© Panu Kunttu/WWF
Julkaistu

Puustoiset perinneympäristöt kuntoon laiduntamalla

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueelle halutaan luoda toimintaverkosto, joka edistää puustoisten perinneympäristöjen hoitoa luonnonlaiduntamisella. WWF Suomen ja Tapion hankkeessa lisätään metsänomistajien ja laiduneläinten omistajien yhteistyötä. Tavoitteena on, että metsänomistaja saa mailleen perinneympäristöjä hoitavia eläimiä samalla kun eläintenomistaja saa laidunalueen eläimilleen. Hanke on osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa METSO:a.

Puustoisia perinneympäristöjä ovat erilaiset metsän ja niityn välimuodot kuten metsälaitumet, hakamaat ja lehdesniityt. Niille on tyypillistä harva puusto ja niittymäiset kasvillisuuslaikut. 1960-luvulla metsälaitumia oli Suomessa vielä yli miljoona hehtaaria, mutta niiden määrä on sen jälkeen romahtanut muutamaan tuhanteen hehtaariin. Tähän on vaikuttanut maatalouden muutos sekä laiduntamisen ja niittämisen loppuminen. Metsälaitumien taantuminen on vakava ongelma Suomen luonnon monimuotoisuudelle. 

- Ilman aktiivista hoitoa puustoiset perinneympäristöt häviävät ja samalla menetämme merkittävän osan luonnon monimuotoisuutta. Näissä elinympäristöissä elää lukuisia uhanalaisia lajeja, joiden suojelu edellyttää hoitotoimien aloittamista monilla uusilla kohteilla, painottaa WWF Suomen metsäasiantuntija Panu Kunttu

Perinneympäristön perustamiseen voi hakea ei-tuotannollista investointitukea ja hoitoon maatalouden ympäristötuen erityistukea. Molempiin hakuaika on keväällä. Tukia voivat hakea maanviljelijät ja rekisteröityneet yhdistykset. 

Apua perinneympäristön perustamiseen ja hoitoon 

Hankkeessa tullaan tarjoamaan käytännönläheistä neuvonta-apua puustoisten perinneympäristöjen perustamiseen ja hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Tarkoituksena on laatia luonnonlaitumilla tuotetulle lihalle ekologiset kestävyyskriteerit, jotka voivat edistää luonnonlaidunlihan tunnettuutta ja kysyntää. Tämä voi parantaa laidunyrittäjien toiminnan kannattavuutta sekä edistää toiminnan jatkuvuutta. Maaseutumatkailuyrittäjille hoidetut puustoiset perinneympäristöt sekä laiduntavat eläimet tuovat lisäarvoa. 

- Moni metsänomistaja muistaa ajan, jolloin lehmät olivat tuttu näky metsissä.  Tavoitteenamme on palauttaa perinteisiä kulttuuri- ja maisema-arvoja sekä parantaa ympäristön tilaa ja viihtyisyyttä, kertoo metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila Tapiosta. 

Puustoisten perinneympäristöjen tilaa tehdään tunnetuksi myös mallikohteiden avulla. Lisäksi WWF järjestää kohteilla talkooleirejäjoiden tarkoituksena on auttaa kohteiden ensiraivauksessa ja esimerkiksi aitojen rakentamisessa. 

Lisätietoja:

WWF Suomi, metsäasiantuntija Panu Kunttu p. 050 305 5086, panu.kunttu@wwf.fi

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio, metsäneuvonnan asiantuntija Airi Matila p. 020 772 9058, airi.matila@tapio.fi

Hankkeen Internet-sivut ovat osoitteessa http://www.metsalaidun.fi 

METSO-ohjelma http://www.metsonpolku.fi