Vuoret ja taivas © Global Warming Images / WWF-Canon
Julkaistu

Sata kertaa kuuhun ja takaisin – suomalaiset toimistot vähensivät ennätysmäärän kasvihuonekaasupäästöjä

Suomen WWF Green Office -toimistot säästivät viime vuonna yhteensä 13 130 tonnia kasvihuonekaasupäästöjä aiempaan vuoteen verrattuna. Saman verran päästöjä syntyisi automatkasta, joka ulottuisi sata kertaa kuuhun ja takaisin. Säästö on lähes kaksinkertainen edellisen vuoden tuloksiin verrattuna ja suurempi kuin milloinkaan aikaisemmin. WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille.

”Tulokset ovat häkellyttävän upeat! Monet toimistot ovat tehneet ympäristötyötä jo pitkään ja onnistuvat siitä huolimatta pienentämään kulutustaan joka vuosi. Toimivasta ympäristöjärjestelmästä on poikkeuksetta hyötyä organisaatioille myös taloudellisesti. Vuoden mittaan säästöt kumuloituvat, viivan alle jää enemmän euroja ja luonto kiittää”, Green Office -päällikkö Helka Julkunen WWF:stä sanoo.

Sähkön osuus säästöstä on 70 %. Sähkönkulutuksesta aiheutui 9 250 tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä kuin vuotta aiemmin. Yhteensä toimistot vähensivät sähkönkulutusta lähes 13 000 000 kWh, mikä tarkoittaa jopa 800 000 euron säästöä. Summa vastaa noin 250 suomalaisen kuukausipalkkaa.

”Kestävän tulevaisuuden turvaamiseen tarvitaan biotalouden ja uusiutuvan energian lisäksi myös energiatehokkuutta ja energian säästöä. Viikon kampanja ei riitä, vaan työn on oltava jatkuvaa ja pitkäkestoista. Energiaviisaat teot, energiatehokkaat laitteet sekä toimistojen siirtyminen monitoimitiloihin tehostavat sähkönkäyttöä”, Julkunen kertoo.

Jokainen Green Office -toimiston työntekijä säästi sähköä keskimäärin 180 kWh. Tuolla määrällä lämmittäisi saunan 23 kertaa. Päästöjen vähenemiseen vaikuttaa myös se, että moni Green Office -toimisto on siirtynyt käyttämään vihreää sähköä, josta ei laskennallisesti synny hiilidioksidipäästöjä. Vihreä sähkö tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla, kuten tuuli- tai aurinkovoimalla tai biopolttoaineilla.

”Erilaisia sähkölaitteita on käytössä entistä enemmän, joten energiapiheillä työtavoilla on suuri merkitys. Tulokset osoittavat, miten suuri yhteisvaikutus pienistäkin teoista syntyy. Keinot ovat helppoja: läppäri nukkumaan lounaan ajaksi ja viimeinen sammuttaa valot. Asenne ratkaisee. Hyvät ohjeistukset ja henkilöstön motivoiminen ympäristöystävällisiin tekoihin vaikuttavat lopputulokseen”, Julkunen kertoo.

WWF Green Office on ympäristöjärjestelmä toimistoille. Suomessa on tällä hetkellä 170 Green Office -organisaatiota, joissa työskentelee yhteensä yli 63 000 työntekijää.

Lisätietoja:

Green Office -ohjelma: Helka Julkunen, Green Office -päällikkö, WWF Suomi, 040 531 0555, helka.julkunen@wwf.fi

Vuosiraportoinnin tulokset: Maiju Sirviö, yritysyhteistyön asiantuntija, WWF Suomi, 040 350 6441, maiju.sirvio@wwf.fi

www.wwf.fi/greenoffice

Taustatietoja:

Vuosiraportoinnin avulla seurataan WWF Green Office -verkoston ympäristötoiminnan tuloksia. Vuosiraportointi koskee Green Office -toimistoja, joiden ympäristöjärjestelmä on tarkastettu ja joille on myönnetty Green Office -merkin käyttöoikeus. Suomessa 156 organisaatiota raportoi kalenterivuoden 2014 kulutusluvut WWF:lle. Tulokset on laskettu vertailemalla toimistojen vuoden 2014 tietoja vastaaviin tietoihin vuodelta 2013. Yhteenveto on koottu Ilmastolaskuriin ja Kulutustapamittariin tallennetuista tiedoista (wwf.fi/ilmastolaskuri, wwf.fi/kulutustapamittari). Säästöjä vastaavat havainnollistavat esimerkit perustuvat WWF:n Ilmastolaskuriin.

Tärkeimmät Green Office -vuosiraportoinnin indikaattorit:

Indikaattori

Päästömuutos

Päästömuutos prosentteina

Kulutusmuutos

Sähkö

- 9 253 tCO2

- 19,5 %

- 12 950 000 kWh

Lämpö

- 5 684 tCO2

- 17,9 %

- 19 129 300 kWh

Henkilöliikenne

+ 1 850 tCO2

+ 6,1 %

 

Paperi

+ 14 tCO2 ekv

+ 0,8 %

+ 16 727 900 arkkia

Jäte

- 57 tCO2 ekv

- 2,8 %

+ 120 446 kg

Vedenkulutus

 

 

+ 11 864 m3

Yhteensä

-13 130 tCO2

 

 

Yhteenveto raportoinnista: wwf.fi/mediabank/7375.pdf

WWF Green Office -ympäristöjärjestelmän tavoitteena on toimiston ekologisen jalanjäljen pienentäminen ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen. Sen avulla toimistot voivat vähentää ympäristökuormitustaan ja samalla säästää kustannuksissa. WWF myöntää kriteerit täyttäneille toimistoille Green Office -merkin käyttöoikeuden. WWF Suomi käynnisti Green Office -ohjelman vuonna 2002. Ohjelma on tällä hetkellä käytössä myös esimerkiksi Kiinassa, Pakistanissa, Sveitsissä, Norjassa, Turkissa ja Virossa.