Julkaistu

Ponneton EU ja ryhmä muita maita hidastaneet YK:n ilmastoneuvotteluja

YK:n ilmastokokouksessa Puolan Poznanissa päästiin pieniä askeleita eteenpäin. Hallitukset onnistuivat sopimaan työohjelmasta, jonka avulla keskusteluista päästään siirtymään todellisiin neuvotteluihin ensi vuonna. Myös sopeutumisrahaston toiminnallistamisesta odotetaan myönteistä neuvottelutulosta. Neuvottelut ovat kuitenkin edenneet hyvin hitaasti ja takkuillen.

Poznanissa sovittiin, että teollisuusmaat ilmoittavat vuoden 2020 päästövähennystavoitteistaan ensi vuoden alkupuolella. Kehitysmaat ovat vedonneet teollisuusmaita sitoutumaan IPCC:n määrittelemiin 25-40 prosentin päästövähennyksiin vuoden 1990 päästötasoon verrattuna. WWF toivoo, että teollisuusmaat tekevät näin ja osoittavat maailmalle, että ne ovat valmiita kantamaan vastuun ilmastonmuutoksen torjumisesta.

WWF on kuitenkin pettynyt kokoukseen, koska neuvottelut ovat edenneet hyvin hitaasti ja takkuillen. Tämä luo luo lisäpaineita ensi vuoden neuvotteluille, jotta uudesta ilmastosopimuksesta voitaisiin saavuttaa yhteisymmärrys Kööpenhaminassa joulukuussa 2009. Syy laihoihin tuloksiin on ollut EU:n johtajuusaseman lopahtaminen ja muiden teollisuusmaiden haluttomuus edistyä neuvotteluissa.

”Todelliset johtajat olivat tervetulleita tulemaan esiin ja osoittamaan, että finanssi- ja ilmastokriisi voidaan korjata yhdessä. Sen sijaan teollisuusmaat puhuivat Poznanin parrasvaloissa lämpimästi ilmastonsuojelun puolesta, osoittamatta kuitenkaan maidensa konkreettista sitoutumista ja tekoja vaarallisen ilmastonsuojelun torjumiseksi. Teollisuusmaiden on todella ryhdistäydyttävä omissa päästövähennystoimissaan sekä sitouduttava sen lisäksi kehitysmaiden auttamiseen rahoituksen ja teknologian muodossa. Muuten on hyvin epätodennäköistä, että uusi ilmastosopimus syntyy.” sanoo WWF:n kansainvälisen ilmastokampanjan johtaja Kim Carstensen.

Kehitysmaat saapuivat Poznaniin rakentavassa hengessä, tehden useita ehdotuksia uuden ilmastosopimuksen rakennuspalikoiksi. Vastakohtana Kanada, Japani, Venäjä, Australia ja Saudi-Arabia ovat jarruttaneet neuvotteluja avoimesti. Odotukset Euroopan johtoroolille olivat suuret, kun USA pysytteli neuvotteluissa sivuroolissa hallinnon vaihtumisen takia. Toivo EU:n suhteen mureni, kun ilmasto- ja energiapaketti vesittyi Brysselissä EU:n huippukokouksessa. Euroopan johtajat eivät valitettavasti kyenneet näkemään puhtaan teknologian kehittämistä talouden elvyttämisen keinona.

”Kun teollisuusmaat eivät vastanneet kehitysmaiden avunpyyntöihin ja ehdotuksiin, heidän pettymyksensä oli silminnähtävä. Jotta kansainvälinen ilmastosopimus voidaan saavuttaa, pitää jokaisen teollisuusmaan, myös Suomen, näyttää pikaisesti odotettua sitoutumista. Suomessa on sitouduttava kiireesti vähintään 30 prosentin päästövähennyksiin, sekä osoitettava käytönnön tasolla valmiutta kehitysmaiden auttamiseen rahoituksen ja teknologiayhteistyön muodossa.” toteaa ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen Poznanista.

Kim Carstensen lisää ”Neuvottelujen laihoista tuloksista huolimatta onnistuminen Kööpenhaminassa on vielä mahdollista. Teollisuusmaiden on nyt osoitettava johtajuutta, jotta globaali ilmastokatastrofi saadaan torjuttua.”

Lisätietoja:
ilmasto-ohjelman päällikkö Karoliina Auvinen, 050 3305418, etunimi.sukunimi@wwf.fi
Christian Teriete, +48 793 489 334 (Poznan),