Julkaistu

Pingviinit vaarassa lämpenevässä ilmastossa

WWF:n uusi raportti osoittaa, että Etelämantereen pingviinikannat ovat vaarassa ilmastonmuutoksen takia. Raportti Antarctic Penguins and Climate Change, osoittaa että uhat Etelämantereen neljälle pingviinikannalle – jää-, keisari-, myssy- ja valkokulmapingviineille – kasvavat kovaa vauhtia. Toisten lisääntymisalueet ovat vaarassa ilmaston lämpenemisen takia, toisilla ravinto vähenee, kun ilmastonmuutos ja liikakalastus yhdessä uhkaavat kalakantoja.

"Raporttimme osoittaa, että ilmastonmuutos uhkaa yhä useampia lajeja. Balin ilmastokokoukseen nyt saapuneiden ministerien on kyettävä sopimaan sitovista rajoista kasvihuonekaasupäästöille", sanoi WWF:n kansainvälinen pääjohtaja James Leape tänään.

Etelämantereen niemimaa lämpenee viisi kertaa nopeammin kuin maapallo keskimäärin. Etelämantereen niemimaan länsipuolisen merialueen jääpeite on vähentynyt noin 40 % verrattuna 26 vuoden takaiseen tilaan. Tämän takia myssypingviinien (Pygoscelis antarcticus) pääravinnon merikrillin kannat ovat huvenneet. Ravinnonsaannin vaikeutuminen on paikoin johtanut myssypingviinien poikaskuolleisuuden kasvuun, niin että niiden kannat ovat pienenneet jopa yli puolella Myös valkokulmapingviinien (Pygoscelis papua) kannat ovat alentuneet, sillä liikakalastuksen takia niiden luontaiset ravinnonlähteet ovat vähentyneet ja ne joutuvat käyttämään merikrilliä ravintonaan.

Keisaripingviinien (Aptenodytes forsteri) kannat ovat joillain alueilla pienentyneet puoleen viimeisen 50 vuoden aikana. Kohonneet talvilämpötilat ja kovemmat tuulet merkitsevät sitä, että keisaripingviinit joutuvat kasvattamaan poikasensa yhä ohuemmalla jäällä. Koska jää sulaa ja hajoaa yhä aiemmin keväällä, yhä suurempi määrä munia ja poikasia huuhtoutuu mereen.

Etelämantereen niemimaan luoteisosissa ilmaston lämpeneminen on ollut dramaattisinta. Siellä jääpingviinien (Pygoscelis adeliae) kannat ovat pienentyneet 65 % viimeisen 25 vuoden aikana. Ravinnonsaanti on vaikeutunut jääpeitteen vähenemän takia, ja lisäksi jääpingviineitä lämpimämpää ilmastoa suosivat myssy- ja valkokulmapingviinit ovat levittäytyneet jääpingviinien alueille. Lämpeneminen johtaa myös lumisateiden lisääntymiseen jääpingviinien alueella, mikä vaikeuttaa jääpingviinien elämää: ne tarvitsevat lumetonta maata ja jäätä poikastensa kasvattamiseen.

WWF tuotti raportin Antarctic Penguins and Climate Change, yhteistyössä Dr David Ainleyn kanssa, joka on jääpingviineihin ja ilmastonmuutokseen erikoistunut tutkija. Lisää tietoa aiheesta on internetissä osoitteessa www.penguinscience.com.

WWF:n päivittäiset raportit Balin ilmastokokouksesta ovat nähtävissä internetissä.

Lisätietoa: WWF:n delegaatio Balin ilmastokokouksessa:
Martin Hiller, viestintäpäällikkö, WWF:n kansainvälinen ilmasto-ohjelma
Tel: +62813 1875 9492