Julkaistu

Skärgårdshavets kulturlandskap restaureras med talkokrafter

WWF:s andra talkoläger detta år är redan igång på Bjonholm i Skärgårdshavet. Talkolägret ordnas tillsammans med Forststyrelsens Södra Finlands naturtjänster och det började redan förra fredagen. Ett tjugotal frivilliga fortsätter med restaureringen av kulturlandskapet till den 7.7. Detta är första gången som WWF ordnar ett läger på Bjonholm. Under 21 somrar har deltagarna på WWF:s talko redan arbetat på olika håll i skärgården.

Syftet med talkolägret är att återställa Bjonholms natur till betesmark. Detta skapar levnadsmöjligheter för arter som hotas av att kulturlandskapen försvinner. Sedan 1950-talet har landsbygden ändrat struktur och betet minskat, vilket har lett till att flera växt- och insektarter har försvunnit. Ett staket för betande djur kommer att byggas senare och betet kan eventuellt påbörjas redan nästa år. Detta kommer att gynna bl. a. mnemosynefjärilen.

Hagmarkerna och lövängarna på Bjonholm riskerar att växa igen på grund av ökande bestånd av granar, tallar, hägg och älggräs. Genom att röja dessa arter kan levnadsvillkoren för klibbal, ask och hasselbuskar förbättras. I skydd av dessa träd trivs t. ex. gråspetten som häckar på ön. Det gamla hagmarkslandskapet, där bl. a. tandörten och gullvivan trivs, kan återställas genom röjning.

Lövängar är mycket ovanliga och endast ett tiotal hektar återstår i hela landet. I den sydvästra skärgårdsmiljön är de dock typmiljöer.

Lägret på Bjonholm är en del av Operation Sjöjungfru, WWF:s kampanj för att rädda Östersjön.

WWF har ordnat talkoläger sedan 1977. Årets övriga läger efter Bjonholm hålls på Flatholmen i Bromarv (14 – 22 juli), i Oulanka nationalpark (27 juli – 5 augusti) samt i Koli nationalpark (11 – 19 augusti). Under veckoslutet 14 – 16 september röjs skogar för vitryggig hackspetts i Luhanka.
Talkolägren i WWFs regi erbjuder varje sommar ca 100 frivilliga personer över 18 år möjligheten att delta i konkret naturskyddsarbete.

Mer information ger:

Forststyrelsen/lägrets ledare Kaj-Ove Pettersson, tfn. 0400 798 301
WWF/ projektchef Mikko Pitkänen, tfn. 040 707 6668
WWF/ informatör Tuuli Äikäs, tel. 040 592 6532 eller (09) 774 0100