Julkaistu

Panda-myyjät keräsivät 95 065,43 euroa uhanalaisten eläinten auttamiseen

Nyt suojellaan Kiinan pandoja

Panda-myynti on Kustannusosakeyhtiö Tammen vuonna 1999 aloittama toimintamuoto, jossa nuoret keräävät varoja WWF:n luonnonsuojelutyöhön tuoteluettelotilausten avulla. Panda-myynnin vuoden 2002 kohde-eläin on panda. Tuen avulla Suomen WWF tukee pandan salametsästyksen vastaisten valvontajoukkojen perustamista Lounais-Kiinaan Wanglangin luonnonsuojelualueelle.

Kovista rangaistuksista huolimatta salametsästys uhkaa edelleen isopandaa.

WWF oli ensimmäinen kansainvälinen ympäristöjärjestö, joka aloitti iso- eli jättiläispandan (Ailuropoda melanoleuca) suojelun Kiinassa yli 20 vuotta sitten. Tällä hetkellä WWF on Kiinan hallituksen virallinen yhteistyökumppani sen pandan suojeluohjelmassa, jonka ansiosta on jo perustettu yli 30 pandojen suojelualuetta. Kiinan hallitus on myös kieltänyt kaupalliset metsien hakkuut pandojen suojelualueilla.

Kaikkia pandan uhkia ei ole kuitenkaan nitistetty. Vuoden 1989 virallisen laskennan mukaan pandoja on jäljellä alle tuhat. "Salametsästys uhkaa pandoja, ja siksi kohdistamme avun sen vastaiseen toimintaan. Pandan turkki on niin himottu, että kovista rangaistuksista huolimatta salametsästäjät ottavat toisinaan riskin. Pandan turkista voidaan maksaa yli 200 000 euroa. Vielä suurempi ongelma on muiden lajien salametsästys suojelualueilla. Salametsästäjät pyytävät ansoin ja raudoin mm. karhuja ja myskihirviä, mutta usein julmiin pyyntivälineisiin astuukin panda – kohtalokkain seurauksin", suojelujohtaja Jari Luukkonen WWF:stä sanoo.

Myös pandojen elinalueiden pirstoutuminen teiden rakentamisen, ihmisasutuksen levittäytymisen ja hakkuiden takia on suuri ongelma: pandoja elää vain kuuden erillisen vuoristoalueen bambumetsissä Kiinan lounaisosissa. Panda tarvitsee lisää elintilaa, ja olemassa olevia alueita on yhdistettävä "bambukäytävin".

Ensi syksynä kerätään varoja aasiannorsujen auttamiseksi

"Panda-myynti toteutetaan aina syksyisin: se alkaa elokuussa ja jatkuu vuoden loppuun. Panda-myyntiin osallistuu nuoren lisäksi usein muukin perhe, sillä luonnonsuojelutyön tukeminen motivoi kaikenikäisiä", tuotepäällikkö Kati Rahikainen Tammesta sanoo.

Ensi syksynä panda-myyjät keräävät varoja aasiannorsujen auttamiseksi. Aasiannorsu (Elephas maximus) on Aasian suurin maalla elävä nisäkäs. Kauan sitten aasiannorsun elinalue ulottui lännessä Tigris-Eufratin jokialueelta läpi koko Himalajan etelänpuoleisen Aasian, idässä Kiinaan asti. Nykyisin aasiannorsut elävät pirstoutuneina kantoina suunnilleen samoilla seuduilla. Niiden levinneisyys ulottuu Etelä-Intiasta ja Sri Lankasta itään Assamin läpi Etelä-Yunnaniin Vietnamissa sekä etelässä Sumatralle ja Borneolle.

Nykyisin 38 000-49 000 yksilöä elää luonnonvaraisina. Arvioidaan, että Kaakkois-Aasian alueella elää noin 16 000 yksilöä vankeudessa. Ihminen rajoittaa norsun leviämistä muuttamalla niiden elinympäristöä. Myös salametsästys norsunluun ja muiden ruumiinosien takia on suuri ongelma. Vuonna 1990 arvioitiin, että Myanmarissa tapettiin 50 norsua viikossa.

Panda-myynnin tuella on autettu jo monia lajeja. Ensimmäisenä toimintavuotena kohdelajina oli sarvikuono, jolle kerättiin 42 000 euroa, vuonna 2000 oranki, jolle saatiin kasaan 52 000 euroa ja vuonna 2001 tiikeri, jolle kerättiin 76 000 euroa. Panda-myynnin tuella Nepalissa on käynnissä hanke, jossa kehitetään yhteisöperustaisia tiikerinsuojelumenetelmiä ja ehkäistään tiikerien salametsästystä. Orankeja puolestaan suojellaan Borneolla Kinabatangan-joen varrella. Hanke on ainutlaatuinen, koska siinä tutkitaan orankien selviytymistä hakkuin käsitellyissä metsissä, joissa valtaosa kannasta nykyisin elää. Aikaisemmin orankia on tutkittua vain luonnontilaisissa metsissä. Sarvikuonojen suojellakseen WWF on muun muassa tutkinut, miten lajin liikametsästykseen johtanut sarvien salakauppa toimii ja miten sen väylät voitaisiin katkaista. Maastoon on palkattu koulutettua henkilökuntaa valvomaan perustettuja suojelualueita.

Lisätietoja:
Tammi/tuotepäällikkö Kati Rahikainen, 040 722 6730; WWF/tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860.

Internet: www.panda-myynti.net, www.wwf.fi/ulkomaisetlajit

Liite tiedotteeseen: tietolaatikot pandasta ja aasiannorsusta

Panda:

 • Tieteellinen nimi: Ailuropoda melanoleuca
 • Kannan koko: Vajaa 1000 yksilöä
 • Elinalue: Länsi-Kiina
 • Ravinto: Bambun lehdet ja varret
 • Pituus: 120-190 cm
 • Paino: 85-125 kg; poikanen painaa syntyessään 90-160 g
 • Elinikä: Alle 20 vuotta
 • Lisääntyminen: Sukukypsyys 4-7 vuoden iässä, kantoaika 5 kk, poikasia yleensä yksi kerrallaan
 • Suurimmat uhkat: Elinalueiden häviäminen, salametsästys

Aasiannorsu:

 • Tieteellinen nimi: Elephas maximus
 • Kannan koko: 38 000-49 000 yksilöä luonnonvaraisina, 16 000 yksilöä vankeudessa
 • Elinalue: Etelä-Intiasta ja Sri Lankasta itään Assamin läpi Etelä-Yunnaniin Vietnamissa sekä etelässä Sumatralle ja Borneolle.
 • Ravinto: Pääravinto ruoho, lisäksi puiden kuori, juuret, lehdet, pienet taimet sekä viljelylajikkeet, kuten banaani, riisi ja sokeriruoko.
 • Pituus: 550-640 cm, säkäkorkeus 250-300 cm
 • Paino: Uros 2700-5000 kg, naaraat pienempiä
 • Elinikä: 60-70 vuotta
 • Lisääntyminen: Sukukypsyys 10 vuoden iässä, poikanen 4-5 vuoden välein, kantoaika 22 kk, poikasia yksi kerrallaan
 • Suurimmat uhkat: Elinalueiden häviäminen, salametsästys