Julkaistu

Santahaminan luontoaarteet suojeltava hakkuilta

Helsingissä sijaitsevan Santahaminan saaren arvokkaita metsiä uhkaavat hakkuut. Metsät omistava Senaatti-kiinteistöt on tilannut Metsähallitukselta alueelle hakkuusuunnitelman. Vanhat metsät halutaan uudistaa, mikä tarkoittaa alueen ottamista talousmetsäkäyttöön. Saaressa on keski-iältään yli 100-vuotiaita männiköitä ja kuusikoita noin 200 hehtaaria.

Santahaminan itä- ja eteläosan luonto on tähän asti säästynyt metsänhoidolta, roskaantumiselta ja kulumiselta. Puolustusvoimat on pitänyt alueen luonnon rauhassa. Viimeiset harvennushakkuut Santahaminassa tehtiin 1880-luvulla. Saaren metsät ovat säilyttäneet alkuperäisen monimuotoisuutensa ja rakenteensa. Pääosa saaren rantavyöhykkeestä on koskemattomia, runsaspuisia ja -lajisia rantalehtoja, joissa on paljon lahopuita.

Santahaminan luonto on monimuotoinen. Saaresta löytyy hietikkoinen merenlahti Riviera, kalliometsiä, hietikkoalue Sahara, aarniometsää, lehtoja, korpia ja kluuvijärvi. Itä- ja eteläpuolen rannat ovat rakentamattomat eikä metsissä ole polkuja. Ei uskoisi, että Helsingin keskustaan on vain muutama kilometri.

On erikoista, ettei näin laaja luonnontilainen alue näin lähellä Helsinkiä ei ole millään lailla suojeltu. Santahaminan luontoarvoja ei ole edes selvitetty kattavasti. Alustavien kartoitusten perusteella alueella on huomattavaa merkitystä muun muassa perhosille, lepakoille, linnustolle ja saaren keskiosan hietikkoalue Saharan paahdelajistolle. Sijaintinsa kannalta Santahamina on erinomainen opintokäyntikohde opiskelijoille ja koululaisryhmille.

Rivieralle ja sitä ympäröiville metsäalueille, Saharan hietikolle sekä Kissa- ja Likolammen ympäristön lehdoille tulee saada arvoisensa luonnonsuojelustatus. Nyt on hyvä hetki tehdä helppo ja viisas päätös ja säilyttää Santahaminan luontoarvot tulevien sukupolvien aarreaitaksi.


Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, puheenjohtaja Leena Sjöblom
Helsingin seudun lintutieteellinen yhdistys, puheenjohtaja Juhani Rinne
Luonto-Liitto, puheenjohtaja Minttu Massinen
Luonto-Liiton Uudenmaan piiri, puheenjohtaja Sofia Virtanen
Suomen luonnonsuojeluliitto, toiminnanjohtaja Eero Yrjö-Koskinen
WWF Suomi, suojelujohtaja Jari Luukkonen


Kartta ja metsäkuvia alueesta: www.santahamina.fi
Lisätietoja: Luonto-Liiton Uudenmaan piirin aluesihteeri Petro Pynnönen, puh. (09) 446 313, 0400 817 125 tai lup@luontoliitto.fi