Julkaistu

Rauhalliset lepäilyalueet tärkeitä hylkeille

WWF:n mielestä hylkeiden suojelualueet on perustettava ympäristöministeriön esityksen mukaisesti. "Rauhalliset lepäilyalueet ovat tärkeitä harmaahylkeille, sillä kokoontuminen tietyille lepäilyluodoille kuuluu olennaisesti niiden lajikäyttäytymiseen. Ympäristöministeriön esityksessä on otettu huomioon eri tahojen näkemykset. Jos esitystä karsitaan, sillä ei enää ole käytännön merkitystä hylkeiden kannalta", sanoi WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja Antti Halkka tänään lehdistöretkellä Porvoon edustalle suunnitellulle suojelualueelle.

Valtioneuvosto käsittelee torstaina ympäristöministeriön esitystä seitsemän suojelualueen perustamisesta Suomen rannikolle. Asiaa käsiteltiin kesäkuussa, jolloin maa- ja metsätalousministeri otti sen pöydälle.

Suurin osa Itämeren harmaahylkeistä kerääntyy kesäajaksi vain muutamalle kymmenelle luodolle tai luotoryhmälle. Suojelualueiden määrää ei WWF:n mukaan tule karsia, koska esitys kattaa vain Manner-Suomen kaikkein tärkeimmät harmaahyljeluodot Suomenlahdella, Saaristomerellä ja Pohjanlahdella.

Suojeltavaksi esitettyjen kohteiden suojelumääräysten tulee myös olla riittävän tiukat, jotta ne turvaavat hylkeiden häiriöttömän oleskelun luodoilla. WWF:n mukaan liikkuminen luotojen ympärillä on kiellettävä mieluiten meripeninkulman (1852 m) etäisyydellä.

WWF korostaa, että hylkeet tarvitsevat lepäilyalueiden rauhaa vuoden ympäri, sillä esimerkiksi veneily luotojen välittömässä läheisyydessä häiritsee niitä pahoin.

Ahvenanmaa rauhoitti keskeisen hyljeluotonsa Kökarin ulkopuolella jo vuonna 1998. Myös Ruotsissa hylkeiden suojelualueverkosto on edustava, siihen kuuluu 23 aluetta. "Myönteiset kokemukset sekä Ruotsista että Ahvenanmaalta puoltavat hylkeiden suojelualueiden perustamista. Yksikään asiantuntijataho, esimerkiksi hyljetutkija, ei myöskään ole vastustanut esitystä", Halkka toteaa.

Itämeren suojelukomissio HELCOM esitti suojelualueiden perustamista jo vuonna 1988 antamassaan suosituksessa. Nyt perustettavaksi esitettyjen suojelualueiden maa- ja vesialueet kuuluvat valtiolle, ja eräät niistä on hankittu nimenomaan hylkeiden suojelualueiksi. Alueet ovat myös mukana Suomen Natura 2000 -verkostossa, johon ne on otettu mukaan harmaahylkeiden suojelukohteina. Suojelualueiden perustaminen on ollut vireillä jo vuosia, ja esitys on alun perin tehty WWF:n hyljetyöryhmän esityksen perusteella.

Hylkeensuojelualueiden perustaminen on WWF:n mukaan myös olennainen osa Itämeren luonnon monimuotoisuuden turvaamista. Tavoite kuuluu WWF:n Operaatio Merenneitoon, suurkampanjaan Itämeren puolesta.

Lisätietoja:

Antti Halkka, WWF:n hyljetyöryhmän puheenjohtaja, puh. 040 700 6582,
meriasiantuntija Anita Mäkinen, WWF, puh. 040 527 1425

Saatavilla: Kartta suunnitelluista suojelualueista, kartta Sandkallan-Stora Köllhällenin alueesta, kuvia ao. alueesta ja hylkeistä. Tilaukset: tiedottaja Laura Saarilahti, 040 556 9860.

Huom.! Myös Lehtikuvalla on kuvia lehdistöretkestä.