Julkaistu

Pekka Haavistosta WWF Suomen uusi hallintoneuvoston puheenjohtaja

Kansanedustaja Pekka Haavisto on valittu WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Uuden puheenjohtajan kausi alkoi 1.7.2010. Hallintoneuvostossa ovat monipuolisesti edustettuina yhteiskunnan eri tahot, kuten tiede-, kulttuuri- ja yritysmaailma sekä poliittiset päättäjät.

Kansanedustaja Pekka Haavisto on valittu WWF Suomen hallintoneuvoston puheenjohtajaksi. Haavisto seuraa tehtävässään puheenjohtajana vuodesta 2006 lähtien toiminutta kansanedustaja Pertti Salolaista. Haavisto on ilahtunut valinnastaan kansainvälisen ympäristöjärjestön luottamustehtävään. ”Ympäristöasiat ovat tulleet pysyvästi kansainväliselle agendalle. Ne eivät enää ole marginaalisia, vaan vaikuttavat koko ihmiskunnan kehitykseen. Ympäristökriisien vaikutukset iskevät ensimmäisenä köyhimpiin kehitysmaihin”, Haavisto toteaa. ”WWF on kansainvälisenä kansalaisjärjestönä noussut yhä tärkeämmäksi vaikuttajaksi. Monet suomalaiset arvostavat ja tukevat WWF:n työtä, ja WWF tunnetaan Suomessa vahvana luonnonsuojelun puolestapuhujana.”

WWF:n hallintoneuvostossa ovat monipuolisesti edustettuina yhteiskunnan eri tahot, kuten tiede-, kulttuuri- ja yritysmaailma sekä poliittiset päättäjät. ”WWF:n toiminnan ydintä ovat yhteistyö eri toimijoiden kanssa sekä toiminnan perustaminen tutkittuun tietoon. Tämä näkyy myös uuden hallintoneuvoston kokoonpanossa. On hienoa, että hallintoneuvostossa on oman alansa huippuja”, sanoo WWF Suomen pääsihteeri Liisa Rohweder.

Hallintoneuvostoon valittiin uusiksi jäseniksi myös muun muassa Helsingin yliopiston kansleri, professori Ilkka Niiniluoto, UPM-Kymmenen johtaja Jussi Vanhanen, Suomen Kulttuurirahaston yliasiamies, dosentti Antti Arjava, kansanedustaja Leena Harkimo ja kansanedustaja Kimmo Tiilikainen.

WWF:n hallintoneuvostoon kuuluu kahdestakymmenestä kolmeenkymmeneen jäsentä. Jäsenten toimikausi on kolme toimintavuotta kerrallaan. Hallintoneuvosto muun muassa päättää WWF:n tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hyväksyy WWF:n toimintakertomuksen ja -suunnitelman sekä valitsee WWF:n hallituksen. Hallituksessa on kuudesta kahdeksaan jäsentä, joista enintään puolet voi olla hallintoneuvoston jäseniä. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Helsingin yliopiston biotieteellisen tiedekunnan dekaani ja kaupunkiekologian professori Jari Niemelä.

Lisätietoja:
WWF Suomi, pääsihteeri Liisa Rohweder, gsm 040 840 7461

WWF Suomen hallintoneuvosto 1.7.2010–30.6.2011

WWF Suomen hallitus 1.7.2010–30.6.2011

WWF Suomi on osa kansainvälistä WWF-verkostoa, joka työskentelee maailman ainutlaatuisimpien luontokokonaisuuksien ja uhanalaisimpien lajien pelastamiseksi. WWF:n tavoitteena on maapallo, jossa ihmiskunta elää sopusoinnussa luonnon kanssa. Tavallisten ihmisten lahjoitukset mahdollistavat WWF:n työn. Erilaisia tukitapoja internetissä: www.wwf.fi/tue_toimi.