Julkaistu

Satelliittikiljuhanhi aloitti kevätmuuton Irakista

WWF Suomen, BirdLifen Norjan ja venäläisten tutkijoiden tutkimushanke on talven aikana antanut merkittävää uutta tietoa, joka auttaa uhanalaisten kiljuhanhien suojelussa. Kiljuhanhien mystinen talvehtimisalue paikallistettiin Mesopotamiaan. Tutkijoiden riemuksi Irakissa talvehtinut yksilö on nyt aloittanut kevätmuuton, ja sen lähetin paikantui pääsiäislauantaina Venäjän Dagestaniin.

Yksi kiljuhanhi (Anser eryhropus) sai kesällä 2004 selkärepukseen satelliittilähettimen, joka paljasti aiemmin tuntemattoman talvehtimisalueen Irakin Mesopotamiasta. Matkalla sinne lintu levähti mm. Azerbaidzanissa, Iranissa ja Turkissa. Kiljuhanhi lähti kevätmuutolle, ja paikantui lauantaina 26.3. Dagestaniin Kizlyarskin lahdelle Kaspianmeren länsirannalle. Seutu on entuudestaan tiedetty kiljuhanhien muuttolevähdysalueeksi, sillä saman tutkijaryhmän Siperiassa, Taimyrin niemimaalla satelliittilähettimellä valjastama kiljuhanhi paikantui myöhäissyksyllä 1998 samalle seudulle, tarkalleen noin 35 km etelään nyt saadusta paikannuksesta.

Kevätmuuton jännittäviä vaiheita voi seurata internetissä osoitteessa www.piskulka.net. Lähetin on ajastettu paristojen säästämiseksi niin, että uusia paikannuksia saadaan noin viikon välein. Parhaassa tapauksessa lähetin toimii koko kevätmuuton ajan.

Kiljuhanhi on Euraasian uhanalaisin arktinen hanhilaji, ja kaikkialla luonnonkannan kehitys on taantuva. Maailmankannaksi arvioidaan enää 22 000–27 000 yksilöä. Norjan, Suomen ja Ruotsin kokonaispesimäkanta on enää 20–30 paria. Vielä tuntemattomien tärkeimpien talvehtimisalueiden paikantaminen on avain lajin tehokkaaseen suojelutyöhön. WWF Suomi ja BirdLife Norja ovat tehneet kiljuhanhien satelliittiseurantaa Pohjolassa ja Venäjällä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Paljon uutta tietoa muuttoreiteistä ja levähdysalueista onkin saatu, mutta suojelutyön kannalta arvokkaimmat talvehtimisalueet ovat tähän talveen asti pysyneet hämärän peitossa.

Kiljuhanhi on taantunut etenkin liiallisen metsästyksen takia nimenomaan muuttolevähdys- ja talvehtimisalueilla. Metsästyspaineen vähentämiseksi tuntemattomien muuttolevähdys- ja talvehtimisalueiden paikantamisella on kiire. Tässä työssä rengastus ja varsinkin satelliittiseuranta ovat korvaamattomia apukeinoja.

Kansainvälinen kokous pohtii kiljuhanhen suojelua tulevana viikonloppuna Suomessa

Tänä viikonloppuna (31.3.–2.4.) järjestetään Helsingin yliopiston Lammin biologisella asemalla kansainvälinen asiantuntijakokous kiljuhanhen luonnonkannan suojelusta. Kokouksen keskeinen tehtävä on päivittää kansainvälisen suojelusuunnitelma sekä antaa suuntaviivat Suomen kansallisen kiljuhanhen suojelusuunnitelman tekoon. Suomessa kiljuhanhen suojelua ja kannan seurantaa organisoi ympäristöministeriön tehtävään valtuuttama WWF:n kiljuhanhityöryhmä.

WWF:n keskeiset linjaukset kiljuhanhen suojelutyössä ovat luettavissa WWF:n internetsivuilla.

Kokous ei ole avoin tiedotusvälineille, mutta lisätietoja antaa
WWF Suomi, suojelukoordinaattori Petteri Tolvanen, gsm 0400 168 939