Julkaistu

Säilykepurkit pysyvät poissa Suomenlahdelta vain PSSA-luokituksen ja siihen liittyvien lisämääräysten avulla

Öljyntorjuntavalmiutta nostettava edelleen

Ympäristöjärjestö WWF vaatii Suomelta suurempaa aktiivisuutta, jotta Suomenlahden kansainvälisille aluevesille saadaan PSSA-luokitus eli erityisen herkän merialueen asema ja siihen liittyvät tiukat erityismääräykset. Vain siten Stemnitsan kaltaiset talvioloihin sopimattomat alukset ja yksirunkotankkerit voidaan kieltää Suomenlahdella nopeutetulla aikataululla. WWF käynnisti aiheesta Pandapassi-kampanjan internetissä.

Pandapassi-kampanjaan voi osallistua osoitteessa http://passport.panda.org/go.cfm?id=12

Päätökset PSSA:sta (Particularly Sensitive Sea Area) ja siihen liittyvistä erityismääräyksistä tehdään kansainvälisessä merenkulkujärjestössä IMO:ssa. Suomi valmistelee esitystä siitä, että Itämeri saisi erityisen herkän merialueen aseman. Tämä ei kuitenkaan automaattisesti mahdollista erityissäädöksiä kuten yksirunkotankkerien kieltämistä tai yhteistä jääluokitusta. Ne on anottava erikseen PSSA-statuksen kanssa.

WWF:n mukaan Suomen on oltava nykyistä aktiivisempi, jotta esimerkiksi Suomenlahdelle saadaan tällaiset erityissäädökset. Koska kansainvälisiä vesiä koskeviin säädöksiin liittyvät anomukset on tultava merialueen kaikilta ympärysvaltioilta, tämä edellyttää Suomenlahden osalta yhteishakemusta IMO:lle Viron ja Venäjän kanssa. "Jotta se saadaan aikaiseksi, Suomen on systemaattisesti käytettävä kaikki mahdolliset keinot kahdenkeskisistä neuvotteluista EU-korttiin", sanoo WWF:n meriasiantuntija Anita Mäkinen.

Marraskuisen Prestige-aluksen onnettomuuden jälkeen WWF vaati Suomen hallitusta edistämään PSSA:ta ja siihen liittyviä erityismääräyksiä. Tällöin liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasi totesi, että Suomenlahdella vuonna 2004 käyttöön otettava VTMIS-alusliikenteen ohjausjärjestelmä riittää öljyonnettomuuden ehkäisyn tehostamiseen. WWF huomauttaa, että VTMIS pienentää törmäysriskiä, mutta ei estä "säilykepurkkien" liikennöintiä Suomenlahdella. Vain PSSA:han liittyvät erityismääräykset voivat tehdä sen lähivuosina.

Pandapassi-kampanjassa öljyturvallisuudesta huolestuneet kansalaiset voivat lähettää sähköposteja pääministeri Paavo Lipposelle ja liikenne- ja viestintäministeri Kimmo Sasille osoitteessa http://passport.panda.org/go.cfm?id=12

Seuraavassa hallitusohjelmassa on panostettava öljyntorjuntavalmiuden nostamiseen

Alue Espanjan rannikolla, jolla Prestige-aluksesta vuosi öljyä, vastaa koko Suomenlahden rannikkoa Venäjän rajalta Saaristomerelle. Stemnitsan ja sen kaltaisten alusten mahdollinen öljyturma aiheuttaisi vieläkin suuremman tuhon, jonka torjuntaan Suomenlahden olemassa oleva ja lähiaikoina käyttöön otettava öljyntorjuntakapasiteetti ei riitä alkuunkaan.

"Ihmettelemme, että näin suuren luokan ympäristökysymys ei ole toistaiseksi ollut esillä vaalikeskusteluissa. Tarkoittaako tämä sitä, että öljyonnettomuuden ehkäisy ja torjunta ei ole pääpuolueille tärkeää eikä asiaa niin ollen oteta seuraavaan hallitusohjelmaan", Mäkinen ihmettelee.

WWF vaatikin, että seuraavan hallituksen ohjelmaan sisältyy öljyntorjuntavalmiuden parantaminen erityisesti Suomenlahdella: on hankittava uusia öljyntorjunta-aluksia ja puhdistuskalustoa.

Lisätietoja:

meriasiantuntija Anita Mäkinen, (09) 7740 1035, 040 527 1425, viestintäpäällikkö Päivi Rosqvist, (09) 7740 1040, 0400 425 666