Julkaistu

Ruotsalainen viljelijäpari on tänä vuonna Itämeren ympäristöystävällisin

WWF myönsi tänään ruotsalaisille Håkan ja Teri Lee Erikssonille Itämeren ympäristöystävällisimmän viljelijän palkinnon. Vuosittain järjestettävän kilpailun tarkoituksena on innostaa Itämeren alueen viljelijöitä torjumaan aktiivisesti rehevöitymistä. Kilpailun järjestäjiä ovat WWF, ruotsalainen Swedbank, Itämeren viljelijöiden ympäristöfoorumi ja Itämeren alueen viljelijäjärjestöt (Suomessa MTK).

Kansainvälinen tuomaristo valitsi ruotsalaisen pariskunnan voittajaksi seitsemää eri Itämeren maata edustavien ehdokkaiden joukosta. Ehdokkaat olivat kukin voittaneet oman maansa kansallisen kilpailun. Koko kilpailun voittajina ruotsalaiset saavat tunnustuksena Swedbankin lahjoittaman 10000 euron palkinnon.

”Olemme ilahtuneita ja ylpeitä valinnasta Itämeren vuoden viljelijöiksi. Palkinto innostaa kaikkia, jotka työskentelevät maatiloilla. Olemme vakuuttuneita, että monet ympäristöystävälliset menetelmät mukautuvat helposti perinteisiin maanviljelykäytäntöihin”, sanovat Håkan ja Teri Lee Eriksson Wiggebyn tilalta. ”Palkinnon voittajina toivomme, että myös muut innostuvat kehittämään uusia menetelmiä ja saavuttavat entistä parempia tuloksia ympäristöystävällisessä viljelyssä.”

Itämeri on yhä yksi maailman uhatuimmista merialueista. Suurin yksittäinen uhka Itämeren hyvinvoinnille on maatalouden valumista johtuva rehevöityminen.

”Paras ratkaisu ongelmaan olisi tukea ympäristön paremmin huomioon ottavaa viljelyä ja maankäyttömuotoja”, sanoo Mats Abrahamsson, WWF:n Itämeri-verkoston johtaja. ”Tällä palkinnolla haluamme tukea maanviljelijöitä, jotka todella pyrkivät ratkaisemaan ongelman.”

Itämeren vuoden viljelijä -palkinnon päämääränä on myös tuoda julkisuuteen parhaat Itämeri-ystävälliset viljelykäytännöt ja antaa tunnustusta viljelijöille, jotka ovat kehittäneet omaperäisiä ideoita vähentää valumia tiloiltaan.

WWF:n järjestämä palkintojenjakotilaisuus pidetään kansainvälisen Itämerikonferenssin ”A greener agriculture for a bluer Baltic Sea” yhteydessä Helsingissä.

Tuomaristo valitsi Håkan ja Teri Lee Erikssonin voittajiksi, koska ”he ovat omistautuneet osoittamaan, miten nykyaikainen maatila voi ympäristömenetelmiä hyödyntäen vähentää typpi- ja fosforipäästöjä. He ovat hyödyntäneet nykyaikaisia ja innovatiivisia tekniikoita ja todistaneet järjestelmällisen dokumentoinnin avulla ravinnekadon vähentyneen merkittävästi. Tuomariston näkemyksen mukaan Erikssonit ovat ottaneet huomattavan harppauksen Itämeren suojelutyössä. Heidän käyttämiänsä menetelmiä voidaan soveltaa useilla samankaltaisilla tiloilla Itämeren alueella.”

Erikssonit harjoittavat Wiggebyn tilallaan perinteistä kasvinviljelyä 600 hehtaarilla. Soveltamalla sekä nykyaikaisia että perinteisiä tekniikoita he ovat kehittäneet ympäristöä suojelevia menetelmiä, jotka vähentävät maatalouden valumia. Maatila muun muassa käyttää lannan ja lannoitteiden levityksessä automaattista typpisensoria, joka annostelee ravinteet niiden tarkan tarpeen mukaan. Näin sovitetaan lannoitteiden ja lannan levitysmäärät sekä vuosittain että pellon eri osien vaihteleviin olosuhteisiin ja tarpeisiin.

Nurmiviljely on laajasti käytössä osana viljelykiertoa ja fosforin kulkeutumista vesistöihin estetään laskeutusaltaiden avulla. Kaikkia Wiggebyn tilalla hyödynnettyä menetelmiä on dokumentoitu 1990-luvulta alkaen. Menetelmistä on kerätty suuri tietokanta, jota voi hyödyntää tehokkaasti sekä valvonnassa että analyysien teossa.

”Itämeri on yksi tärkeimmistä ympäristöprojekteistamme. On myönteistä, että Itämeren vuoden viljelijä -kilpailu on niin laajalti arvostettu. Toivon, että voimme jatkaa työskentelyä tässä kilpailussa ja luoda Itämeren alueen maataloudesta ekologisesti kestävämmän”, sanoo johtaja Claes Fagerström Swedbankista.

Lisätietoja:
Mats Abrahamsson, WWF:n Itämeri-ohjelman johtaja, puh. +46 705 821 499
Sampsa Vilhunen, meriohjelman päällikkö, WWF Suomi, puh. +358 40 550 3854
Claes Fagerström, johtaja, Swedbank, puh. + 46 8 585 910 71

Lisää tietoa:
Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto-verkkosivut

Itämeren viljelijöiden ympäristöpalkinto Heikkilän tilalle (WWF:n tiedote 2.11.2010)

Kuvia:
Kilpailun voittaja Håkan Eriksson, kuvaaja Camilla McCarthy / WWF (jpg-tiedosto, 3,28 Mt)
Kilpailun voittajapari Håkan & Teri Lee Eriksson, kuvaaja Camilla McCartjy / WWF (jpg-tiedosto, 2 Mt)