetaan. Yhden linnun hoito saattaa kestää pisimmillään 10-15 vuorokautta.

Viranomaisten ja vapaaehtoisten yhteistyötä

Suurimpien öljyvahinkojen torjunnasta vastaa Suomen ympäristökeskus SYKE, joka organisoi öljyyntyneiden lintujen pesun ja hoidon. Alueellinen pelastuslaitos vastaa öljyntorjunnasta omalla alueellaan. Kun lintukontteja tarvitaan, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos siirtää ne paikalle ja vastaa niiden teknisestä toimivuudesta. WWFn vapaaehtoiset tulevat SYKEn kutsusta paikalle ja huolehtivat linnuista koko niiden hoitojakson ajan. SYKEllä on ympärivuorokautinen ympäristövahinko- ja erityistilannepäivystys. Öljyonnettomuuden tapahduttua päivystäjä hälyttää tarvittaessa apuun lintuasiantuntijan, joka keskitetyn öljyntorjuntajohdon alaisuudessa huolehtii lintujen pelastustoimien aloittamisesta.

Lintukonttien hankintaan on käytetty noin 150 000 euroa. Suurin osa rahoituksesta, 125 000 euroa, saatiin öljysuojarahastosta, joka tukee varautumista öljyonnettomuuksiin. Ympäristöministeriön hallinnoimasta rahastosta on myönnetty lisäksi 7500 euroa eläinlääkinnällisiin erikoisvälineisiin. Varat öljysuojarahastoon kerätään perimällä öljysuojamaksua maahantuodusta ja Suomen kautta kuljetetusta raakaöljystä ja öljytuotteista.

Konttijärjestelmä on jo herättänyt kansainvälistä kiinnostusta

Tällä vuosituhannella suuria öljyonnettomuuksia on sattunut Ranskassa, Espanjassa, Australiassa, Etelä-Afrikassa ja Englannin kanaalissa. Itämerellä öljy on tahrinut lintuja etenkin Virossa ja Ruotsissa.

Aiemmin käytössä ei ole ollut linnuille ensiapuyksikköä, ja pesulat ja hoitolat on jouduttu perusta-maan esimerkiksi kouluihin ja urheiluhalleihin. Pelastustoimien aloittaminen mahdollisimman nopeasti vaikuttaa ratkaisevasti siihen, jäävätkö linnut henkiin. Konttien siirrettävyys takaa pelastustoimien nopean aloittamisen. Uutta yksikköä voidaan käyttää lintujen ensiapuun myös muissa Itämeren maissa ja kauempanakin.

Kansainvälistä kiinnostusta öljyyntyneiden lintujen teknisiä pesu- ja hoitoratkaisuja kohtaan on ollut Euroopan eri maissa, Yhdysvalloissa ja Brasiliassa.

Lisätietoja:

Lintujen hoitokonteista:
Ylitarkastaja Timo Asanti, Suomen ympäristökeskus, puh. 040 740 1597, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi
Pelastusjohtaja Olavi Liljemark, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos puh. 040 526 4870, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Konttien rahoituksesta:
Öljysuojarahaston pääsihteeri Merja Huhtala, ympäristöministeriö, puh. 0400 143 907, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Vapaaehtoisjoukoista:
Pääsihteeri Timo Tanninen, WWF Suomi puh. 040 574 9266,
etunimi.sukunimi@wwf.fi